LANDBOEK VAN MEERBEKE
 


GOOIK 1. VANDE PERRE Adriaen ( folio 151 )

  1) een stuck lants opt Cruysvelt
  - suydt Jan Wasteels
  - noort het gasthuys van Nieneve
  - oost Daugracht

  groot 200 roeden

  2) den selven met een stuck lants opt Bogaert toebehoorende . . . .
  - noort Adam De Naeyere en Heyndrick Vanden Eynde
  - suydt Merten Buydens
  - west Gillis Buydens

  groot 121 roeden

  3) een stuck lants opt Nepersvelt toehoorende Floris Evenepoel
  - suyt Jacus Van Cleemputte
  - noort het naervolgende
  - west Nepersvelt

  groot 208,50 roeden

  4) den selven metten Bocht toebehoorende den voorste partijen
  - noort de Wed. Jaspar Brueseghem
  - oost de strate
  - west Joannes Vanden Abbeelen

  groot 510,50 roeden

  5) den selven met eenen meersch in den Berghenmeersch
  - oost de becke
  - noort en west sheerengoet van Meerbeke
  - suydt Adriaen De Coene en Jeroen Vanden Eynde

  groot 241 roeden
   

 2. VAN LIERDE Cornelis ( folio 152 )

  een meersch te Lammersbrugge
  - lanckx Heyndr. Gautswilders
  - west Joos . . . 
  - suydt de strate
  - dander sijde de Molenbecke

  groot 108 roeden

   
 3. MERSIERS Lenaert

  1) een stuck lants opt Bogaert
  - oost Gillis Van Heesbeeck
  - west de wed. Jaspar Van Brueseghem
  - suyt Cornelis De Coene

  groot 111,30 roeden

  2) den selven met een stuck lants opt Heysbrugghevelt
  - oost het gescheede van Goeycke
  - metten eynde de weduwe Jan Sterck
  - west Jan Van Winghen

  groot 203 roeden

  3) den selven met een stuck lants opt selve velt
  - in 3 syden Joos De Cavenere
  - suyt tgasthuysgoet van Neyghene

  4) den selven met een stuck lants opt Sollevelt
  - noort de Wed. Jaspar Van Breuseghem
  - suydt de heere
  - oost het Prindaelvelt

  groot 120,50 roeden

  5) den selven met eenen meersch in de Bevinghemeersch toebehoorende Vander Becken
  - 3 syden sheeren meersch van Neyghen
  - west Jan De Roo

  groot 162,50 roeden
   
 4. VANDER KELEN Lucas ( folio 154 )

  een stuck lants opt Wasteynevelt toebehoorende de Armen van Goycke
  - noort Pieter Evenepoel
  - suyt Matheus Van Heesbecke

  groot 84,50 roeden
   
 5. TIMMERMANS Pieter alias VANDE VIJVERE ( folio 154 verso )

  een meersch in de Bevinghenmeersch
  - noort Merten Buydens
  - suyt Marcus Mertens
  - oost sheeren bosch

  groot 136 roeden
   
 6. DE ROO Jan ( folio 155 )

  1) een stuck lant op den Bogaert
  - noort Merten Buydens
  - suyt Jacus Van Cleemputte
  - met den eynde de weduwe Jan Sterck

  groot 113 roeden

  2) een stuck lants opt selve velt
  - oost de wed. Jaspar Van Breuseghem
  - suydt het Schoonvelt
  - west Jan Van Winghen

  groot 325,35 roeden

  3) den selven een stuck lants opt Heu commende van Adriaen Walckiers
  - norot den mengracht
  - west den hoplochtinck van Philips Dhanins
  - oost het vijverken
  - suyt Merten Buydens

  groot 182 roeden

  4) den selven met een deel van een behuysde stede commende van Pieter Vietsero te Bevinghen
  - het Sollevelt
  - de weduwe Pieter Pauwels ofte Bevinghenmeersch
  - noort tselve goet ofte Neyghene

  groot 159 roeden
   
 7. QUASSAERT Jan ( folio 155 verso )

  een stuck lants opt Prindaelvelt
  - oost theerengoet
  - met eynde het sollevelt
  - noortwaert Jan Van Winghen

  groot 89 roeden
   
 8. BARBE Andries ( folio 156 )

  een meersch te Prindaele
  - noort en suyt Jan Van Winghen
  - oost de strate
  - west Prindaelvelt

  groot 109 roeden
   
 9. VAN BONTE Cornelis

  een broeck daer men noemt " den Pennepaert ' ( slecht leesbaar , red. )
  - west Mattheus Wouters
  - oost de beke
  - zuyt Joannes ( ? ) Van Bonte

  groot 58 roeden