LOTINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

02.03.1763


Loting tussen de kinderen van wijlen Adriaen Cardoen en wijlen Anna Moock
 


3 staken

1) Bartholomeus Cardoen jonkman , inwoner van Meerbeke bij competente ouderdom

2) Francis Gettemans als voogd over zijn 3 weeskinderen uit zijn 1ste huwelijk met wijlen Adriana Cardoen te weten
     a) Maria Anna
     b) Josephus
     c) Hendrik

met Sr. Cornelis Straetmans dienstdoend schepen als wettelijk aangesteld voogd

3) Pieter Goossens x Elisabeth Cardoen insetenen van Voorde


KAVEL A  : de 3 kinderen van wijlen Adriana Cardoen te weten Maria Anna , Joseph en Hendrik Gettemans

1) 1/3de van een gelege daar hun ouders hebben gewoond in Meerbeke in de Denderstrate groot 46,333 roeden
- suyt de keijtse
- west Guilliam Stevens
- noort en oost de kavel van Pieter Goossens x Elisabeth Cardoen

geprezen op 4 R / roede


2) de keuken en de kamer van het voorste huis op de expresse last van indien de kamer en keuken afgebroken worden dan moet men de lemen wand separerende de keuken van de voorvloer laten staan zonder de minste vergelding hiervoor

geprezen op 75 R


KAVEL B : Pieter Goossens x Elisabeth Cardoen

1) 1/3de van een gelege daar hun ouders hebben gewoond in Meerbeke in de Denderstrate groot 46 roeden en 1/4de roede en 1/12de roede dus 46,333 roeden
- suyt kavel A en de driesch
- west Guilliam Stevens
- noort het resterende kavel C
- oost de strate

geprezen op 3 R 18 S  / roede

2) de voorvloer en de koestal van het voorste huis , dezelfde konditie omtrent de lemen wand tussen de keuken en de voorvloer

geprezen op 63 R
 


KAVEL C : Bartholomeus Cardoen

1) 1/3de van een gelege daar hun ouders hebben gewoond in Meerbeke in de Denderstrate groot 46,333 roeden
- suyt kavel B
- west Guilliam Stevens
- oost de strate

geprezen op 3 R 15 S  / roede

2) de hoppenast hierop staande groot 35 R
 


Omtrent de rente van 200 R wisselgeld die op de hofstede drukt ten voordeel van Juffrouw De Ridder tot Aalst zal elke staak 1/3de op zich nemen

Geprezen door Nicolaes Van Opdenbosch en Andries Borremans voor de grond en door Floris Bellemans voor de huijse , hoppenast en andere edificien