20.04.1644 : voor laathof van Sinte Pieters in Meerbeke :

1) Franchois Vander Borcht x Pieternelle Pardaens , bij notaris in Brussel procuratie gevend
2) Joos Pardaens broeder van de voorste Pieternelle
3) Joos Lippens x Catharina Pardaens ook zuster van de voorste Joos en Pieternelle ,

hun sterk makend over

4) Pieterken
5) Norbertken
6) Anneken
7) Jacquemienten Pardaens

hunne broeders en zusters ( allen kinderen van Jacobus Pardaens x Joanna Panneels )

allen kinderen van wijlen Jacques Pardaens daar vader af was wijlen Joos Pardaens en moeder Anna Zegers

transporteren aan hun zuster Willemijne Pardaens moeye ( lees : tante ) van de voorste respectieve comparanten en achtergelaten weduwe van wijlen Jan Vanden Eynde :

381 roeden land op het velt genaempt " de Drooghe weijde "
- tegen andere goeden van de cooperesse
- ander sijde tegen de goeden van de erfgenaemen Cathelijne Pardaens
- een eijnde teghen de Denderstrate
- ander eijnde teghen de goeden van het gasthuys van Geeraerdtsberghe

Present : Christiaen Evenepoel meier , Merten Buydens en Gillis Van Eesbeke en Cornelis Van Vreckem laten vervangende Pauwels Chausteur hun medelaat

Redactie : alle kinderen hierboven vermeld zijn gedoopt in Neigem als kinderen van wijlen Jacobus en van Joanna Panneels