VERKAVELINGEN MEERBEKE


Lothinge tussen de 2 kinderen van Nicolaes Van Cauwelaert en Maria De Hont en Andries Van Oudenhout x Joanne De Hont , kinderen van Jan De Hont x Christina Vaerewijck
 


Voor Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Glaudius Walravens en Gillis De Vidts schepenen zijn verschenen

1) Nicolaas Van Cauwelaert x wijlen Maria De Hont waaruit hij behouden heeft 2 minderjarige kinderen
        - Hendrik
        - Glaude Van Cauwelaert

2) Andries Van Oudenhout x Joanna De Hont


CAVEL A : Andries Van Oudenhout causa uxoris

1) een behuysde stede met alle de edificien daerop staende in Meerbeke int gehuchte te Steene Brugghe
- oost en suyt Hendrik Van Doorslaer
- west sheeren strate
- noort Mevrouw Van Vreckem

groot 128 roeden en de blooten gront geprezen op 34 S / roede

ook de huysingen met het schuerken en hoppenast alles samen gepresen op 220 R 6 S

ook al de boomen op de lochtinck 54 R

ook al de houtwasch 4 R

2) een meersch gelegen in de Berghemeersschen
- oost Mr. Gillis De Vits
- suyt dheer Regnancourt
- west het goet van de Hebdomoderije
- noort de weduwe Martinus De Leu

groot 101 roeden geprezen op 15 S / roede

ook de bomen geprezen op  26 R

3) partij landt opt Hoendersvelt besaeyt met tarwe uijt een meerdere partije
- oost het kerckengoet
- suyt Gillis De Vidts
- west " den pelgrimswegh "
- noort Jan Cornelis fs. Joos

groot 90 roeden geprezen op 26 S / roede

Som van deze kavel : 747 R 17 S


CAVEL B : de 2 kinderen van Nicolaes Van Caulaert met wijlen Joanna D'Hont

1) partij landt in het Papelantveldeken
- oost Geeraerd Herremans
- suyt de strate
- west Gillis De Vidts
- noort juffrouw de Weduwe Joos Van Heghe

groot 255,50 roeden en besaeyt met wit graen

de gront met den houtwasch geprezen op 30 S / roede

2) een meers in de Rueken meersch
- oost Sr. Frans Walravens
- suyt de beke
- west Nicolaes Caulaert
- noort Joos Goossens

groot 124 roeden geprezen op 28 S / roede

de boomen daerop : 64 R

Totaal van deze kavel : 634 R 17 S

geprezen op 28 S / roede


Gedaan op 11.12.1732


 

 


-