LOTINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

03.09.1732


Loting tussen de kinderen van wijlen Hendrik Cautaert en Maria Leutens
 


Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Glaudius Walravens , Jan Cosijns , Gillis De Vidts , Jacobus Lemer en Jan Herremans schepenen ,

de 3 kinderen van wijlen Hendrik Cautaert en Maria Leutens

1) Peeter

2) Adriaen

3) Elisabeth Cautaert minderjarig en geassisteerd met Jan Cautaert haar halven broeder en voogd

REDACTIE : Adriaen Cautaert x Joanna Van Eesbeke zijn rentegelders in 1735 en bezetten de rente op de kavel die Adriaen Cautaert is toegekomen


CAVEL A : Peeter Cautaert

1) 1/3de van den gheleghe daer op hunne ouders gewoont hebben int gehuchte te Poulck
- oost cavel B
- suyt de keijtse
- west Sr. Jan Cosijns en Juffrouw de Weduwe Sr. Joos Van Heghe
- noort de strate

groot 87 roeden

2) een partije landt in MBK opt Moorselken
- oost Cavel C
- suyt de Cueregoederen van Meerbeke
- west Hendrik Covens
- noort Jan Cautaerts

groot 54,40 roeden


CAVEL B : Elisabeth Cautaert

1) 1/3de van den gheleghe daer op hunne ouders gewoont hebben int gehuchte te Poulck
- oost cavel C
- suyt de keijtse
- west cavel A
- noort de strate

groot 87 roeden

2) het 1/4de deel van een partijcken landt opt Moorselken
- west cavel C
- oost Nicolaes Van Opdenbosch
- suyt de Curegoederen van Meerbeke
- noort Adriaen De Cooman

groot 54,425 roeden


CAVEL C : Adriaen Cautaert

1) 1/3de van den gheleghe daer op hunne ouders gewoont hebben int gehuchte te Poulck
- west Cavel B
- oost de voorscreven kerkegoederen van Meerbeke
- suijt de keijtse
- noort de strate

groot 87 roeden

2) 1/4de deel van partijcken landt opt Moorselken
- oost cavel B
- suyt de curegoederen van Meerbeke
- west cavel A
- noort Adriaen De Cooman

groot 54,425 roeden


Ook is gecompareert Jan Cautaert zoon van wijlen Hendrik Cautaert x Josine Cornelis die met de voorscreven kinderen heeft gemaakt " forme van uytgrootinge " en dat aan hem zal toekomen :

50 roeden lants in de voorste partije opt Moorselken
- noort de voetwech
- oost Adriaen De Cooman
- suyt Pieter Cautaert met de cavel A
- west Hendrik Covens

en hij belooft mee te betalen in de schulden van het sterfhuis tot 12,5 guldens waarmee hij verklaart " soo in voordeel als in naerdeel uijt den sterfhuyse te scheijden "


De meubilaire effecten van het sterfhuis zullen tussen de 3 kinderen gelijk verdeeld worden en hun halfbroeder Jan Cautaert zal hierover ontvangen de som van 10 guldens over zijn deel

Het huis daar de overledenen in gewoond hebben is gekocht door Pieter Cautaert x Anna Maria Ghits voor de som van 230 R courant en hiermede de schulden van het sterfhuis te betalen te weten

1) over verschot ( lees : voorschot ) van geld aan zijn moeder Maria Leutens de som van 40 R 10 S
2) aan zijn zuster Elisabeth over geleend geld aan haar moeder Maria Leutens de som van 16 R 10 S
3) aan Sr. Jacques Ferdinand de Regnancourt de aflos te doen van een rente en is in kapitaal en in croisen 100 R 10 S
4) aan Pieter De Schepper de aflos van een croiserende rente en is in kapitaal 50 R

alle schulden komen tot 217 R en de aankoop van het huis bedroeg 230 R dus blijft er nog 13 R

Daarbij gevoegd de bijdrage van Jan Cautaert in zijn deel voor het betalen van de schulden is 12,5 R

Dus is er boni tot 25,5 R

Gedaan op 23.09.1732