LOTINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE


DONATIE DOOR PETRONELLA ANCKAERT WEDUWE NICLAES DE MONGH AAN HAAR ZOON JOOS

Anno 1735
 


Present : Petronella Anckaert weduwe wijlent Nicolaes De Mongh donateur geassisteerd met Pieter Vanden Abbeele baljuw

donateert aan haar zoon Joos De Mongh :

1) haar huis met alle edificien staende op een cheijns groot in erfve 36 roeden int gehuchte te Elsbeke
- oost en suyt sheeren strate
- west en noort het Princeveldeken

op last van cheijns aan de heere van Meerbeke van 12 stuivers sjaers

2) al haar voordere meubilaire effecten , koeijen , hoij , stroot , granen en alle haere huyskateijlen