LOTINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

18.04.1644


Loting tussen de 5 kinderen van wijlen Jan Vander Biest x Maria Thielemans met consente van hun moeder
 


1) Jan Vander Biest
2) Joos Vander Biest
3) wijlen Martijne x Jan Vernaillen met hun zoontje Cornelisken
4) Jenneken x wijlen Norbert Vanden Eynde
5) Margriete Vander Biest x Hendrik Evens

Red. : zie ook schepenbrieven van 1650

Jan bleef in Meerbeke
Joos zijn weeskind woont anno 1650 in Lembeek
Jan en zijn weeskind wonen anno 1650 in Okegem
Jenneken is ook overleden ante 1650 , ze liet één weeskind na uit haar huwelijk met Norbert Vanden Eynde met name Hendrik Vanden Eynde
Hendrik Hevens x Margriete Vander Biest wonen in Ninove

Redactie : in deze akte hebben 3 kavels elk een partij van 420 roeden land op Dast , deze partijen werden in 1650 publiek verkocht aan Cornelis De Bolle , zie WP van Meerbeke anno 1650


Kavel A : Jan Vernaillen in naam van Cornelisken Vernaillen die hij verwekt heeft bij wijlen Martijne Vander Biest

1) de helft van 200 roeden meersch in Pollaer
- tegen gasthuys van Ninove
- tegen de goeden van de cappelrije van Pollaer
- tegen cloostergoet Sinte Cornelis buyten Ninove

geprezen op 2 R / roede

2) 420 roeden land op Dast in Meerbeke
- oost de goeden van de Cappelrije van . . . te Meerbeke
- zuyt de goeden van Jan Goutswilders
- west tegen de kavel van Joos Vander Biest
- noort tegen de Raeymoortel hofstadt

geprezen op 24 S / roede

3) 125 roeden land op Dast
- oost tegen de goeden van de Hebdomedaris van Meerbeke
- suyt derve van Nicolaes Wasteels
- west tegen het Laefferingenvelt
- noort de goederen van clooster van Sinte Cornelis neffens Ninove

geprezen op 200 R

4) 25 roeden in een partij bosch gelegen in Pamel groot 50 roeden genoempt " de Langhenderm "
- naast de edelen heere . . .
- oost het Poelckevelt
- west de strate

geprezen op 60 R

5) ook zal er nog een gelijk paert komen van de erfgoeden die nog niet gescheiden zijn bij het overlijden van de weduwe van wijlen Jan Vander Biest

Bovendien belooft Jan Vander Biest de erfgoeden te ontlasten van een rente van 12,5 R sjaars en dit in voldoening van de coope van den huyse daer de voorste hun moeder in wonend is , deze rente is ten proffijte van Merten Thienpont

In deze kavel blijft nog een rente van 20 R sjaars die Jan Vernaillen zal betalen over de voorste wees en dit tot onderhoud van zijn voorste schoonmoeder


Kavel B : Joos Vander Biest

1) de helft van 2 dagwand meers in Pollaer
- tegen de cavel van wijlen Martijne Vander Biest
- zuyt de cappelrije van Pollaer
- noort cloostergoet Sinte Cornelis neffens Ninove

geprezen op 200 R

2) 117 roeden in MBK op de Nedermate
- oost de cavel van Margriete Vander Biest en derve van Gillis Van Eesbeke
- zuyt derve van Jan Van Heghe en Gillis Vanden Broecke
- west Adriaen Van Heghe
- noort Margriete Vander Biest

geprezen op 175 R 10 S

3) 61 roeden op de Nedermate
- tegen de voorste 171 roeden
- noort tegen de kavel van Margriete Vander Biest

geprezen op 91 R 10 S

4) 420 roeden land op Dast
- oost de cavel van wijlen Jenneken Vander Biest
- west de cavel van de weese van wijlen Martijne Vander Biest
- zuyt derve van Jan Goutswilders
- noort tegen de Raeymoortel hofstadt

geprezen op 504 roeden

5) zijn paert in de vooralsnog onverdeelde partijen

Ook hier de last van een rente van 20 R sjaars die Joos op zich neemt tot onderhoud van zijn moeder


Kavel C : Margriete Vander Biest x Hendrik Hevens

1) 1 dagwand meers in Pollaer in de Pollaermeersch
- oost de cappelrijegoeden van Pollaer
- west de goeden van de Armen van Ninove
- noort derve van Franchoys Cautaert

geprezen op 350 R

2) 117 roeden land op de Nedermate
- oost sheeren strate
- zuyt Gilis Van Eesbeke
- west de cavel van Joos Vander Biest
- noort de strate

geschat op 30 S / roede maakt 175 R 10 S

3) 56 roeden land op de voorste Nedermate
- neffens de voorgaende partije
- tegen de cavel van de voorste Joos Vander Biest

geprezen op 84 R

4) 300 roeden land opt Craenenbroeckvelt
- 3 syden tegen derve van Nicolaes Walraevens
- vierde sijde tegen derve van de Armen van Meerbeke

geprezen op 300 R

5) 25 roeden bosch in Pamel uit meerdere partij van 50 roeden genoemd " den langhenderm "
- tegen de goeden van den hove van Berchem
- tegen het Poelckevelt
- tegen de beke

6) hun deel in de partijen die nog niet verdeeld zijn

Item is deze kavel belast met 20 R sjaars die Hendrik Hevens x Margriete Vander Biest op zich nemen tot behoef van hun moeder


Kavel D : Jenneken Vander Biest

1) 293 roeden land op de Heijtsenberch
- oost derve van Nicolaes Wasteels
- zuyt sheeren strate
- west de cavel van Jan Vander Biest
- noort derve van Christiaen Vander Plancken

geprezen op 352 R 4 S

Werd in 1650 verkocht aan Jan Buydens fs. Mertens


2) 420 roeden land op Dast
- osot de cavel van Joos Vander Biest
- zuyt derve van de heer Hebdomedaris
- noort de aeymoortel

geschat op 504 R

3) 200 roeden meers genoemd " de Dockt "
- oost derve van de weduwe wijlen Anthoon Wasteels
- zuyt de goeden van het gasthuys van Neygen
- west derve van Berlindis Vander Poorten
- noort derve van Nicolaes De Beenhauwer

geschat boven een rente van 15 R sjaars aan de achtergelaten weesen van de advocaet Legarbe tot Brussel op 100 R

Deze kavel is evenals de vorige belast met rente van 20 R sjaars ten behoef van haar moeder


Kavel E : Jan Vander Biest ( in 1650 verkoopt hij zijn 3 partijen gelegen in Meerbeke , red. )

1) 293,50 roeden land op de Heijtsenberch
- oost de cavel van de voorste Jenneken Vander Biest
- zuyt sheeren strate
- west derve van Merten Buydens
- noort derve van Christiaen Vander Plancken

geprezen op 352 R 4 S

Dit artikel werd in 1650 verkocht aan Jan Buydens fs. Mertens


2) 150 roeden meersch in de Groote Sluyst
- oost tegen het Craenenbroeck velt
- west tegen de Cuerenmeersch van Pamel

op commer van sheeren cheijns sonder meer

geschat op 300 R

Deze meers werd in 1650 verkocht aan Sr. Pieter Vanden Dijcke , advocaet en licentiaet in de rechten

3) een veldeken groot oudt half bunder ( lees : 180 roeden ) en is thiendevrij
- oost Daudegracht
- zuyt Nicolaes Van Bonte
- west tegen sheeren strate
- noort " de Sieckhuysen " van Meerbeke

( red. : sieckhuys is de lazarij )

belast met rente van 9 R sjaars aan Huybrecht . . .

geschat boven de voorste last op 144 R

Deze partij werd in 1650 verkocht door Jan Vander Biest fs. Jans aan zijn zwager Hendrik Hevens , zie WP Meerbeke anno 1650
Deze partij werd in 1679 verkocht door Wed. Hendrik Hevens en haar 3 kinderen Adriaen , Maria en Joos die absent was


4) 1 dagwand meersch en is een leen gelegen binnen de prochie van Pamel

geprezen op 200 R

Ook deze kavel is belast met 20 R sjaars tot onderhoud van zijn moeder

enzovoorts , zie supra