LANDBOEK VAN MEERBEKE
 


POLLAER


 1. VAN EESBEKE Cornelis ( folio 135 ) ( 3 artikels )

  1) een stuck landt op Mergelputte toebehoorend het gasthuys van Nieneve
  - lanckx derve van Joos De Groote
  - west de weduwe Olivier Vanden Broecke
  - boven tegen den voetwegh

  groot 1135 roeden

  Zie terroir nr. 137


  2) den selven in pacht en in erve een partije landt op de Mergelputte
  - 3 sijden de Wed. Olivier Vanden Broecke
  - west het gescheede van Pollaer tselve goet

  groot 310 roeden

  3) den selven met een stuck lants opt Beeckvelt
  - lanckx en metten eynde het cloostergoet van Sinte Cornelis
  - oost Jan Van Heghe

  groot 278,50 roeden
   

 2. VAN HEESBEKE Christoffel fs. Lowies ( folio 136 )

  een stuck lants opt Cruysvelt
  - 2 sijden het gasthuysgoet van Ninove
  - suydt sheeren strate

  groot 173 roeden
   

 3. HEMMERIJCKX Cornelis ( folio 136 )

  een stuck lant gasthuysgoet van Nieneve opt Beeckvelt
  - noort het beecken
  - metten eynde  aen kerckegoet van Meerbeke
  - met 2 sijden aen selve kerckegoet

  groot 337 roeden
   

 4. DE BREMAEKER Adriaen zijn hoors nu GILLIS DE BREMAECKER

  een stuck lants opt Schalckemvelt
  - de weduwe Olivier Vanden Broecke
  - oost Gillis Van Heesbecke

  groot 100 roeden
   

 5. SWINNEN Hoirs Hermanus

  een stuck lants opt Dockvelt
  - lanckx Pieter Minne erve
  - dander sijde de weduwe Heyndr. Mertens
  - metten ende aen de cloostermeersch van Sinte Cornelis

  groot 81 roeden
   

 6. VANDEN BROECKE Wed. Olivier  ( folio 137 )

  1) stuck lants op de Neermate
  - lanckx het cloostergoet van Sinte Cornelis
  - oost het naervolgende stuck
  - west Schalckemvelt
  - noort het Gasthuysgoet van Nieneve

  groot 512,75 roeden

  2)
  stuck lant opt selve velt
  - merende lanckx de voorste partije
  - oost het Prebendegoet
  - noort den groonenwech

  groot 618 roeden

  3) stuck lant op Merghelputte
  - oost het gasthuysgoet
  - zuydt de voetwech
  - beneden Franchoys Cautaert
  - dander syden tgescheede van Pollaer

  groot 90 roeden

  4) stucken op Merghelputte
  - lanckx de voetwch naer Pollaer
  - dander syde Jan Buydens
  - met beyde de eynden haer selfs erve

  groot 30 roeden

  5) haer stuck oppt Merghelputte
  - oost Arent Kerrens
  - boven de pacht van Cornelis Van Heesbecke
  - west gescheede van Pollaer en Meerbeke

  groot 31 roeden


  6) een ander stuck lants opt selve velt
  - aen derfve en de pacht van Cornelis Van Heesbecke
  - suydt Gillis Vanden Broecke
  - west het gescheede van Pollaer wesende beijde de eijnde van haer selfs erfve

  groot 75,5 roeden

  7) een groot stuck lants op Merghelputte
  - metten eynde aen de strate
  - 2 sijden Gillis Vanden Broecke
  - oost het gasthuysgoet
  - beneden den voetwech

  groot 900 roeden

  8) stuck lants op Merghelputte
  - lanckx het gasthuysgoet van Nieneve
  - beneden Gillis Vanden Broecke
  - oost lanckx de strate
  - metten eynde Nicolaes Wasteels

  groot 470 roeden

  9) deselve met stuck lants opt Schalchemvelt
  - 2 sijden Sinte Pietersgoet in Meerbeke
  - noort de strate
  - westeijnde het gescheede van Pollaer
  - oost dhoors Adriaen De Bremaecker
  - metten eynde het naervolghende stuck

  groot 494,30 roeden

  10) stuck lants opt selve Schalckemvelt
  - west Sinte Pietersgoet
  - boven tegen tvoorste stuck
  - oost Gillis Van Heesbecke
  - beneden het cloostergoet van Sinte Cornelis

  groot 457,70 roeden

  11) stuck lant opt selve Schalckemvelt
  - 2 sijden dhoors Anthonis Wasteels
  - oost het cloostergoet van Sint Cornelis neffens Nieneve

  groot 82 roeden

  Alles samen is 3773,50 roeden

   

 7. MERTENS HEIJNDRICK ZIJN WEDUWE  ( Folio 138 )

  1) stuck lant op de Neermate
  - lanckx kerckengoet van Meerbeke
  - ander sijde Jooris De Vos
  - metten eijnde Peeter Cardoen

  groot 84,50 roeden

  2) stuck lant op selve velt
  - suydt cloostergoet van Sinte Cornelis
  - metten eynde het gasthuysgoet
  - west de strate Stier
  - noort Christoffel Vanden Broecke

  groot 150 roeden

  3) stuck lant opt selve velt
  - 2 sijden cloostergoet van Sinte Cornelis
  - oost Gillis Van Heesbecke

  groot 158 roeden

  4) stuck lant opt Beckvelt
  - aen de hoors Hermanus Swinnn
  - dander sijde Peeter Cardoen
  - met 2 sijden cloostergoet van Sinte Cornelis

  groot 175 roeden

   

 8. DE DONCKER Joos

  een stuck lant op de Neermate
  - lanckx de weduwe Hendrik Mertens
  - ander sijde en eijnde Pieter Cardoen

  groot 83 roeden

   

 9. CARDOEN Pieter

  1) stuck lant op de Neermate
  - lanckx Franchoos Cautaert
  - aen den groenen wech
  - derde sijde cloostergoet van Sinte Cornelis
  - vierde zyde aen Kerckengoet van Meerbeke

  groot 315,50 roeden

  2) stuck lant opt Beeckvelt
  - aen de weduwe Hendrick Mertens
  - 2 sijden cloostergoet van Sinte Cornelis
  - zuydt Franchois Cauaert

  groot 320 roeden
   

 10. CAUTAERT Fransois ( Folio 140 )

  1) stuck lant op de Neermate
  - lanckx derfve van Gillis Vanden Broecke
  - metten eynde Sinte Cornelis
  - dander eynde de mengracht ende voetwech

  groot 315,50 roeden

  2) den selven met Adriaen Loosens een stuck lant op de Merghelputte op Meerbeke
  - meerende lanckx het gasthuysgoet van Ninove
  - boven tegen derfve van Wed. Olivier Vanden Broecke

  groot 42 roeden

  3) stuck lant op Meerbecke op Merghelputte
  - 2 syden Gillis Vanden Broecke
  - zuyt de strate
  - west het gescheede van Pollaer " daer de steenen pael staet aen strate maeckende het gescheede van Meerbeck en Pollaer

  groot 403,75 roeden

  4) stuck lant opt Beeckvelt
  - 2 sijden cloostergoet van Sinte Cornelis
  - noort Peeter Cardoen
  - metten vierde zyde Merten Buydens

  groot 320 roeden

  Samen 1081,25 roeden
   

 11. KERRENS Arent  ( Folio 141 )

  een stuck lant op Mergelputte
  - 2 syden derve van de weduwe Olivier Vanden Broecke
  - noort Merten Buydens

  groot 110,70 roeden
   

 12. VANDEN BROECKE Gillis
 13. 1) stuck lant op de Neermate
  - lanckx derfve vn Adriane Van Heghe
  - ander syde Franchois Cautaert
  - metten eynde aen Heyndrick Hevens
  - ander zijde den mengracht en de wech

  groot 315,50 roeden

  2) stuck lant op de Merghelputte
  - 2 sijden de weduwe Olivier Vanden Broecke
  - ander sijde Franchois Cautaert

  groot tot gescheede van Pollaer : 81 roeden

  3) stuck lant op Merghelputte
  - 2 syden de wed. Olivier Vanden Broecke
  - west Franchois Cautaert
  - zuydt de strate

  groot 124 roeden

  4) stuck lant opt selve velt
  - merende aen het gasthuys van Nieneve
  - metten eynde de strate
  - suyt de weduwe Olivier Vanden Broecke

  groot 435 roeden

  Totaal is 955,50 roeden
    14. DE BREMAECKER Gillis ( Folio 142 )

  een stuck lant opt Schalckemvelt
  - metten eynde aen de strate
  - oost Jan Van Heghe
  - west de wed. Olivier Vanden Broecke

  groot 100 roeden
   
 15. DE BREMAECKER  Gheraert ( Folio 142 verso )

  stuck lant in de Droogheweyde
  - west de strate
  - oost de wed. Jan Vanden Eijnde
  - noort Anthonis Temmermans

  groot 131,50 roeden