LOTINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

1723


Lothinge tussen de kinderen van wijlen Cornelis Hemerijckx en Joanna Van Volcxem

Omtrent een hofstede ten Berghe en enkele partijen land
 


Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Jan Straetmans burgemeester , Claudius Walravens en Hendrick Van Doorslaer schepenen

Lothinge en vercavelinge bij overlijden van Cornelis Hemerijcx en Jenne Van Volcxem in 6 kavels

1) Christiaen

2) Geeraert

3) Cornelis

4) Joanne

5) Adriaen

6) Jan alsnog minderjarig


CAVEL A : Adriaen Hemerijckx

het schuerken kommende jegens de keijtse : 35 R
de achtervloer met het kelderken , de keuken en de schouw : 50 R

Item den gront met de hoppelochtinck naer den oosten groot 97 roeden gepresen op 35 stuivers de roede

Samen : 254 guldens 15 stuivers en gelegen in MBK in den gehuchte ten Berghe

CAVEL B : Jan Hemerijckx

de kamer met het spinneken van den voorsten huyse : 32 R
de nast : 14 R
de hoppenast : 35 R
de gront met den hoppelochtinck naer den westen met de boomen daerop : 159 R 15 stuivers

Samen : 250 guldens en gelegen in MBK in gehuchte ten Berghe

CAVEL C : Geeraert Hemerijckx

een partij lant op het Cleijn Berghevelt groot 1 dw.
- oost Barbara De Troyer
- west Mevrouw Zety
- noort Jan Baptiste Stevens
- zuyt den voetwech

Terroir nr. 1030

gepresen op 24 stuivers de roede : 120 guldens

CAVEL D : Jenneken Hemerijckx  ( zij zal huwen met Pieter Van Eesbeke , zie de WP Meerbeke anno 1721 )

een partije lant op het Steent groot 70 roeden
- oost Elisabeth De Vleeschauwer
- suyt de weduwe Jacobus Walravens
- west de strate
- noort de Weduwe Jan De Bol

gepresen op 20 stuivers de roede : 70 R

CAVEL E : Cornelis Hemerijckx

partije lant op het Woestijnvelt groot 110 roeden
- oost en suyt de Weduwe Gillis Beelterijs
- west dheer Crabeels
- noort den Bultbosch

gepresen op 15 stuivers de roede : 75 R

CAVEL F : Christiaen Hemerijckx

partije lant in de Vlierenstock groot 100,5 roeden
- oost het Groot Berghenvelt
- suyt den broeck van Jan Baptiste Bessens ( ? )
- west den meersch van Jan De Keyser
- noort de 2 gheleghen van de huysplaetsen hier vooren

gepresen op 22 stuivers de roede : 110 R 11 S

Samen : 881 R 1 S

Ook nog 85 R 15,5 S van de rekening van de meubilaire effecten is samen 966 R 16,5 S is voor elke staak 161 R 2 S 1 Blanck

Hierna volgt nog de berekening van de eventuele tekorten en het teveel van de verschillende kavels en de onderlinge compensaties hiertoe verricht


Gedaan op 18.01.1723


Anno 1731 werd de kavel van Jan Hemmerijckx openbaar verkocht , zie WP anno 1731 , de koopsom werd verdeeld tussen zijn 4 broeders en de weeskinderen van zijn zuster uit haar huwelijk met Pieter Van Eesbeke

Huwelijken van de familie Hemmerijckx - Van Volsem

Cornelis Hemmerijckx x Joanna Van Volsem in 1684

1) Jan , overleed zonder nageslacht

2) Gerardus x Maria Vander Kelen in 1712

3) Christianus x Joanna Van Bonte in 1714

4) Adrianus x Barbara Slagmulders in 1722

5) Joanna x Pieter Van Eesbeke in 1722 , zij overleed reeds op 30.05.1726 , hij hertrouwde op 14.07.1726 met Anna Maria Van Vreckem

6) Cornelis , geen betrouwbare gegevens uit de klappers , reeds weeskinderen vermeld in 1731