LANDBOEK VAN MEERBEKE
 


DENDERWINDEKE ( folio 146 )


 
 1. SAEGMANS Wed. Bertel ( folio 146 )

  een stuck lant op Beeckvelt toebehoorende de diensten van de Heilige Geest van Meerbeke
  - metten eynde aen sheeren strate
  - oost en west Merten Buydens

  groot 215 roeden
   
 2. VAN VRECKEM Jan ( folio 147 )

  Redactie : Jan Van Vrechem fs. Cornelis bezet een rente van 6 guldens sjaars welke hij bezet op 2 percelen land op het Bogaert

  1) een stuck lants opt Bogaert
  - west syn selfs erve
  - oost curegoet van Neyghen
  - noort Cornelis De Coene

  groot 344,60 roeden

  Zie de rente van 1650

  2) den selven met een stuck lants in den hoeck vant Bogaert
  - suydt het Schoonvelt
  - west gescheede van Denderwindeke
  - oost de voorste partije
  - noort Merten Buydens en de weduwe Jan Sterck

  dit stuck toebehoort aan Jan Van Vreckem met zyn consoorten

  groot 836 roeden

  ( marge : Vreckem 3 d en de reste Lemmens )

  3) den selven met een stuck lants opt Schoonvelt
  - west den voetwech naer de Schooncamme
  - noort den Bogaert
  - suydt de Weduwe Jan Buydens
  - oost de weduwe Cornelis De Blasere

  groot 415,50 roeden

  Zie de rente van 1650

  ( marge : quasi onleesbaar , alleen de notitie " Jooris Van Snick 125 roeden " is leesbaar )

  4)  den selven met een stuck lants opt Schoonvelt
  - west de voorste partije en de weduwe Jan Buydens met de Schooncamme
  - noort Mr. Pieter Minne

  groot 391 roeden

  5) den selven met een stuck lants opt Schoonvelt in den hoeck
  - oost en noort het Bogaert
  - west Adriaen Vanden Broecke
  - suyt cloostergoet van Sinte Cornelis

  groot 366 roeden
   
 3. VANDEN BOSSCHE Pieter

  stuck lant opt Cleijn Bogaert
  - noort tegen theeren goet
  - suydt Jooris Van Snick
  - west het Boschvelt

  groot 63 roeden
   
 4. BUYDENS Gillis  ( folio 148 ) ( 2 artikels )

  1) een stuck lants opt Bogaert
  - west het Schoonvelt
  - noort Pieter Agneesen
  - suydt Franciscus Reynbout

  groot 256 roeden

  2) den selven met een stuck lants opt Cleyn Bogaert
  - west het Boschvelt
  - noort Jooren Van Snick , Heyndrick Vanden Eynde

  groot 124 roeden
   
 5. VAN SNICK Jooren ( folio 148 verso )

  een stuck lants opt Cleijn Bogaert
  - west het Boschvelt
  - suydt Gillis Buydens
  - noort Pieter Vanden Bossche

  groot 63 roeden
   
 6. VANDEN BROECKE Joos fs. Adriaens

  pachter van de Mollenmeersch toebehoorende de Armen en Kercken van Meerbeke
  - oost en noort het Laefferingen
  - suyt het Cleyn Bogaert
  - west het Boschvelt

  groot 500 roeden
   
 7. VANDEN BROECKE Joos ofte BUYDENS

  1) een stuck lant op Boogaert toebehoorende Mr. Pieter Minne
  - noort den Speckmeersch ( ? )
  - west Pieter D'Hanins baljuw
  - Merten Buydens

  groot 141,70 roeden

  2) den selven met stuck lants opt Cleijn Bogaert competeert Mr. Pieter Minne
  - west Heyndrick Vanden Eijnde
  - noort Ingel Steenstraete
  - suydt kercken en armengoet

  groot 126,50 roeden
   
 8. VANDEN BROECKE Adriaen

  stuck lant opt Schoonvelt
  - oost Jan Van Vrechem
  - Mr. Pieter Minne

  groot 226 roeden
   
 9. VANDEN BROECKE Joos

  een stuck lant opt Schoonvelt
  - oost Adriaen Vanden Broecke en Sr. Pieter Minne
  - west Mertens Buydens

  groot 116 ( slecht leesbaar ) roeden
   
 10. VANDER EECKT Anthonis zijn weduwe

  1) stuck lant op het Schoonvelt toebehorend Sr. Pieter Minne
  - noort het Bogaert
  - oost Jan Gautswilders
  - west de weduwe Cornelis De Blasere

  groot 308 roeden

  2) stuck lant op selve velt ook toebehorend Sr. Pieter Minne
  - oost cloostergoet Sinte Cornelis
  - west Joos Vanden Broecke

  groot 125 roeden
   
 11. DE BLASER Cornelis zijn weduwe ( Folio 150 )

  een stuck lants op het Schoonvelt
  - oost Mr. Pr. Minne
  - west Jan Van Vrchem
  - noort het Schoonvelt

  groot 128 roeden