22.06.1639 :  voor latenbank van Sinte Pieters , verkoop door moeder en grootmoeder Anna Zegers en haar 6 kinderen

1) Anna Zegers weduwe van wijlen Joos Pardaens over de helft van de volgende partijen van goeden en ook " gerenunchieert aen haer tochte " in de andere helft ,

Item haar kinnderen

2a) Pieter Diericx x Marie Pardaens
2b) Cornelis De Coene x wijlen Anna Pardaens en hem sterk makend over zijn minderjarige kinderen bij deselve Anna
2c) Pieternelle Pardaens x Jan Vander Biest haeren man
2d) Jenneken sBackers ( ** ) achtergelaten weduwe wijlen Jacques Pardaens geassisteert met Jan Sterckx haeren jegenwoordighen man ende momboir over haere kinderen met deselve Jacques
2e) Willemijne Pardaens weduwe wijlen Jan Vanden Eijnde
2f) Joos en Jenneken De Doncker soo over hen selven als over hunnen medesusters en broeder kinderen wijlen Cathelijne Pardaens

allen kinderen van wijlen Joos Pardaens en Anna Zegers over de andere helft van de proprietijt

Verkopen aan Olivier Vanden Broecke x Jenneken Vanden Eeckhaute :

250 roeden land op de Nedermaete
- een zijde en een eijnde de goeden van de koper
- ander zijde cloostergoet van Sinte Cornelis neffens de stede van Nineve
- ander eynde tegen Schalckemvelt

Present : Christiaen Evenepoel meier , Jr. Philips Dhanins , Gillis Van Eesbeke en Joos Cardoens laten van de bank van Sinte Pieters

Redactie : Jenneken sBackers noemt in Neigem bij de doopregisters Jenneken Panneels , 9 doopsels in Neigem geregistreerd uit hun huwelijk