VERKAVELINGEN MEERBEKE

06.03.1670


Lothinge tussen de 4 kinderen van wijlen Cornelis De Bolle bij het overlijden van Juffr. Joanna De Bolle in Aalst
 


1) Jan De Bolle zoon wijlen Cornelis
2) Catharina De Bolle zuster van de voorste Jan
3) Ghijsbrecht De Bolle broeder van de voorste Jan en Catharina
4) Adriaen Walckiers als voogd van de kinderen van wijlen Jacques Vanden Eynde en wijlen Marie De Bolle zuster toen zij leefde van de voorste Jan e.a. bij name
           4a ) Jan
           4b ) Joanna

En dit over de nalatenschap van Juffr. Joanna De Bolle volgens de staat van goed gedaan in de stad Aalst


Lot I )  Jan De Bolle

1) 260 roeden land in Hofstade in de Groote Weyde
- oost het wederdeel
- wrest het voorste velt
- noort den bosch van den sterfhuyse

geprezen op 33 S / roede

2) de helft van 84 roeden land in Haeltert op den Brilcauter
- oost de weduwe Pieter Van Landuyt
- west Laureys De Mets
- suyde de Canonicken van Aelst

geprezen op 30 S / roede

3) een hofstede te Haeltert in den Bril groot 150 roeden
- oost den Brilcauter
- zuyt de erfgenamen Jacques Roelants en dhoirs Pr. Wauters
- west de strate

belast met 1/2 cappoen ofte 1/2 hoender

geprezen op 44 S / roede

en geprezen samen met het woonhuys en de edificien op 450 R

5) de helft van een rente van 4 pond groot sjaars ten laste van Jan Haeck volgens schepenbrief van 1666 en komt over de helft op 192 R , hierbij nog het verloop van Kerstavond 1669 tot 15.03.1670 en bedraagt 2 R 10 S

6) de helft van een rente van 15 S groot ten laste van Jacques De Bolle met verloop van de rente van 01.01.1664 tot 15.03.1670

7) de helft van een personele obligatie van 384 R verkent bij Jan Ruysingh in 1668 en vernieuwd door Pieter Kieckens en Adriaen Ruyssingh en is hier : 192 R

8) item tot laste van Hendrik Lyssens over verschenen pacht de som van 18 R

9) item van Jan Van Boven over landpacht 12 R

10) item van dezelfde over een andere verschenen pacht 9 R

11) item van deselve Hendrik Lyssens over gelijke pacht als supra 18 R

Totaal van deze kavel is 1400 R 8 S 4 denieren en dit uit een totale som van 5599 R dus hebben iets meer ontvangen en zullen andere kavels indempneren over het surplus


Lot B : Adriaen Walckiers als voogd over de weeskinderen van Jacques Vanden Eynde

1) de helft van 290 roeden land in Erembodegem op het Waulant
- oost dhoirs Marie De Bolle
- west Hendrik Lyssens
- zuyt den Heijlige Gheest van Aelst
- noort de straete

en is uit de gehele partij 186 roeden belast met 1,5 vat evene sjaars aan Jan Van Belle

Geprezen boven de last en zonder de opgaande bomen op 36 S / roede komt hier over de helft tot 261 R

2) de helft van 8 dagwand land in Hofstade op het Middelste Velt
- noort het Achterste Velt
- tegen de wederhelft

geprezen op 35 S / roede maakt 700 R

5) de helft van een rente van 4 pond groot sjaars ten laste van Jan Haeck volgens schepenbrief van 1666 en komt over de helft op 192 R , hierbij nog het verloop van Kerstavond 1669 tot 15.03.1670 en bedraagt 2 R 10 S

6) de helft van een rente van 15 S groot ten laste van Jacques De Bolle met verloop van de rente van 01.01.1664 tot 15.03.1670

7) de helft van een personele obligatie van 384 R verkent bij Jan Ruysingh in 1668 en vernieuwd door Pieter Kieckens en Adriaen Ruyssingh en is hier : 192 R

8) van Jacques De Bolle over verhaelde bieren 21 S

9) tot laste van Jan De Breucker bij bewijs van dhoirs Maria De Bolle over verschenen pacht en over de opleg van een mangeling van zeker huis gelegen in Aeltert de som van 4 R 5 S

10) idem van deselve ter cause als boven de som van 25 R

11) ten laste van Henrick Moock over verschenen pacht : 9 R

Som van deze kavel is 1401 R en heeft dis 1 R 14 S teveel gekregen


LOT C : Catharina De Bolle

1) de helft van 290 roeden land in Erembodegem op het Waulant
- oost dhoirs Marie De Bolle
- west Hendrik Lyssens
- zuyt den Heijlige Gheest van Aelst
- noort de straete

en is uit de gehele partij 186 roeden belast met 1,5 vat evene sjaars aan Jan Van Belle

Geprezen boven de last en zonder de opgaande bomen op 36 S / roede komt hier over de helft tot 261 R

2) de helft van 8 dagwand land in Hofstade op het Middelste Velt
- noort het Achterste Velt
- tegen de wederhelft

geprezen op 35 S / roede maakt 700 R

3) de helft van een rente van 3 pond groot ten laste van Lieven Vanden Berghe met verloop van rente van 1664 tot maart 1670

4) de helft van rente van 15 S groot sjaers tot laste van Jacques De Bolle met verloop over dezelfde 6 jaar

5) de croisen van obligatie van 384 R in kapitaal tot laste van Pieter Kieckens en Adriaen Ruyssingh en komt tot 49 R 13 S

6) over de overlating van zekere partijen van gronden uit sterfhuys van Juffr. Joanna De Bolle 120 R

7) ten laste van de heer Capitteijn Casteneda par reste van huishuur de som van 8 R 6 S

8) tot laste van Joos De Breucker bij bewijs van dhoirs Maria De Bolle over verschenen pacht 25 R 15 S

9) tot laste van de voorste hoors van Maria De Bolle over rest van oplegh de som van 4 R 9 S

10) tot laste van David Vanden Abbeele over huishuur de so van 6 R 11 S

Som van deze kavel is 1401 R 7 S


LOT D : Ghysbrecht De Bolle

1) 77 roeden land in Erembodegem in de Ruede geseyt " den Lippens beeck "
- zuyt de strate
- oost het Driesseleken
- noort en west Jan Callebaut en dhoirs Joos Goossens

belast aan dheere Charles Cabilou ( ? ) met 1/2 hinne en 6 penningen obel

Maakt 100 R 10 S

2) 1 dw. meersch wesende 1/4de paert gelegen in de prochie van Hofstade

geprezen op 3 R / roede

3) de helft van 487 roeden meersch gelegen in Hofstede

prijs onleesbaar

4) de helft van een partij land in Haeltert
- oost de weduwe Pr. Van Landuyt
- west Laureys De Mets
- suyt de Canoninghen van Aelst

geprezen op 30 S / roede en komt tot 64 R 2 S

5) de helft van een rente van 3 L groot ten laste van Lieven Vanden Berghe met de helft van croisen over 6 jaar

6) de helft van een rente van 15 S groot ten laste van Jacques De Bolle

7) personele obligatie ten laste van Pieter De Bolle en Joos Blondel van 144 R met croisen over 6 jaar

8) tot laste van Jan De Breucker over verschenen pacht de som van 44 R

9) item te pacht tot laste vn de selven tot 54 R

10) item ten aste van Jan Haeck ook over verschenen pacht 15 R

Som van deze kavel is 1396 R 9 S dus moet nog krijgen van de andere kavels

      

 


Present : Adriaen Vanden Abbeelen baljuw ,  Michiel Van Oudenhove n Jacobus Walravens en Adriaen De Coene schepenen