VERKAVELINGEN MEERBEKE

1744 , bij overlijden van Albertina Van Vrechem


Lothinge tussen de 4 kinderen van Jacobus Lemere en wijlen Albertina Van Vrechem
 


Loting tussen

Voor Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Nicolaas Van Opdenbosch burgemeesters , Judocus Foubert en Jan Baptiste Lemmens schepenen :

1) Catharina Lemer x Floris Thienpont

2) Sr. Joannes Waterkeijn tot Brussel x wijlen Petronella Lemer over zijn zoon minderjarige zoon Jacobus Waterkeijn

3)  Nicolaes Lemer jonkman en meerderjarig

4) Anna Theresia Lemer minderjarig met Gillis Van Vrechem als voogd


Cavel A : Nicolas Lemer

1) behuysde stede in Meerbeke int gehucht te Nepe groot 302,5 roeden geprezen op 2 R 8 S / roede
- 2 sijden sheeren strate
- Peeter Van Oudenrode
- de andere goederen van het sterfhuis

belast met onlosselijke rente van 6 stuivers sjaers aan Sinte Berlindis

Zie terroir nr. 435b.

2) alle de edificien daerop staende te weten een huys , schure , stallingen , 2 steenputten , een hoppenast en de poorten geprezen op 625 R

3) de helft van een hoplochtinck te Nepe groot over de helft 113 roeden geprezen op 2 R 5 S / roede
- oost voorste geleghe
- noort Peeter Van Oudenrode
- west de cappelrije van het kasteel

Zie terroir nr. 476

4) partij landt in het Speckt groot 45 R geprezen op 1 R 5 S / roede
- oost Nicolaas De Vleeschauwer
- suyt dheer Joannes Philips Van Varenberch greffier deser prochie
- noort Gillis Walravens

Deze kavel komt tot 1661 R 10 SCavel B : de weese van Jacobus Waterkeyn

1) een boomgaert int gehuchte te Nepe groot 3 dw. aan 2 R 8 S / roede is 720 R
- oost sheeren strate
- suyt en west de andere goederen van dit sterfhuys

2) de andere helft van een hoplochtinck te Nepe groot over de helft 113 roeden geprezen op 2 R 5 S / roede
- oost voorste partijen
- noort de cavel A
- west de cappelrije van het kasteel

Zie terroir nr. 476

3) partij lant op het Bogaertvelt groot 202,5 roeden a 1 R 15 S / roede
- oost selve sterfhuys
- suyt heer Pieter Vanden Abbeelen baljuw
- west weduwe Sr. Adam Van Vrechem
- noort Nicolaas De Vleeschauwer

4) partij lant in het Speckt groot 265 roeden a 1 R 13 S / roede
- oost den Speckmeersch
- suyt weduwe Jan Vanden Broecke
- west Hendrik Vanden Broecke
- noort kerckengoet MBK

Deze kavel komt tot 1765 R 17 S 2 O


CAVEL C : Catharina Lemer x Floris Thienpont

1) een behuysde hofstede te Nepe rontomme met vijvers met een weyde daeraen groot 422 roeden aan 35 S / roede
- oost sheeren strate
- suyt de beke
- noort de andere goederen van het sterfhuys

belast met 37 stuivers aan de cappelanie van Liefferingen
belast met 16 stuivers aan de Armen van MBK

2) het huys en de stallingen met de brugghe : 302 R

3) partij landt op het Schoonvelt groot 201,5 roeden aan 1 R 8 S / roede
- oost Sieur Plattebourse
- west Gillis Walravens
- noort het Bogaertvelt

4) partij landt op het Bogaervelt groot 229 roeden aan 1 R 15 S / roede
- oost Floris Thienpont
- suyt het beneficie van Sinte Berlindis
- west den baljuw van MBK
- noort de wed. Jan Vanden Broecke

Som van deze kavel : 1723 R 7 S


CAVEL D : Anna Maria Theresia Lemer

1) een behuysde stede in de prochie van Neyghen groot 132 roeden 8 voeten a 35 S / roede : 
- oost Francis De Vlaminck
- west en noort ter straeten en de Papenkeijtse

met last van 5 cappoenen daerop te weten 4 aan de heere van Wedergrate en 1 cappoen aan de cappelrije van het kasteel

2) de gemetsten huyse daerop staende met schuere , stallen en steenputte : 620 R

3) partij landt op het Bogaertvelt groot 337 roeden aan 2 R / roede
- oost Sr. Sebastiaen De Naeyer
- suyt den baljuw
- west de andere goeden van het sterfhuys
- noort ook de baljuw

4) partij bosch in de prochie van Neijghen op het Steent groot 100 roeden aan 1 R 2 S / roede
- oost Jan De Maeseneer
- west Armengoet van MBK
- noort het Clijn Steent

Som van deze kavel : 1635R 14 S


Alle goederen zijn geprezen geweest door Sr. Michiel Rockelé en Jan Baptiste Lemmens
Alle huysingen geprezen door Christiaen Walravens meester timmerman van stiele op 03.03.1744

Jacobus Lemer behoudt aan de goederen komend van zijn overleden echtgenote zijn tocht en dit zijn leven lang en aan de goederen komend van zijn zijde de eigendom en dit zijn leven lanck

Ook behoudt de houder nog een bosch groot 355 roeden alhier niet vercavelt

Gedaan op 21.03.1744 , de minute deser is bekleet met een segel van 4 R 4 S en de lotinghe brieven zijn gemaakt 4 in getal