LOTINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

12.12.1718


Loting tussen de kinderen van wijlen Joos Cardoens
 


Lothinge bij het sterfhuys van Joos Cardoen uit zijn 2 huwelijken

 A) x wijlen Maria Vander Bimst
          1) de 2 kinderen van wijlen Maria Cardoen x Peeter Cooremans
                 1a) Philips Cooreman 23 jaar
                 1b) Catharina 20 jaar

  B) x wijlen Marie Vander Kelen
                2) Adriaen Cardoen
                3) Elisabeth Cardoen


I ) de behuysde stede daar hun ouders hebben " ingewoont " groot 139 roeden
- oost de strate
- suyt " een ghemeijnselken in de strate "
- west en noort het geleghe van de weduwe Jan Timmermans alsnu in huwelijck met Jooris De Bonte

Zie terroir nr. 30

Bijlage : deze hofstede werd in 1676 aangekocht door Joos Cardoen x Marie Vander Kelen , zie WP Meerbeke anno 1676


geprezen met de planterije daerop geprezen op 2 R / roede

item het huys met den nast daerop staende geprezen op 150 R

alles samen 428 R courant

is belast met een rente van 18 R sjaars aan E.H. Jooris De Poorter presbyter in Geraardsbergen en is in kapitaal 48 R groot wisselgelt en is in courant geld 336 R

dus blijft 92 R courant

is gebleven op Adriaen Cardoen

Deze hofstede was gekocht door Joos Cardoen x Marie Vander Kelen waarin Adriaen en Elisabeth Cardoen hebben de 5/6de en de kinderen van Peeter Cooremans het resterende 1/6de

2) 70 roeden land op het Hoendersvelt
- noort het goet van Sieur Martinus Van Boterdaele binnen Brussel
- suyt Nicolaes De Troeyer
- oost het velt genaempt " de Weerscheede "
- west Joos Rogghe

Zie terroir nr. 872

geprezen op 25 S / roede

is belast met 15 S sjaars aan de pastoor van Meerbeke over het jaargetijde van wijlen Adriaen Cardoen en gerekent aen de penninck XXVII bedraagt dit 20 R 5 S


3) Elisabeth Cardoen heeft een partij landt op het Goetveldeken groot 136 roeden
- oost het Hoendersvelt
- west de strate
- suyt de erfgenaemen van wijlen Abraham Van Eesbeke
- noort de weduwe Cornelis Gettemans

geprezen op 22 S / roede

Zie terroir nr. 928


4) Philips en Catharina Cooremans hebben een partije landt op het Hoendersvelt groot 104 roeden
- oost den burgemeester Jan Straetmans
- west Peeter Van Bonte
- noort de strate
- suyt Barbara De Troyer

geprezen op 28 S / roede

Zie terroir nr. 889


De partijen 2 , 3 en 4 zijn patrimoine van de vaderlijke zijde dus worden ze gelijk verdeeld tussen de 3 kinderen van wijlen Joos Cardoen

Gedaan op 12.12.1718