LANDBOEK VAN MEERBEKE
 


NEYGHENE 1. LIPPENS Joos  ( folio 159 )

  met stuck lant op het Ceijsvelt  
  - noort de beneficie van H. Gheest
  - west de strate
  - met de 2 ander sijden Gillis Van Heesbeke

  groot 125 roeden

   
 2. PAUWELS Pieter

  1) Pieter Pauwels backer van Neijghene met een geleghe te Prindael naest het Sollevelt
  - suyt Pr. De Mol
  - oost Bevinghenmeersch
  - noort Jan De Ro

  groot 404 roeden
   

  2) den selven met een stuck meersch in den Calemont staet hier naer op folio 163 op Gillis Sorgeloos
   

 3. VANDER EECKEN Salomon ( folio 159 verso )

  met een meersch te Prindael
  - oost de straete aldaer
  - west het Prindaelvelt
  - suyt Cornelis Van Loo

  groot 150 roeden
   

 4. STERCK Weduwe Jan ( folio 160 )

  1) Weduwe Jan Sterck met een cleyn stucxken lant opt Bogaert
  - oost en noort sheeren goet
  - west Sr. Philips Dhanins

  groot 38 roeden 7 voeten

  2)  deselven met een stuck opt selve velt
  - met een hoeck aent selve velt
  - west Merten Buydens
  - noort theeren goet
  - suyt Cornelis De Coene

  groot 115 roeden
   

  3) deselven met een stuck lant
  - oost Merten Buydens
  - noort de baljuw D'Hanins
  - west het Boschvelt

  groot 198 roeden
   

  4) deselven met een stuck lant opt Bogaertvelt van tgoet van Cauwenberghe
  - west cloostergoet Sinte Cornelis
  - oost de weduwe Van Brueseghem
  - zuyt het Schoonvelt

  groot 140 roeden


  5)  deselven met stuck lant opt Bogaertvelt
  - west Merten Buydens
  - oost Prebendegoet van den heer Hr. Sirtoy
  - noort Adam De Naeyer

  groot 194 roeden

   
  6) deselven een stuck lant opt Schoonvelt
  - west Gillis De Dijn en het gasthuysgoet van Neyghen
  - noort het Bogaert
  - suyt de beke

  groot 5 dachwant . . . ( mogelijks ook enkele roeden , red. )

   7)
   deselven met stuck lant opt Heu
  - oost en west lancx Merten Buydens
  - suyt de hoplochtinck van de baljuw D'Hanins

  groot 47,6 roeden

   
  8) deselven met stuck lant opt Heu
  - noort Merten Buydens
  - west de strate
  - oost en suytwaerts Sr. Louis De Rons

  groot 80 roeden

   
  9) deselven met stuck lant opt Steent
  - het gescheede van Neyghen
  - noort Pieter Vander Poorten
  - west . . .
  - oost Niclaes Walraevens

  groot 210 roeden

  10) deselven met stuck lant opt Schoonvelt
  - west de Weduwe Jaspar Van Brueseghem en Merten Buydens blocken
  - suyt de beke

  groot 150 roeden

  11) deselven te Prindael haeren boomgaert merende
  - 3 sijden dhoors Joos De Cavenere
  - suyt het Heysbrugghevelt

  groot met de elsbroeck 306 roeden


  12) deselven een stuck lant opt Heysbrugghevelt
  - 3 sijden dhoors Joos De Cavenere
  - suyt Lenaert Mensiers

  groot 308 roeden

  13) deselven een stuck lant opt Prindaelvelt
  - oost dhoors Joos De Cavenere
  - de ondersijde dhoors Joos De Neve
  - met eynde den voetwech

  groot 69 roeden

  14) deselven met haeren bosch daer men het noempt " den Vriesenbosch "
  - oost den Vriesenbosch
  - dander seijde de gasthuysbosch van Nieneve
  - noort Lowies De Rons

  groot 252 roeden

  Somme : 2694 roeden
   

 5. VAN WINGHEN Jan  ( folio 161 )

  Zie ook de staat van goed bij het overlijden van Maria Agneesen in Neigem

  1) een stuck lants opt Bogaertvelt
  - oost Jan De Ro en prebendegoet van Meerbeke
  - west Adriaen Walckiers
  - noorteijnde Adam De Naeyere

  groot 97,7 roeden

  2) stuck lants opt Nepersvelt
  - west het Bogaert
  - suydt Merten Buydens
  - noort Jeroon Vanden Eynde
  - oost het naervolgende stuck

  groot 187,50 roeden

  3) den selven met ander stuck lants opt Nepersvelt
  - west voorste stuck
  - oost de strate
  - suydt en noort Adriaen De Smet

  4) stuck lant opt Heysbrugghevelt
  - suyt en west de hoors van Joos De Cavenere
  - oost Lenaert Mersiers
  - noort de hoors Joos De Neve

  groot 123,50 roeden

  5) een stuck lants opt Prindaelvelt
  - suyt Jan Quassaert
  - dander syde Jan De Coene
  - metten eynde het Sollevelt

  groot 52 roeden

  6) den selven met een stuck lants opt Sollevelt
  - noort en west theeren goet
  - zuyt den voetwech
  - oost het Prindaelvelt

  groot 507 roeden

  7) den zelven met een huys en geleghe te Prindaele
  - oost de strate
  - noort Jaspar Mertens
  - suyt Andries Barbé
  - west Prindaelvelt

  groot 46 roeden

  8) den selven met een besloten veldekent te Prindaele
  - oost de strate
  - suydt de keijts ofte cautergat
  - noort Andries Barbé

  groot 67,75 roeden

  Soma 1524,70 roeden
   

 6. AGNEESEN Pieter
 7.  ( 1 artikel ) ( Folio 162 )

  een stuck lant opt Bogaert
  - noort Cornelis Smet
  - suydt Gillis Buydens
  - west het Schoonvelt

  groot 109,15 roeden
   

 8. DE STRIJCKER Joos ofte de Weduwe DE STRIJCKER Nicolaes   ( 1 artikel ) ( Folio 162 verso )

  een stuck lants opt Nepersvelt
  - noort Merten Buydens
  - suyt Jeroen Vanden Eynde
  - west het Bogaert

  groot 100 roeden

 9. SORGELOOS Gillis zijn weduwe ( Folio 163 )  

  Nihil , 27 roeden staan onder Pieter Pauwels
   

 10. VAN BOSSUYT Jacques ( 1 artikel ) ( Folio 163 verso )

  een meersch in de Caelmont met de weduwe Gillis Sorgeloos
  - suyt Joannes Vanden Abbeele
  - noort Nicolaes De Paeyeneere
  - west de beeke
  -
  groot tsamen 54 roeden en hier over de helft 27 roeden
   

 11. DE COENE Jan ( Folio 164 )

  1) een meersch
 12. in de Sluyst
  - oost Jan De Vleeschauwer
  - west Nicolaes Van Craenenbroeck
  - noort de becke

  groot 93 roeden

  2) den selven met een stuck lants opt Prindaelevelt
  - suyt Jan Van Winghen
  - west het Sollevelt
  - oost theerengoet

  groot 52 roeden

  3) den selven met een stuck lants opt Sollevelt
  - suyt Gillis De Dijn
  - noort de heere
  - west de weduwe Jaspar Van Brueseghem

  groot 110 roeden
   


 13. VAN LIERDE Wed. Lieven ( 1 artikel ) ( Folio 164 verso )

  een stuck lants opt Prindaelvelt
  - noort de Wed. Jaspar Van Brueseghem
  - oost Gillis De Dijn

  groot 245 roeden

   
 14. DEN HEERE BARON DE BOISIES ET DE WEDERGRATE ( Folio 165 )

  1) een stuck lants by hem gebruyckt opt Prindaelevelt
   - oost de hoors Joos De Neve
  - west Jan Van Winghen
  - metten eynde den voetwech groot 94 roeden  

  2) den selven met stuck lants opt selve velt
  - oost de kerckegoeden van Meerbeke
  - west de Wed. Jaspar Van Brueseghem
  - noort de keijts en het Sollevelt

  groot 403,50 roeden

  3) den selven met een stuck lants opt Sollevelt
  - noort Lenaert Mersiers
  - suyt de Wed. Jaspar Van Brueseghem en Jan De Coene
  - oost het Prindaelevelt

  groot 137,35 roeden

  4) den selven een stuck lants opt Sollevelt
  - oost Prindaelvelt
  - suyt Jan Van Winghen
  - noort lanckx Gillis De Dijn
  - metten hoecke aen het Bijl

  groot 323,50 roeden

  5) den selven met een meersch in de Bevinghenmeersch
  - 2 syden Laureys Vander Necken
  - west Pieter Pauwels

  groot 86,70 roeden

  6) Item op Sollevelt

  groot 106 roeden

   

 15. PENNINCK Guilliam ( Folio 166 )

   met een gelege en huys ghenoempt " HET BIJL " toebehorende de heere van Wedergrate 
  - zuyt de strate
  - noort en oost het Sollevelt

  groot 33 roeden

 16.  


  ANDERLECHT
   

 17. Dheer Cornelis Wellemans met sijnen Vriesenbosch

  - oost den bosch van Quinten Pieckaert
  - suyt het Steent en de Caelmont
  - noort Armengoet van Neyghene
  - west de Weduwe Jan Sterck

  groot int geheele :  1039 roeden

 18.  

FINIS