LOTINGEN en VERKAVELINGEN in MEERBEKE

1745


LOTING van wijlen Peeter Cornelis en Barbara Van Laethem
 


Present : Petrus Josephus Vanden Abbeelen baljuw , Nicolaes Van Opdenbosch borgemeester , Bartholomeus Vanden Borre en Nicolaes Walckiers en Judocus Foubert schepenen van Meerbeke :

1) Joanna Cornelis fa. Pieters x Adriaen Cardoen

Jan Cornelis als momboir paterneel en Adriaen Van Laethem als momboir materneel van

2) Judocus
3) Geeraert
4) Cornelis Cornelis allen minderjarig

4 loten


CAVEL A naar Cornelis Cornelis

1) de helft van den geleghe daer de partaganten ouders gewoont hebben , ghelegen in Meerbeke te Hoesbeke groot int geheele 309 roeden paelende
- noort de straete
- oost het cheijnsgoet van dese prochie
- suijt den armen
- west de Vijvermeerschen

waarvan desen cavel A sal volgen de oostsijde met de helft van het bosselken in den suyden

geprezen op 2 R / roede en is dus 309 R

2) item de schuere met de vloer ende de keucken met de helft van de schauwe en de helft van den scheedeghevel , dit alles geprezen op 82 R

Daar alsoo de huijsstede met 227,50 roeden land op de Weerschede is belast met een rente van 22,50 R sjaers aen Jor. Jaecq. Ferdinande de Regnancourt tot Aelst waervan het capitael is 450 R courant waervan dese cavel moet dragen 1/3de dus hier vermindert met 150 R

Dus blijft 239 R voor de helft van de hofstede

3) de helft van 100 roeden cheijnslandt op de Gapenberch
- west de voorn. gheleeghe
- noort de strate
- suyt dheer Van Boterdael in Brussel

van de kercke in cheijns aangenomen voor termijn van 99 jaar a 2 R sjaars en alsnog 46 a 47 jaar durende

geprezen boven de last van de cheijns op 8 S / roede

Dus in waarde : 20 R

Totaal voor desen cavel : 259 R


CAVEL B naar GEERAERT CORNELIS

1) de helft van den geleghe daer de partaganten ouders gewoont hebben , ghelegen in Meerbeke te Hoesbeke groot int geheele 309 roeden paelende
- noort de straete
- oost het cheijnsgoet van dese prochie
- suijt den armen
- west de Vijvermeerschen

waarvan desen cavel A sal volgen de westsijde met de helft van het bosselken in den suyden

geprezen op 37 S / roede

Dis 285 R 16,5 S

2) de koijstal , de camer met den kelder en de helft van de schauwe en de helft van de scheede ghevel geprezen op 103 R

Ook is dit belast met 1/3de van rente van 450 R , zie supra

Dus blijft hier 238 R 16 S 2 O

3) de helft van 100 roeden cheijnslandt op de Gapenberch
- west de voorn. gheleeghe
- noort de strate
- suyt dheer Van Boterdael in Brussel

Ook geprezen op 20 R

Totaal van desen cavel : 258 R 16 S 2 O


CAVEL C naar JOANNA CORNELIS x ADRIAEN CARDOEN

1) 217,50 roeden land op de Weerschee
- oost het Heuverveldeken
- suyt Niclaes Van Opdenbosch
- west de strate
- noort Weduwe Jan De Bont

geprezen op 31 S / roede

Hier ook 1/3de van last van rente van 450 R in kapitaal

Blijft in waarde 187 R 2 S 2 O


CAVEL D naar JUDOCUS CORNELIS

1) 60,75 roeden n een geleghe gheleghen binnen Goijck ter Haeghen
- oost de straete
- suyt het wederdeel
- west den Rijngraeve
- noort Gillis De Saeger

gepresen op 25 S / roede

Dit gheleghe is in zijn geheel belast met rente van 9 R sjaers ten proffijte van dheer Peeter Vanden Abbeelen gewesen bailliu deser prochie waervan dese partije moet doghen 1/3de sijnde 48 R wisselgelt maeckende 56 R courant ghelde moet dit afgetrocken worden dus blijft

20 R

2) een partije landt in Goijck op den Grooten Kelenbergh
- oost het hof van de weduwe Adriaen Leenmans
- suyt den Rijngraeve
- west het wederdeel
- noort het voorscreven goet van de weduwe Adriaen Leenmans

groot 71 en 2/3de roden geprezen op 1 R / roede

73 R 13 S 1 O

3) een partije bosch in Goijck op het Cleijn Woestijnenveldt
- oost den Rijngraeve
- west suydt het goet van de weduwe Leenmans
- noort Louis cools

groot 23 en 1/3de roede geprezen op 15 S / roede

17 R 10 S

4) den houtwas daerop staende : 7 R

5) den houtwas op de eerste partije : 16 R

6) 52 roeden land op het Hoendersvelt
- oost de kerckegoederen
- suydt den Brusselwegh
- west de voorste kerckegoederen deser prochie
- noort de Dochtstraete

geprezen op 31 S / roede

Is 80 R 12 S

Som van dese cavel : 209 R 15 S 2 O


Nota bene : omtrent de percelen hierboven vermeld

Terroir nr. 856 : een gelege van Jan Vanden Eijnde is de hofstede vermeld in deze loting

Terroir nr. 862 : is 100 roeden eigendom van Jan Vanden Eijnde

Terroir nr. 1156 : 217,50 roeden eigendom van dhoors Cornelis De Quick , later van Joos Cornelis

Terroir nr. 887 : 52 roeden land is eigendom van dhoors Cornelis De Quick en bij opmaken van het terroir in pacht gehouden door Joos Cornelis