DEEL VI VAN HET LANDBOEK VAN 1653


DE CLAPSTRATE ( folio 25 )


 
 1. PANNENS Jooris ( folio 25 )

  1) in erfve en pacht van Nicolaes Walravens
  - lancx de Clapstrate
  - oost de keijts
  - suyt Pieter Evenepoel met Cleyn Brugghevelt
  - west Jacus Van Bonte

  groot 383 roeden

  2) in pacht van Pieter Evenepoel achter tvoorste geleghe opt Cleijn Brugghevelt
  - suydt den groenen wech
  - west Pieter Evenepoel

  groot 100 roeden

  3) den selven een meersch in de Dockemeersch
  - west Nicolaes De Payeneere
  - oost Pieter Vander Poorten

  groot 25,85 roeden ( eerst stond er 75 ,85 roeden )

   

 2. MAES Pieter ( folio 26 ) ( 6 artikels )

  1) sijn behuysde hofstede
  - oost Lucas Van Opsem
  - west Gillis Wasteels

  groot 45 roeden

  2) een stuck lant op de Cuelendriesch
  - noort Jan Vander Poorten
  - oost de Moelenmeersch
  - west Pauwels Van Opsem

  groot 200 roeden

  3) een stuck meersch in den Tuysschere
  - noort Lucas Van Opsem
  - suydt Adriaen Vernaillen
  - oost de beke

  groot 195 roeden

  4) den selven met een stuck lant op de Gapenberch int cautergat
  - noort de strate
  - oost Peeter Neeten
  - west den Bocht

  groot met de 7 roeden voor het cautergat : 140,35 roeden

  5) een meersch in de Peerdenmeersch
  - noort lancx de Sluystmeersch
  - suydt Adriaen Backaert
  - west de strate

  groot 241,50 roeden

  6) den selven met een behuyst geleghe
  - west Pauwels Van Opsem
  - oost Mr. . .
  - suydt de strate
  - noort dheer Jan De Fraeye

  groot 142,75 roeden