LOTINGEN en VERKAVELINGEN in MEERBEKE

1742 , notitie van 1745


LOTING van wijlen GILLIS DE VIDTS x wijlen ELISABETH DE SAEGHER
 


voor Petrus Josephus Vanden Abbeelen baljuw , Nicolaes Van Opdenbosch borgemeester , Bartholomeus Vanden Borre en Nicolaes Walckiers schepenen van Meerbeke :

A) de 4 kinderen van wijlen Gillis De Vidts x Elisabeth De Saegher

1) Cornelis
2) Joannes
3) Martinus minderjarig
4) Maria Berlindis minderjarig

met als V.P. Martinus De Vidts en als V.M. Sr. Judocus Foubert ex officio

5) Hendrik Wasteels als vader van zijn minderjarig weeskind Gillis Benedictus Wasteels bij hem geprocreert met wijlen Barbara De Troyer die dochter was van Elisbeth De Saegher uit haar 1ste huwelijk met wijlent Pieter De Troyer


CAVEL A naar Martinus De Vidts , weeskind

1) 1/3de van een geleghe daerinne de ouders gewoont hebben in MBK op het Clijn Brugghevelt palende int geheele
- west en noort de strate
- suyt de weduwe Petrus Haelterman
- oost Jan Baveghems

groot int geheele 370 roeden en geprezen op 3 R / roede beloopt over dit perceel de somme van : 370 R
- noort en west de strate
- oost de cavel B

daerop gecort het 1/3de van een rente van 250 R wisselgelt croiserende aan 4 % ten proffijte van Juffr. Philippina De Boeck tot Antwerpen

ook belast met een vat cooren aan de Armen van Meerbeke sijnde Lennikse mate a 10 stuivers jeder veertel jegens den penninck XXVII blijft dus nog voor dit perceel : 263 R 15 S 2 O

2) de keuken , voorvloer , de helft van het geboudt en de schuere , hoeven ( lees : oven ) , steenputte , houten pompe : 184 R

3) de boomen daerop staende : 21R

de prijs van desen cavel bedraagt dus 468 R 15 S 2 OCAVEL B naar Joannes De Vidts

1) 1/3de van een geleghe daerinne de ouders gewoont hebben in MBK op het Clijn Brugghevelt palende int geheele
- west en noort de strate
- suyt de weduwe Petrus Haelterman
- oost Jan Baveghems

groot int geheele 370 roeden en geprezen op 3 R / roede beloopt over dit perceel de somme van : 370 R
- west cavel A
- noort de strate
- oost de cavel C
- suyt de weduwe Pieter Haelterman

daerop gecort het 1/3de van een rente van 250 R wisselgelt croiserende aan 4 % ten proffijte van Juffr. Philippina De Boeck tot Antwerpen

ook belast met een vat cooren aan de Armen van Meerbeke sijnde Lennikse mate a 10 stuivers jeder veertel jegens den penninck XXVII blijft dus nog voor dit perceel : 263 R 15 S 2 O

2) de kamer , koeijstal , de helft van de schuere en de helft van het geboudt scheydende de keucken van de camer : 150 R

de prijs van desen cavel : 413 R 5 S 2 O
 

CAVEL C naar Cornelis De Vidts

1) 1/3de van een geleghe daerinne de ouders gewoont hebben in MBK op het Clijn Brugghevelt palende int geheele
- west en noort de strate
- suyt de weduwe Petrus Haelterman
- oost Jan Baveghems

groot int geheele 370 roeden en geprezen op 3 R / roede beloopt over dit perceel de somme van : 370 R
- west cavel B
- noort de strate
- oost Jan Baveghems
- suyt de weduwe Pieter Haelterman

daerop gecort het 1/3de van een rente van 250 R wisselgelt croiserende aan 4 % ten proffijte van Juffr. Philippina De Boeck tot Antwerpen

ook belast met een vat cooren aan de Armen van Meerbeke sijnde Lennikse mate a 10 stuivers jeder veertel jegens den penninck XXVII blijft dus nog voor dit perceel : 263 R 15 S 2 O

2) de hoppenast op hetzelfde derde gelegen met enig bert op den selven hoppenast : 48 R

de prijs van dese cavel : 311R 15 S 2 O


CAVEL D naar Maria Berlindis De Vidts weeskind

1) een partij landt op de Bodem ofte den Boom groot 129,5 roeden geprezen met de besaeytheden daerop  op 2 R / roede : 259 R
- noort dhoors Heer Jooris De Poorter
- west het Winsloth
- oost Jan Bultez
- suyt dhoors Anthoon Wasteels

2) een meers groot 12,5 roeden in MBK in de Vijvermeersch gepresen op 1 R / roede : 12,5 R
- oost Joos Goossens
- west Laureys Van Hersele
- suyt Jan Snoeck
- noort Christiaen Hemmerijckx

is geleghen in een meerdere partije

Dese cavel is 271 R 10 S


CAVEL E naar Hendrik Wasteels in naam van Gillis Benedictus Wasteels

1) een partij land op het Hundersvelt in MBK groot 104 roeden geprezen op 2 R 6 S / roede is 239 R 4 S
- oost dhoors Jan Straetmans
- suyt de andere goeden van de voorscreven weese
- west Jan Snoeck

Aangezien het weeskind maar profiteren het 1/5de paert in de helft van de prijs van geheelen geleghe met alle edificien daerop staende waar de partaganten in gewoont hebben mits de geleghe is conquest bij de grootmoeder van de weese in haar 2de huwelijk geconquesteert met wijlen Gillis De Vidts bedragende de geheele prijs van het geleghe met alle de edificien daerop staende 1194 R 6,5 S compt over het 1/5de van de helft voor dese weese 119 R 8,5 S 3 deniers

Item het 1/5de in 129,5 roeden landt op den Bodem en in de 12,5 roeden meersch commende uyten hoofde van de ouders van de overleden Elisabeth De Saegher ,
mitsgaders het 1/5de in de 104 roeden op het Hundersvelt door Elisabeth De Saeger geconquesteert in haar weduwelijcken staet

en de prijs van deze 3 partijen is samen 510 R 14 S waarvan de weese toekomt 1/5de is 102 R 2 S 1 blanck

Dus moet de weese opleggen aan de 4 kinderen van het 2de bedde van zijn grootmoeder Elisabeth De Saegher de som van 17 R 12 S 1 blanck

lothinge getrocken op 18.02.1742 en genoteerd op 16.12.1745