Tracker

 

 
STATUS ANIMARUM PAROCHIE DE MEERBEKE ANNO 1757
 


Er werden 315 huishoudens beschreven en een totaal van 1603 personen.

Hiervan waren er 1038 communicanten en 565 non-communicanten

Met Witte Zondag 1757 waren er 26 nieuwe communicanten zodat het totaal kwam op 1064

In de daaropvolgende jaren steeg de bevolking

Met Pasen 1758 steeg het aantal communicanten tot 1076

Met Pasen 1759 circa 1080 communicanten

Met Pasen 1760 gestegen tot 1089 communicanten

Met Pasen 1761 tot 1111

Met Pasen 1762 gedaald tot 1108

Met Pasen 1763 circa 1120

Met Pasen 1764 circa 1150

Anno 1765 zijn er 1168 communicanten

Anno 1766 zijn er 1174 communicanten , dan stopt de lijst                              
                                                                          HET AANTAL HUISHOUDENS VOLGENS DE BEWONING , VOLG DE LINKS
 

 1. De Plaetse , 45 huizen


 2. Schalkem , 3 huizen


 3. Hemmerijck gehucht , 17 huizen


 4. de Godshuysen , 2 , in den Dreve 1 huis


 5. t'hof ter Wenningen , 1 hofstede

 6. Valley straete , 16 huizen


 7. Nepe , 16 huizen


 8. Prindael , 17 huizen


 9. Steene brugghe , 21 huizen


 10. ten Berghe , 13 huizen


 11. Ternath , 53 huizen


 12. Clapstraete , 9 huizen


 13. Wolfputte , 8 huizen


 14. ter Hoesbeek , 16 huizen


 15. Poulck gehucht , 13 huizen


 16. Denderstraete , 21 huizen 17. Jurisdictio Flandrie Ninove seu Borrendam

 18. Extra portam , 11 huizen


 19. Borrendam intra portam Ninovienseni , 29 huizen