VERKAVELINGEN MEERBEKE

1728


Lothinge tussen de kinderen van wijlent Pieter Vander Kelen en Catharina Michiels , 4 kavels ( folio 100 )
 


Voor Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Claudius Walravens en Gillis De Vidts schepenen

1) Pieter Vander Kelen

2) het weeskind van Adriaen Vander Kelen achtergelaten uit zijn huwelijk met Maria Gettemans met name Pieterken oud omtrent 12 jaar met Pieter Vander Kelen voorseijde als voogd

3) Martina Vander Kelen x Peeter Wets

4) Josine Vander Kelen x Emmanuel Ghits


Cavel A : Pieter Vander Kelen

1/3de van een geleghe te Hoesbeke op het veldt genoempt " het Moorselken
- oost Sr. Joannes De Weghe causa uxoris
- suyt Jan Heuninckx
- west de strate
- noort cavel B

groot over hetselve 1/3de paert 53 en 1/3de roede  volgens den act van meetinghe door de ghesworen lantmeter Peeter Van Sinaije

Zie terroir nr. 812

geprezen op 2 R 5 S / roede

Niet verder bewerkt , ik heb me vergist en deze akte niet volledig genoteerd