LANDBOEK VAN MEERBEKE

Index namen en plaatsen
 

 1. de Plaetse
   
  1. het kerckhof 
  2. Cuere van Meerbeke
  3. Dheer Joannes Vanden Abbeelen ontvanger van Land van Wedergrate ,
  4. Meester Joos Goossens coster
  5. Merten Buydens met een behuysde hofstede  ( is " de Schailledecker " )
  6. Adriaen Bruylant met syn behuyst gelaghe genoempt " den Inghel "
  7. Adriaen Loossens met syn behuysde hofstede
  8. Cornelis Van Vrechem
  9. Cornelis De Quick
  10. De Cappelrije hofstede van Sinte Pieters in Meerbeke met de erfve daeraen van Heer Jaspar Van Boterdaele   ( Marge : Gillis Bolengier )
  11. De Wed. Balten Vander Stricht  Catelijne De Dijn met haer behuysde hofstede
  12. Heer en Mr. Pieter Herremans met o.a. de behuysde hofstede van de Hebdomonarije
  13. Jan Soetens met sijn behuysde hofstede
  14. Cathelijne De Dijn
  15. Joos Cardoen
  16. Heer Hendrick De Toey , is Kapelanie van de Heilige Geest
  17. Pauwel Denijs
  18. Nicolaes Wasteels
  19. Cornelis De Bol
  20. Scholasterij van Meerbeke
  21. Scholaster van Meerbeke
  22. Heer en Mr. Jean Ballot capelaen van Sinte Pieters Capelle van Meerbeke
  23. Christoffel Van Eesbeke nu de weduwe Beijken Evenepoel
    
 2. de Oudegracht
   
  1. Adam De Naeyer
  2. Hendrick Evenepoel
  3. Jan Buydens
    
 3. Hof te Schalckem van dhoirs Christiaen Vander Plancken
   
  1. Gheeraert De Naeyer met het hof te Schalckem toebehorend dhoirs Christiaen Vander Plancken
  2. Gillis Van Heesbeke
  3. Jan Vander Vondele
    
 4. Hof te Schalckem van het klooster van Sint Cornelis in Ninove
   
  1. Het kloosterhof te Schalchem , pachter is Christiaen Vanden Eijnde
  2. Weduwe Jan Hemerijckx
  3. Ingel De Blasere
  4. Adriaen Van Craenenbroeck
  5. Cornelis De Ro
  6. Adriaen Cobbaert
  7. Christoffel Vanden Broecke
  8. a. Jacques De Moor van Cornelis Van Vrechem
  9. b. Nicolaes De Rijcke van Cornelis Van Vreckem
  10. Adriaen Rolie met de Cavaille
  11. Adriaen De Smet
  12. Adriaen De Smet fs. Adriaens
  13. Nicolaes Van Bonte nu dhoirs Adriaen Van Bonte
  14. Anthonis Timmermans
  15. De hoirs Nicolaes De Dijn
  16. Weduwe Jan Vanden Eijnde
    
 5. Het hof te Wolfputte
   
  1. het hof te Wolfputte toebehorend het clooster van Ninove met pachter Adriaen Walckiers
    
 6. de Clapstrate
   
  1. Jooris Pannens
  2. Pieter Maes
    
 7. ter Brugghen
   
  1. Joos Cautaert
  2. Maria Evenepoel
  3. Pieter Vander Poorten
  4. Pieter Van Bonte
  5. Pieter De Valckenere                                     ( Petrus De Valckeneer x Anna De Mol )
  6. Wed. Cornelis De Hoeijmaecker                  ( Cornelis De Hoeijmaecker x Anna De Saeger in 1622 )
  7. Steven Vander Heyden
  8. Jacques Van Bonte
  9. Pieter Swinnen
  10. De Heer Joannes De Fraeye griffier
  11. Heijndrick Bavegems
  12. Jaspar De Troyer
  13. Jacques Van Santvoort , en ook het hof te Elsbeke
  14. Peeter De Troyer
  15. Lieven Vanden Berghe schoenlapper
  16. De godshuysen
  17. Meester Pieter Minne advocaet
    
 8. ten Berghe
   
  1. Verpaelst Ghijsbrecht
  2. Pauwels Van Lierde
  3. Jan Vander Poorten
  4. Heijndrick De Donckere
  5. Gillis Vande Velde
  6. Jooris Van Volsem
  7. Daneel Vander Haegen
  8. Joos De Quantere
  9. Anthonis Van Lierde
  10. Peeter Lippens
  11. Jan Van Coetsem
  12. Gheeraert Van Coetsem
  13. Carel Lippens
    
 9. ter Hoesbecke
   
  1. Jeroen Vanden Eynde te Hoesbeke
  2. Pauwels Van Opsem
  3. Jacques Eeman
  4. Nicolaes Goossens
  5. Inghel De Doncker
  6. Adriaen Backaert                                                                             ( x Petronella Van Opsem )
  7. Lucas Van Opsem
  8. Daneel Vander Haegen over Lucas Van Opsem
  9. Jan De Paeyeneere
  10. Heijndrick De Doncker fs. Ingels
  11. Guilliam Caerdoens de Jonghe
  12. Cornelis Vander Kelen
  13. Heijndrick Goutswilders
  14. Nicolaas De Payeneere
  15. Franchois Wasteels
    
 10. te Poelke

  1. Guilliam Beeckman te Poelke
  2. Joos Willems
  3. Jan De Vleeschauwer
  4. Nicolaes Walraevens
    
 11. ter Nath
   
  1. Joos De Bottelier
  2. Glaude Vanden Eeckhaute
  3. Pieter Van Eesbeke
  4. Wed. Cornelis De Quantere
  5. Jan Goesens
  6. Arent De Cuest
  7. Adriaen De Coene                                             ( Adriaen De Coene fs. Dierick erkent een rente aan zijn broeder Cornelis De Coene in 1650 )
  8. Joos Bogaert
  9. Anthonis Van Snick
  10. Gillis Sterck
  11. Guilliam Sterck
  12. Adriaen Lippens
  13. Peeter Bogaert
  14. Guilliam Vander Poorten
  15. Jacus Calleberch
  16. Passchier Bogaert
  17. Guilliam Cardoen
  18. Jan Moveijs
  19. Adriaen Werij                                                   ( Adriaen Wery x Lievijne Pletincx , zij is weduwe van Guilliam De Beys )
  20. Nicolaes Werij
  21. Joos De Doncker
  22. Wed. Jacques Werij
  23. Wed. Jan De Doncker
  24. Jan Cornelis
 12. Strijtem en Brussel
   
  1. De Ranck Jan in Strijtem
  2. Adriaen Pardaens
  3. Marcelis N. te Brussel

    
 13. Pamel
   
  1. Wauters Matheus te Berchem
  2. Beeckman Matheus
  3. Inghel Van Bossuyt te Berchem
  4. Nicolaes Van Craenenbroeck
  5. Adriaen Bogaert te Pamel
  6. Dhoirs Guilliam Walckiers te Pamel
  7. Adriaen De Coene carlier te Pamel
  8. Matheus Walckiers
  9. Jeneijn Daneels
  10. Jooris De Corte
  11. Cornelis Appelmans
  12. Antheunis Beeckman
  13. Gregoor De Groote
  14. Joos De Leeu
  15. Joos De Troyer
  16. Heijndrick De Doncker
  17. Carel Walckiers
  18. De Weghe Christiaen
  19. Jacques Dauwe
  20. Peeter Evenepoel
  21. Jeron De Roo
  22. Jan Jaspers
  23. Matheus Van Eesbeke
  24. Cornelis Vanden Dorpe
  25. Joos Walckiers


 14. ELSBEKE
   
  1. De Mulder Cornelis
  2. Dheer Philips Dhannins baljuw
  3. de baljuw met het huys en het casteel te Winninghen
  4. Froonen Richelle
  5. Jan Gautswilders
  6. Jacus Van Cleemputte
  7. Lucas De Witte
  8. Jooris Vitserode


 15. NEPE

  1. Merten Buydens
  2. Gillis De Dijn
  3. Guilliam De Quanter
  4. Franchois De Doncker
  5. Elisabeth Van Belle
  6. Weduwe Jaspar Van Brueseghem
  7. Minnon Steven
  8. Ingel Van Steenstrate
  9. De Smet Cornelis
  10. Adriaen De Troyer
  11. Weduwe Pieter Van Rons


 16. PRINDALE
   
  1. Mertens Jaspar
  2. Mertens Marcus
  3. De Mol Pieter
  4. De Neve Andries
  5. Guilliam Vander Eeckt
  6. Guilliam De Mon
  7. Van Loo Cornelis
  8. Jacus Buydens fs. Mertens
  9. De Troyer Jan

 17. NINOVE
   
  1. Cornelis De Coene
  2. Jan Van Heghe
  3. Wed. Pieter Van Papeghem
  4. Wed. Adriaen Vande Vondele , nu Joos Brijsens
  5. erfgenamen van Van Bitterswijck wonend tot Brussel
  6. Adriaen De Smet nu de weduwe
  7. Pieter Vander Eecken
  8. Jan Schoonjans
  9. het Gasthuys van Ninove
  10. Joos De Pooter en Jan Vander Eecken
  11. Joos De Groote
  12. Jan Vande Spieghele en sijn hoors
  13. Quinten Pickart
  14. Heijndrick Hevens
  15. N. De Dijn
  16. Joos Vernaillen
  17. Hendrick Vanden Eijnde
  18. Adriaen Van Heghe
  19. Weduwe Joos Cautaert
  20. Adriaen De Corte
  21. Joos Capstock
  22. Nicolaes de coster Herreman
  23. Joos Van Marcq
  24. Gillis Van Marcq
  25. Jacus Van Marcq
  26. Merten Callebaut alias Boterman
  27. Pieter Dierickx
  28. Andreas Van Stalle

 18. POLLARE
   
  1. Van Eesbeke Cornelis
  2. Van Eesbeke Christoffel fs. Louys
  3. Hemeryckx Cornelis
  4. De Bremaecker Adriaen zijn hoors nu Gillis De Bremaecker
  5. Swinnen Hermanus zijn hoors
  6. Vanden Broecke Olivier zijn weduwe
  7. Mertens Hendrik zijn weduwe
  8. De Doncker Joos
  9. Cardoen Pieter
  10. Cautaert Fransois
  11. Kerrens Arent
  12. Vanden Broecke Gillis
  13. De Bremaecker Gillis
  14. De Bremaecker Geraert

    
 19. DENDERWINDEKE
   
  1. Saegmans Bertel zijn weduwe
  2. Van Vrechem Jan
  3. Vanden Bossche Pieter
  4. Buydens Gillis
  5. Van Snick Jooris
  6. Vanden Broecke Joos fs. Adriaens
  7. Vanden Broecke Joos of Buydens
  8. Vanden Broecke Adriaen
  9. Vanden Broecke Joos
  10. Vander Eeckt Anthonis zijn weduwe
  11. De Blaser Cornelis zijn weduwe