Parochieregisters van Denderwindeke


18.01.1745 : VERKAVELING VAN DE CONQUESTEN TUSSEN DE KINDEREN VAN :

1) WIJLENT JAN DE VLEESCHAUWER EN WIJLENT LIVINA OLEMANS

2) MITSGADERS MARIA ANNA VANDEN BROECKE WEDUWE ADRIAEN MERTENS DOCHTER VAN HET EERSTE BEDDE VAN LIVINA OLEMANS MET WIJLENT JAN VANDEN BROECKE    
Present : Petrus Vanden Abbeelen baljuw , Nicolaes Van Opdenbosch borghemeester , Judocus Foubert en Joannes Van Vreckem schepenen zijn verschenen :

1) Maria Anna Vanden Broecke filia Jans weduwe wijlen Adriaen Mertens en filia wijlen Jan en wijlen Livina Olemans

2) Josine De Vleeschauwer x Jacobus De Mets

3) Peeter en Nicolaes De Vleeschwauwer

5) Nicolaes De Vleeschauwer fs. Nicolaes als voogd over de minderjarige weesen met name Berlindis , Josephus en Franciscus

En dit over 1/7de in de gehele massa van wijlent Jan De Vleeschauwer en wijlent Livina Olemans van de erfgronden en conquesten van wijlen Jan

En dit over 1/6de van van de resterende masse van de conquesten door Jan De Vleeschauwer en Livina Olemans gelijk te verdelen tussen hun zes kinderen

Naar Maria Anna Vanden Broecke weduwe Adriaen Mertens :

1/7de van de helft van de geheele masse van alle de geconquesteerde goederen te wweten

1) in Ninove 148,90 roeden meers , deel van meerdere partij van 972,90 roeden palende int geheele
- oost de meersschen van de heere van Ninove
- suyt het hospitael van Ninove
- west dheer Merbeke
- suyt het gescheede van Brabant

geprezen op 1 R / roede

2) cavel A aan de weese Joannes Josephus De Vleeschauwer

1) 181,50 roeden land in Meerbeke in het gat van het Merghelputvelt
- oost den keijtse
- suijt de strate
- west het goet van den hospitaele van Ninove
- noort het gescheede van MBK en Ninove

geprezen op 28 S / roede

2) 116,85 roeden lants op de jurisdictie van Ninove
- oost het goet van het hospitael in Ninove
- noort Jan Mertens
- suyt het gescheede van Meerbeke
- west gasthuysgoet van Ninove

geprezen op 13 S / roede

3) cavel B naar de weese Marie Berlindis De Vleeschauwer

1) 259,50 roeden lants in Meerbeke op Merghelputveldt
- oost de erfgenaemen van wijlent Sr. Glaudius Walravens
- west Jr. Jaecques Ferdinand de Regnancourt
- suyt den wech
- noort het gescheede van Ninove

geprezen op 24 S / roede

4) cavel C naar Pieter Joannes De Vleeschauwer x Maria Constance De Neve

1) 325 roeden ettemeersch in meerdere partije van 972,90 roeden meersch in Ninove
- zie supra bij Maria Anna Vanden Broecke

geprezen op 20 S / roede

5) cavel D naar Josine De Vleeschauwer x Jacobus De Mets

1) 325 roeden ettemeersch in meerdere partije van 972,90 roeden meersch in Ninove
- zie supra bij Maria Anna Vanden Broecke

geprezen op 20 S / roede

6) cavel E naar de weese Franciscus De Vleeschauwer

1) 174 roeden ettemeersch zsijnde de reste van 972,90 roeden meersch in Ninove

geprezen op 20 S / roede

2) 192,50 roeden land in Meerbeke opt Steenbecke
- oost den heere Merbeke
- suyt en west gasthuysgoet Ninove
- noort gescheede van Ninove

geprezen op 15 S / roede

7) cavel F aan Nicolaes De Vleeschauwer

1) 307 roeden ettemeersch in Ninove buyten de Brabantsche poorte genaempt " de Coreelweijde "
- oost de erfgenaemen van wijlent Livinus Vanden Eeckhaute
- suyt de keijts die met de partije is meegaende
- west de goederen van de heere van Ninove

belast met een cappoen en andere heerlijke rente aen de heere van Ninove

geprezen op 18 S / roede

2) 100 roeden maeijmeersch in land van Aelst onder de prochie van Pollaere in den Pollaermeersch
- oost dhoirs van Cornelis De Maeseneer
- noort de reijte
- west dhoirs van den heere greffier Stevens

gepresen " ter consideratie van de dobbel settinghe " op 10 S / roede

Prijzers zijn Michiel Rockelé en Mr. Frans Cosijns