LOTINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE


LOTING TUSSEN DE HOORS VAN WIJLEN JAN CORNELIS DE OUDE EN GILLIJNE LANCKMANS

Verdeling in 8 staken

Anno 1735
 


Staat van goed en verkaveling tussen de hoors van wijlen Jan Cornelis de oude en Gillijne Lanckmans tussen

1) Pauwel Cornelis majeur

2) Cornelis Cornelis majeur

3) de minderjarige weese van wijlen Pieter Cornelis x Marianne Pappaert met naeme Pieter Cornelis


1a ) het huys , schuere en stallingen waer de overledenen in ghewoent hebben staende ten Berghe : 130 R

1b ) den gront van de hofstede groot 99 roeden
- oost het Hoendersvelt
- suyt het goet van Mijnheer Zetij
- noort Pauwel Cornelis
- west de straete

groot 99 roeden geprezen op 35 S / roede : 183 R 5 S

1c ) de bomen op de hofstede : 20 R

2) een partije landt opt Hoendersvelt groot 119 roeden
- noort de straete
- oost Jan Cornelis
- west het keijtsken en Pieter Van Lierde

gepresen op 26 S / roede

Alzo de helft van dese partije is aangewezen aan de heere deser prochie als " vague gront " en moet alhier maar de helft moet gebracht worden dus slechts 77 R 7 S

3) een partij meersch in de Berghenmeersch
- noort het goet van Mijnheer Zetij
- suyt de erfgenaemen van Cornelis Van Opdenbosch
- west de naervolgende partije

groot 114 roeden gepresen met de boomen daerop op 25 S / roede : 142,50 R

4) een partij bosch in de voorste Berghenmeersch
- oost de voorschreven partije
- suyt tegen den boomgaert van het hof te Winninghen
- noort het goet van mijnheer Zetij

groot 137 roeden gepresen met het staeckhaut daerop staende op 30 S / roede : 205 R 10 S

Alles samen 748 R 12 S


Cornelis Cornelis is schuldig over 4 jaar pacht van desen sterfhuyse , de laatste vallende in 1734 ten advenante van 18 R sjaars : 72 R

Item de hoppestaecken die de gront moet volgen : 15 R

Dus totaal voordeel : 835 R 12 S


KOMMERS

1) een rente van 5 R sjaars ten proffijte van de weduwe Adam Van Vreckem en is in kapitaal : 100 R

2) Cornelis Cornelis heeft betaald 5 jaar crois van deze rente : 25 R

3) Cornelis Cornelis heeft betaald de uitvaart van zijn vader,  het waslicht en de grafmaker : 11 R 6 S

4) heeft betaald aan Sr. de Regnancourt over enig gras door zijn vader geprofiteert : 2 R 15 S

5) nog te betalen aan het kint van wijlen Pieter Cornelis geprocreeert met Marianne Pappaert moeder van het minderjarig kind voor " uytstel ofte houwelijck gheldt " om gelijk te zijn met de andere kinderen : 25 R

6) Jan Cornelis x Anna De Winne tot Ninove moet hebben over " houwelijck gheldt " : 50 R

7) de baljuw over " sijne devoiren " : 8 R 5 S

8) aan Hendrik Van Doorselaer over het helpen van " het maecken van den prijs van de goederen " : 1 R 8 3 S

9) het hofrecht in het passeren van deze " par moderatie " : 3 R 12 S

10) aan de greffier over het opstellen van deze staat : 2 R 8 S

11) voor " het seghel " : 12,5 S

12) enkele verdere kosten van de greffier over doubleren enz.

Totale kommers : 235 R 12 S


Meer voordeel dan nadeel : 600 R

Dit moet verdeeld worden in 8 staken

A ) Cornelis Cornelis heeft gekocht 4 staken van 8 te weten :

1) de staak van Jan Cornelis x Anna De Winne tot Ninove
2) de staak van Joos Cornelis x Maria Vierendeel in Denderwindeke
3) de staak van Geertruyde Cornelis x Pieter Bellemans in Kester
4) de staak van Joanna Cornelis x Alexander De Backer tot Aecker

komt met zijn eigen staak tot 5/8sten

B ) Pauwel Cornelis heeft gekocht :

1) de staak van zijn zuster Josyne Cornelis x Geeraert Herremans
2) zijn eigen staak

dus tot 2/8sten

C ) het weeskind van wijlen Pieter Cornelis bij Marianna Pappaert 1/8ste


A ) Pauwel Cornelis heeft :

1) van het geleghe van 99 roeden aan hem 16 roeden van aan de strate tot boven aan het Hoendersvelt lancxt het geleghe van de voorste Pauwel Cornelis en is 16 roeden aan 35 S / roede : 28 R

2) 40 roeden meers in de Berghenmeersch in den suyden aen de Meulenbeke aan 25 S / roede : 50 R

3) 48 roeden bos tegen de voorste partije komend tegen de boomgaert van het hof te Winninghen : 72 R


B) het weeskind van Pieter Cornelis

1) 59,5 roeden land op het Hoendersvelt
- west het goet van Meester Pieter Van Lierde
- suyt de strate
- oost de wederhelft van deze partije alsnu aen de heere van deser prochie als vague goet

aan 26 S / roede : 78 R 3 S


C) Cornelis Cornelis

zal hebben de rest

Zie ook schepenbrief van 1770 betreffende Cornelis Cornelis x Maria Anna Van Eesbeke


Present op 20.04.1735 : Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Glaudius Walraevens en Joannes Foubert schepenen