VERKAVELINGEN MEERBEKE

13.08.1728


Lothinge tussen de 3 kinderen van wijlen Matheus Appelmans

Zie terroir nr. 210

 


Voor Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Gillis De Vidts schepenen zijn verschenen

1) Sr. Peeter Walraevens borgher der stad Antwerpen getrouwt gehadt hebbende Petronella Appelmans fa. Mathijs

2) Peeter en Catharina Appelmans kinderen wijlen Christiaen Appelmans fs. Mathijs x Joanna Van Eesbeke en Peeter als voogd van Elisabeth , Joannes en Barbara zijn broeder en zusters alsnog minderjarig

3) Peeter fs. Mathijs

en dit over een partij land in MBK op het Meireveldt groot 359,5 roeden


CAVEL A : Peeter Walraevens filius Jans causa uxoris met 120 roeden

120 roeden
- oost Switten bogaert
- suyt de Mooreijsbeke
- west de naervolgende partije
- noort den voetwech leedende naer Pollaer


CAVEL B : Peeter Appelmans fs. Mathijs met 119,5 roeden

- oost cavel A
- suyt de Mooreijsbeke
- west cavel C


CAVEL C : de kinderen van wijlen Christiaen Appelmans x Joanna Van Eesbeke met 120 roeden

- oost cavel B
- west Sieur Joannes De Weghe
- noort den voetwegh

de partij is belast int geheel met rente van 1 R aan de abdij van Beauprez en hier moet elke kavel zijn deel dragen

13.08.1728 , de minute deser is beseghelt met seghel van 6 S en de lothingbrieven jeder met een seghel van 10 S


Gedaen op 13.08.1728


14.08.1728 : DE FUNDATIE VOOR DE ZIEL VAN WIJLEN PETRONELLA APPELMANS , HUYSVROUW GEWEEST VAN PEETER WALRAEVENS fs. JANS

Voor Bartholomeus Vanden Borre borgemeester , Gillis De Vidts schepenen en voor Adam Van Vrechem meier van de abdis van Nijvel is verschenen :

Peeter Walraevens fs. Jans insetene der stad Antwerpen en erfgenaam van wijlen Petronella Appelmans fa. Mathijs volgens testament gepasseert voor notaris Franciscus Ferdinandus Everaerts in 1721 :

een eeuwige jaargetijde voor wijlen Petronella Appelmans te doen op haar sterfdag den 15de september en hiervoor jaarlijks te betalen 3 R 10 S , bezet op een partij land in MBK op het Meireveldt groot 120 roeden en die komt uit de verkaveling van Mathijs Appelmans ( zie hoger )

Ook Pieter Appelmans fs. Mathijs stelt zijn kavel uit de partij op het Meirveldt groot 119,5 roeden als borg voor dit jaargetijde


 

 


-