VERKAVELINGEN MEERBEKE

1763


Lothinge tussen de kinderen van Pieter Van Lierde en Anna De Neve
 


Loting tussen de kinderen en kindskinderen van Pieter Van Lierde en Anna De Neve

Voor Petrus JosephusVanden Abbeelen baljuw , Niclaes Van Opdenbosch burgemeester , Andries Borremans en Pieter Merle schepenen zijn verschenen :

1) Adriaen Van Lierde tot Meerbeke bij competenten ouderdom

2) Joannes Van Lierde tot Dulbeke

3 Francis Van Lierde tot Beughem

4) Michiel Van Lierde insetene van Sint Gertruyde Ternath

5) Maria Anna Van Lierde x Michiel Van Opdenbosch tot Meerbeke

6) Pieter Van Audenrode als vader van zijn 6 kinderen bij wijlen uit zijn 1ste huwelijk met Françoise Van Lierde
         6a) Peeter
         6b) Geeraert
         6c) Michiel , allen minderjarig
         met voogden de vader en Christiaen De Vleeschauwer actuelen dienende schepenen van Meerbeke

         6d) Catharina meerderjarig
         6e) Jan Baptiste meerderjarig
         6f) Francis meerderjarig

7) Nicolaes Van Lierde tot Meerbeke

8) de kinderen van Pieter Van Lierde fs. Pieters tot OLV Lombeek , hierover Pieter Vanden Bossche x Theresia Van Audenrode als toesienden voogd samen met Engel Buyl actueel dienende schepen van Lombeke over de 2 weeskinderen van Theresia Van Audenrode uit haar 1ste huwelijk met Pieter Van Lierde fs. Pieters te weten
       8a) Maria Anna
       8b) Francis Van Lierde beiden minderjarig

       8c) Françoise Van Lierde x Jan Van Opdenbosch insetenen van de stad Ninove
       8d) Anna Maria Van Lierde x Cornelis Steppe tot Sint Geertruyde Ternath
       8e) Catharina Van Lierde meerderjarig

9) Philips Van Lierde tot Wambeke


Cavel A : Adriaen Van Lierde

1) de helft van een behuysde hofstede in MBK int gehuchte ten berghe groot over deze helft 71,5 en 1/8ste roede wesende de westsijde lancx de strate
- west sheeren strate
- noort het losgat aldaer
- suyt Pauwel Cornelis
- oost de wederhelft van de behuysde hofstede

geprezen op 4 R 15 S / roede

geprezen op 340 guldens 4 stuivers 1 oort en 1 negenmanneken   ( 340 R 4 S 1 O 1/8ste )

2) de edificien bestaande uit de oude kamer , koestal , schuurvloer , verkenskot , bakhuis , den oven , hoppenast , de helft van de schouw , dit alles op : 168 R

3) 368 hoppestaken geprezen op 5 R 5 S / het honderd : 19 R 5 S  2 O

4) de boomkens , het mestvet en het arbeytsloon gedaan aan de voornoemde erve : 20 R 6 S

Som van deze kavel : 547 R 15 S 3 O 1 negenmanneken


Cavel B : kinderen van Pieter Van Audenrode gehuwd geweest met Françoise Van Lierde

1) de wederhelft van de behuysde hofstede groot 71,5 en 1/8ste roede wesende de oostsijde
- suyt Pauwel Cornelis
- oost het Beenhouwersveldeken
- west cavel A met de wederhelft
- noort het losgat

geprezen op 4 R 10 S / roede

geprezen op 322 R 6 S 1 O

2) de edificien wesende de nieuwe kamer , keuken , voorvloer , helft van de schouw : 294 R 10 S

3) 488 hoppestaken geprezen op 4 R 5 S / het honderd en de oude hoppestaken geprezen op 3 R samen : 23 R 14 S 2 O

4) mesvet en arbeytsloon op desen erfve : 10 R 12 S 2 O

Som van deze kavel : 651 R 3 S 1 O


CAVEL C : Michiel Van Lierde insetene van Sint Geertruyde ternath

1) een partije landt wesende een block genoemd " het Beenhouwersveldeken " in het gehucht ten Berghe groot 206,75 roeden
- west cavel B met de helft van de hofstede
- oost het Hoendersvelt
- suyt het kerckengoet deser prochie
- noort het losgat

geprezen op 4 R / roede maakt : 827 R

2) de vruchten daerop staende en de cleyne boomkens samen : 54 R 18 S

Som van deze kavel : 881 R 18 S


CAVEL D : Maria Anna Van Lierde x Michiel Van Opdenbosch

1) de helft van een block landts van 208,75 roeden op het Hoendersvelt is dus 104 roeden en 1/4de en 1/8ste van een roede
- oost Joannes De Vidts
- suyt de strate
- west de wederhelft
- noort Nicolaes Van Opdenbosch burgemeester van Meerbeke

geprezen op 3 R 18 S / roede is dus : 406 R 19 S 3 O

2) een tronck eijcke , de claveren en de braecke samen : 9 R

3) een partije landt gelegen in Goycke op de Groote Houve groot 1 dw.
- oost , suyt en west de goederen van de erfgenaemen wijlent Philips Vander Slaghmoelen
- noort de erfgenaemen Gillis De Ro

geprezen op 2 R 10 S / roede : 250 R

Som van deze kavel : 665 R 19 S 3 O


CAVEL E : Joannes Van Lierde instenene tot Dulbeke

1) de helft van 208,75 roeden op het Hoendersvelt
- oost cavel D met het wederdeel
- suyt de strate
- west Jan Van Caulaert
- noort den borgemeester deser prochie en Mr. Judocus Foubert

geprezen op 3 R 18 S /  roede

2) de vruchten op desen cavel : 30 R

3) 1 dw. land in Goycke op de Groote Hoeve
- met 2 sijden de goederen van Wijneghem
- derde sijde de goederen van het hof te Heuvelingen
- vierde sijde tegen Pius Van Assel

geprezen op 2 R 10 S / roede

Som van deze kavel : 686 R 19 S 3 O


Cavel F : Nicolaes Van Lierde

1) een meersch onder het gehucht ten Berghe groot 202 roeden
- oost Adriaen Hemmerijckx
- suyt Benedictus Wasteels
- noort Heijndrick Heernault causa uxoris

geprezen op 3 R 10 S / roede : 707 R

Zie terroir nr. 941

2) de boomkens daerop staende en het hoijgars : 98 R

Som van deze kavel : 805 R


CAVEL G : Philips Van Lierde insetenen van Wambeke

1) de helft van een partije landt op het Nepersvelt groot int geheele 401 roeden en hiervan de zuytzijde groot 200,50 roeden
- suyt Christiaen Walravens
- noort cavel H met de wederdeel
- oost de erfgenamen van wijlen Sr. Jan Thienpont tot Ninove

gepresen op 3 R / roede : 601 R 10 S

2) het labeur hierop : 6 R

Som van deze kavel : 607 R 10 S


CAVEL H : Francis Van Lierde insetene van Beughem

1) de helft van partije land op het Nepersvelt groot 401 roeden waarvan de noortzijde
- noort de cappelrije van Neyghen
- oost derfgenamen van Jan Thienpont in Ninove
- suyt cavel G met de wederhelft

gepresen op 3 R 1 S / roede : 611 R 10 S 2 O

2) de vruchten daerop staende : 60 R

Som van deze kavel : 671 R 10 S 2 O


CAVEL I : de kinderen van wijlen Pieter Van Lierde in Onse Lieve Vrouwe Lombeke

1) een bosch in den Caelenmont groot 173 roeden
- oost Joannes Vander Stockt causa uxoris
- suyt Carolus Covens
- west den edelen heere deser prochie
- noort de erfgenaemen Hilarion Vanden Abbeelen

geprezen op 1 R 15 S / roede en is : 302 R 15 S

Hierop gemindert de cheijns ofte commer daerop aan den edelen heere deser prochie van 6,5 S sjaers gerekend aan de penninck XXVII dus blijft : 293 R 19 S 2 O

Zie terroir nr. 985

2) de boomen en hautwasch : 136 R

3) een partije landt op D'ast groot 115 roeden
- oost den vijver
- suyt den heere hebdomodarius deser prochie
- west het beneficiegoet van Sinte Berlindis
- noort Mijnheer Rons

geprezen op 2 R 16 S / roede maakt 322 R , hierop gecort de cijns van 3 S 8 denieren sjaers aan de huysarmen van Meerbeke en dit aan de penninck XXVII en bedraagt in totaal 4 R 14 S 2 O blijft : 317 R 5 S 2 O

Som van deze kavel : 747 R 5 S


Som van de 9 kavels : 6265 R 2 S en 1 negenmanneken en maakt voor elke kavel : 696 R 2 R 1 S 3 denieren

Gedaan door Nicolaes Van Opdenbosch burgemeester en Andries Borremans schepenen en de prijser Adriaen Bellemans timmerman van stiele

16.07.1763


Niet in de loting opgenomen de stampmolen staande in MBK gelegen ten Berghe met de gemetsten huyse ende voordere edificien groot in erve 104 roeden
- oost de straete
- west de Molenbeke
- suyt Joannes Van Lierde

Ook niet in de verkaveling opgenomen een meersch in de prochie van Goycke groot 118 roeden
- suyt de goeden van Guilliam Lemmens
- west Sinte Geertruyden block
- noort Peeter Van Slaghmolen

Ook een bosch in Goycke groot 52 roeden
- oost Carel Slaghmoelen
- suyt de erfgenaemen van wijlent Jan Van Laethem
- west Nicolaes Vander Leen
- noort Michiel Gallemaert

Deze 3 partijen zullen openbaar worden verkocht