VERKAVELINGEN MEERBEKE

26.08.1646


Lothinge tussen de 4 kinderen van wijlen Lieven Vander Haegen x Pierijne Lebocq

Nota bene : al de hierna volgende partijen staan in het landboek van Meerbeke bij Hendrik Bavegems genoteerd
 


4 staken

1) Hendrik Bavegems x Jacquemiene Vander Haegen
2) Pieter Ambachts x Anna Vander Haegen
3) Pieter Vander Haegen
4) Jacques Vander Haegen met zijn momboir Pieter Vander Poorten
 


Kavel A ) Anna Vander Haegen

1) 61 roeden in een stede gelegen in Meerbeke genoemt " Gillis Pannens stede " wesende het middelste deel
- noort sheeren strate
- suyt derfve van Franchois Wasteels
- oost de cavel van Pieter Vander Haegen
- west de cavel van Hendrik Bavegems

geschat op 96 R 10 S daerinne begrepen 5 R over de boomen aldaer

2) 51 roeden land op Woestynevelt
- suyt en west tegen den bosch aldaer
- noort het paert van Pieter Vander Haegen

geprezen op 50 R

Samen maakt deze kavel 146 R 10 S en dus tekort over haar paert van 147 R 14 S en zal dus ontfangen van Jacques de som van 24 S

Dit alles vrij van lasten daar Hendrik Bavegems en zijn huisvrouw de renten daarvoor deze partijen verbonden staan moet alleen dragen
 


Kavel B ) Jacques Vander Haegen

1) 63 roeden meersch in de Vijvermeersch
- oost derfve van Jacques Van Bonte
- west derfve van Pieter Vander Poorten

geprezen op 94 R 10 S

De bomen hierop zijn geprezen op 10 R

Red. : Zie voor deze partij het landboek van Meerbeke bij Hendrik Bavegems

2) 63,50 roeden land genaempt " theyken "
- oost tegen den Hellekensberch
- suyt derfve van Cornelis Cardoen
- west Cornelis De coene
- noort de cavel van Jacquemiene Vander Haegen

belast met 30 S sjaers aen Jan De Vleeschauwer die ook de voornoemde Bavegems moet dragen

Is geprezen op 39 S 10 S

de bomen hierop zijn geprezen op 8 R

Samen komt deze kavel tot 151 R
 


Kavel C ) Pieter Vander Haegen

1) 61 roeden in een stede gelegen in Meerbeke genoemt " Gillis Pannens stede "
- suyt derfve van Franchois Wasteels
- west de cavel van Anna Vander Haegen
- noort sheeren strate

geschat op 91 R 10 S

Ook een " opgaende eyckeboom " daerop staende geschat op 12 R

2) een stucxken lant opt Woestijnevelt       ( red. : er is geen groote vermeld in de akte )
- suyt de cavel ofte deel van Anna Vander Haegen
- west tegen den bosch
- suyt en noort . . .  ( niet ingevuld )

geprezen op 50 R

Totale som van deze kavel is 153 R 10 S
 


Kavel D ) Jacquemiene Vander Haegen x Hendrik Bavegems

1) 61 roeden in een stede gelegen in Meerbeke genoemt " Gillis Pannens stede "
- oost de cavel van Anna Vander Haegen
- suyt derfve van Franchois Wasteels
- noort tegen sheeren strate

op kommer van 25 S sjaers aen de Armen van Meerbeke
item 10 S sjaers aen de erfgenaemen Sophie
item 1 S sjaers aen de Cappelrije van Sinte Berlindis ofte Heyligen Cruyce

blijft voor dit artikel na aftrek van de kommers op 58 R 6 S

de boomen hierop geprezen op 20 R

2) 63,50 roeden land genoempt " theyken "
- oost den Hellekensberch
- suyt de cavel van Jacques Vander Haegen
- west derve van Cornelis De Coene
- noort derve van Wed. Guilliam De Beys

geschat met de boomen daerop tot 4 R en is samen 61 R 10 S

Deze kavel is 139 R 16 S en is dus tekort de somme van 7 R 18 S , Pieter Vander Haegen zal opleggen de somme van 5 R 16 S en Jacquemiene Vander Haegen de som van 2 R 2 S


Present :  Christiaen Evenepoel borgemeester en Jacques Van Callenberghe schepenen , Gillis Bolengier loco de meier


 


-