VERKAVELINGEN MEERBEKE

1733


Lothinge van de kinderen van wijlen Nicolaas Van Bonte en Joanna Goossens , 2 kavels
 


Voor Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Claudius Walravens , Jan Cosijns , Gillis De Vidts , Jan Herremans en Jacobus Lemer schepenen


1) Adriaen Bogaert x Maria De Bonte dochter van wijlen Nicolaas en Joanna Goossens

2) Philips De Borgher x Josine Vander Kelen weduwe wijlen Jan Van Bonte fs. van Nicolaas met 2 kinderen uit het huwelijk van wijlen Jan en Josine Vander Kelen

           2a) Maria Van Bonte
           2b) Catharina Van Bonte
 
           met Philips De Borgher als stiefvader en Jan Goutswilders als aangestelde vaderlijke momboir van de wezen


CAVEL A : de 2 weeskinderen van wijlen Jan Van Bonte

1) een behuysde hofstede in MBK te Wolputte
- oost de Meulenmeerschen
- suyt dhoirs Goutswilders
- west Hendrick Cardoen
- noort de straete

Zie terroir nt. 617

groot 115 roeden en belast met een hinne sjaers gepresen op 33 S / roede

het huys en de catheijlen daerop gepresen op 78 R

2) de helft van 74,5 roeden opt Mergelputtevelt palende int geheele
- oost dheer Joannes Philippus Van Vaerenberch
- west Jan Cautaert
- noort het gasthuysgoet

Zie terroir nr. 149

belast met rente van 15 stuivers sjaers uit meerdere rente van 3 R sjaers en is geprezen op 1 R / roede dus 37 R 5 S


Cavel B : Adriaen Bogaert causa uxoris

hier een partije landt van 117 roeden en 1/4de roede te Wolputte
- oost dhoirs Bellemans met de wederdeel
- suyt sheeren strate
- west de erfgenaemen Geeraert Hemmerijckx
- noort de beke

terroir nr. 628

boven de heerlijke rente van een hinne en een vat haver aan den heere op 30 S / roede


Gedaan op 26.03.1733