LANDBOEK VAN MEERBEKE
 


NEPE156.
Merten Buydens ( folio 100 ) ( 26 artikels )

1) gebruyckt een partije landt op Dast en is Capitttelgoet van Nijvel
- noort de Daststraete
- suydt den Raeymoortel
- oost de partije van Cornelis De Bolle
- west kerckegoet van Meerbeke

groot over 1/3de van het stuck 3050 roeden

2) den selven met een stuck lant op Dast
- Daststrate
- suyt en west Joannes Vanden Abbeele
- ander sijde Nicolaes Wasteels

groot 200 roeden

Bijlage : deze partij is als onderpand gegeven bij een rente aangegaan door zijn zoon Jan Buydens fs. Mertens in 1650


3) den selven met stuck lant op de Bogaert
- suyt het heerengoet van Neyghen
- west deselven heere
- noort Joannes Vanden Abbeelen

groot 224,50 roeden

4) den selven met een stuck lant op de Bogaert
- oost Joannes Vanden Abbeele
- west Gillis Van Heesbeeke
- suyt Cornelis De Coene

groot 120,70 roeden

( in de marge : nu op Jan Buydens )

Bijlage : deze partij is als onderpand gegeven bij een rente aangegaan door zijn zoon Jan Buydens fs. Mertens in 1650


5) stuck lant opt Bogaert
- oost Nepersvelt
- west Adam De Naeyere
- noort Jan Goutswilders
- suyt Inghel Steenstrate

groot 91 roeden

6) stuck lants opt selve velt
- west de heere van Neygen
- oost de weduwe Jan Sterck
- noort . .
- suydt het naervolgende stuck en andere particulieren

groot 241 roeden

Marge : Jan Steenmeijtsers

7) stuck lants opt Bogaert
- noort voorste stuck
- suydt clooster van Sinte Cornelis
- oost Steven Minnon
- west de weduwe Van Brueseghem

groot 165 roeden

8) stuck lants opt selve velt
- west en suydt de Wed. Jaspar Van Brueseghem
- oost Adriaen Walckiers
- noort de weduwe Jan Sterck

groot 227,50 roeden

Marge : nu Walckiers

9) stuck lants opt Schoonvelt
- west naervolgende stuck
- oost de Wed. Jaspar Van Brueseghem
- noort het Bogaert
- suydt de meerschen

groot 473,30 roeden

10) den selven met stuck lants opt selve velt
- west Adriaen Walckiers
- noort het Bogaert ende den voetwech
- beneden de meersch van de beneficie van heer Heijndrick De Toij

groot 393,50 roeden

11) de selven met een blocken opt Schoonvelt
- suyt de beke
- noort de weduwe Jaspar Van Brueseghem
- west tgoet van Cauwenberghe

groot 123 roeden

12) de selve met een besloten block nu weyde getrocken uyt het Schoonvelt
- noort de hofstede
- oost de stede van Wed. Mr. Jaspar Van Brueseghem
- west deselve goet

groot 222,50 roeden

13) de selve met syn hof ende gheleghe te Nepe
- suyt de voorste partije en Schoonvelt
- noort lanckx de strate
- west de Wintercoetse
- oost Cornelis De Smet

groot 455,50 roeden

14) een stuck lants opt Nepersvelt voor sijn hofstede
- suyt de strate
- west Adriaen Walckiers
- oost de Beneficiegoet van Meerbeke

groot 252,50 roeden

15) den selven met stuck lants opt selve velt
- west Bogaert
- suydt Adriaen Walckiers
- noort Bogaert
- oost . . .

pacht van de weduwe Jaspar Van Breueseghem

groot 630,60 roeden

16) den selven met een ander groot stuck opt Nepersvelt
- oost de strate
- suydt de diensten van Hr. De Toey
- west . .
- noort Adriaen De Smet

groot 1351 roeden

17) den selven met stuck lants opt Nepersvelt
- west het Bogaert
- suyt Joos De Strijcker
- noort Inghel Van Steenstrate

groot 104 roeden

OPT HEU

18) den selven met stuck lants opt Huedevelt
- west Adriaen Walckiers block
- suydt de strate
- oost de Wed. Jan Sterck en Philips Dhanins
- noort den groenen wech

groot 675 roeden

19) den selven met een stuck lants opt selve velt
- west de wed. Jan Sterck
- oost Jan Goutswilderes
- metten eynde de hoplochtinck van bailliu Dhanins

groot 105 roeden

20) den selven met stuck lant opt Heudevelt
- noort Adriaen Walckiers
- west de hoplochtinck van Philips Dhanins
- oost Lowies de Rons

groot 78,25 roeden

21) den selven met een meersch in de Cloppers genoempt " Sinte Eloeys buynder "
- west tgoet van Nijvel
- noort den Steert van den Bervoet
- suyt theeren Buynder

groot 412 roeden

Zie terroir nr. 691

22) den selven met eenen andere meersch Capittelgoet
- oost de voorste meersch
- noort tselve goet
- suyt de Wolfputtestrate ofte Denderstrate

groot 400 roeden

23) totten selven meersch is een hoecken teghen de strate en aen derfve Joos Vernaillen

groot 29 roeden

TE NEPE

24) den selven met eenen meersch is pacht en erfve
- lanckx de beke
- noort het Schoonvelt
- oost de naervolgende partije

groot 218,50 roeden

25) den selven met eenen meersch en boomgaert hem competerende met consoorten
- west lanckx de voorste meersch
- oost het Woilleken van de kercke en Nepeedriesch
- suyt de Wed. Pieter Van Rons
- noort de Wed. Jaspar Van Brueseghem

groot 130 roeden

26) den selven met eenen meersch in de Bevinghemeersch
- noort Pieter De Mol
- oost theeren bosch
- suyt Pieter Temmermans

groot 95 roeden

( in marge : pastoor )


157. DE DIJN Gillis ( folio 101 ) ( 12 artikels )

1) stuck lants opt Bogaert toebehoorende de diensten van Meerbeke nu heer Heijndrick De Toij
- oost Nepersvelt
- noort Christiaen Vanden Eynde
- west Adam De Naeyere en Jan Van Winghen

groot 505,50 roeden

2) stuck lant opt Schoonvelt
- west Wed. Mr. Jaspar Van Brueseghem
- noort het gasthuysgoet van Neyghene
- oost tgoet van Cauwenberghe
- beneden de meersch

groot 136,50 roeden

3) idem stuck lants opt selve velt
- west tgoet van Cauwenberghe
- oost het block lants van de Wed. Van Brueseghem
- noort het cautergat vant Bogaert en Schoonvelt

groot 197 roeden

4) stuck lants opt Nepersvelt wesende den pacht van Prebendegoet van Meerbeke Heer Hendrik De Toey
- 2 sijden aen sijn behuyst geleghe
- suydt de strate
- west en noort Mertens Buydens

groot 660,50 roeden

5) den selven met sijn behuyst geleghe te Nepe
- west en noort het Nepersvelt
- suydt de strate
- oost de naervolgende partije

groot 115,50 roeden

6) stuck lant toebehoorende de Wed. Jeroen Van Belle
- west de voorste stede
- oost Guilliam De Quanter
- suydt de strate

groot 91,25 roeden

7) idem stuck lant opt Prindaelvelt
- noort de heere en de kercke van Meerbeke
- suydt de weduwe Jan Stercke

groot 159 roeden

8) idem stuck lant opt Sollevelt
- suyt theeren goet van Neijgen
- noort de wed. Jaspar Van Breuseghem
- oost het Prindaelvelt

groot 182 roeden

9) stuck lant opt Schoonvelt toebehoorende Adriaen Walckiers
- oost Merten Buydens
- suydt de meersschen
- west Lowies De Rons

groot 343,50 roeden

10) een meersch toebehoorende de officie van Heer Heijndrick De Toij
- noort lancx het Schoonvelt
- suyt de beke
- west den meersch van Vicoigne

groot 351 roeden

11) stuck lant opt Schoonvelt toebehoorende dhoirs Walckiers
- oost de . . . . en Wed. Jaspar Van Brueseghem
- noort de Wautercoetse ( ? )

groot 152,40 roeden

12) den selven met een meersch in de Speckt  ( is in volledig ander geschrift )
- oost de beneficie van Meerbeke
- west de Ermen van Meerbeke
- metten eynde noort het Laefferingen

groot 57,20 roeden


158. DE QUANTER Guilliam ( folio 102 ) ( 1 artikel )

een behuyst geleghe te Nepe daer hy woont
- suydt de strate
- noort het Nepersvelt
- oost de keyts
- west de Weduwe Jeroen Van Belle

groot 82,70 roeden


159. DE DONCKER Franchoys ( folio 102 ) ( 1 artikel )

een stuck lants bij hem in pachte van . . .  opt Bogaert
- suyt het Schoonvelt
- west de Wed. Brueseghem
- oost Adriaen Walckers
- Jan De Roo

groot 96 roeden

Hij woont op een hofstede toebehorend aan de Wed. Jaspar Van Brueseghem , zie aldaar artikel nr° 21


160. VAN BELLE Elisabeth ( folio 102 verso ) ( 3 artikels )

1) 2 stucken lant deen aen dander ende metten eynde opt Cleyn Bogaert
- noort theeren goet en Jeroen Vanden Eynde
- suydt Inghel Steenstrate
- oost den Speckmeersch

groot 126,50 roeden

2) den selven met haer behuyst geleghe te Nepe
- oost en suydt de strate
- west de wed. Jaspar Van Brueseghem
- noort het Nepersvelt

groot 93 roeden

3) een stuck lants opt Nepersvelt toebehoorende Cornella Van Belle
- suydt lanckx haer stede
- oost de strate
- dander 2 syden Jasper Mertens

groot 71 roeden


161. WEDUWE JASPER VAN BRUESEGHEM ( folio 104 )

Zie ook Merten Buydens nr. 15

1) stuck lants opt Prindaelevelt
- met 2 syden het Sollevelt
- oost theeren goet

groot 318 roeden

2) den selven met stuck lant opt Sollevelt
- oost het voorste stuck
- noort de Cuere van Neyghen
- suydt Lenaert Mersiers

groot 106 roeden

3) idem stuck lant opt selve velt
- suyt Gillis De Dyn
- noort sheeren strate

groot 205 roeden

4) den selven met haer hof en gheleghe te Nepe
- west de Neepdriesch
- suyt lanckx de Molenbeke
- dander seyde het veldeken by haer gebruyckt

groot 205,50 roeden  ( de grootte is onduidelijk , er stond oorspronkelijk 286,50 roeden doch hierin werd geschrapt , red. )

5) den zelven metten " Brabanter " wesende een coollochtinck
- noort den Nepersdriesch
- suyt de becke
- west het keytsken ofte het Heerengoet

groot 41,30 roeden

6) den selven met een block lants by haer gebruyckt in pacht en erfve
- suyt het voorste geleghe daer sy woendt
- west de strate
- noort het naervolghende block en de strate
- oost het geleghe van Inghel Steenstrate

groot 385 roeden en enkele voeten ( de grootte is slecht leesbaar , red. )

7) den selven met het Ermenblock
- suyt en oost de voorste partije
- west en noort de strate

groot 151 roeden

8) den selven met een stuck lant opt Schoonvelt
- west tgoet van Cauwenberghe
- suyt Merten Buydens
- oost de weduwe van Jan Sterck

groot 191,50 roeden

9) den selven met een stuck lants opt Schoonvelt
- oost en noort Merten Buydens
- west de pacht van Gillis De Dijn

groot 75 roeden

10) den selven met een boomgaert
- oost de strate te Nepe
- west Merten Buydens
- noort Adriaen De Smet
- suyt het kerckenwalleken

groot 286 roeden

11) den selven met stuck gheleghen opt Bogaert
- oost Lenaert Merciers
- west de Cuere van Neygen
- noort Merten Buydens

groot 705,50 roeden

Bijlage : zie lotingen van het gezin Jaspar Van Brueseghem x Jaspariene Evenepoel

Zie terroir nr. 377 en nr. 378 samen , gaat naar Mr. Gillis Van Brueseghem voor 400 roeden en naar dhoirs Pieter Van Brueseghem voor de rest

12) idem met stuck lants opt voorste velt
- noort Inghel Steenstrate
- suydt Cueregoet van Neyghene

groot 98 roeden

13) idem met stuck lants opt Bogaert
- west sheren straete van Meerbeke
- oost Merten Buydens
- suyt cloostergoet van Sinte Cornelis

groot 95,60 roeden

14) den selven weduwe met een stuck lants opt selve velt
- oost Merten Buydens
- noort de selven
- west Steven Minnon

groot 104,70 roeden

15) den selven met stuck lants opt Bogaert
- suydt het Schoonvelt
- west tgoet van Cauwenberghe
- noort en oost Merten Buydens

groot 165 roeden

16) de selven met een stuck lants opt Bogaert aent cautergat
- oost Nepersvelt
- suydt het Schoonvelt
- west Jan De Roo
- noort het naervolghende stuck

groot 251 roeden

17) den selven met een stucken lant wesende pacht boven het voorste stuck
- noort de Diensten van Meerbeke bedient by Hr. Hendrik De Toey
- oost het Nepersvelt

groot 81 roeden

18) den selven met een stuck lants opt Schoonvelt wesende een drybeck
- met 2 syden het gescheede van Denderwindeke
- oost de voetwegh naer de Schooncamme

groot 280,30 roeden

Zie terroir nr. 454

19) den selven met een stuck lants opt Schoonvelt
- west Merten Buydens
- oost tgoet van Cauwenberghe en Gillis De Dijn
- noort Bogaertvelt

groot met een stuck van het gasthuys van Neyghene samen

groot 243,50 roeden

20) den selven weduwe met een blocken genoempt " de Wintercoetse "
- suydt en west het Schoonvelt
- oost Merten Buydens
- noort den keyts

groot 197 roeden

21) een behuysde stede ter Nepe daer Franchois De Doncker inne woont
- suydt de strate
- west de keyts of Elisabeth Van Belle
- noort Nepersvelt

groot 111 roeden

22) den selven met een stuck lants opt Nepersvelt toebehoorende . . .
- iist en west en suydt Merten Buydens
- noort Bogaert

groot 411,70 roeden

23) den selven met een block ghenoempt " den bogaert ofte Beersel "
- suydt de Bocht
- noort de keyts naer het Bogaert
- oost de strate
- west de bogaert toebehoorende Joannes Vanden Abbeelen

groot 350,70 roeden

Zie terroir nr. 422 en nr. 423

24) idem een stuck lants opt Heu
- west Lucas De Witte stede
- suyt den groenen wech
- noort Jeroen Vanden Eynde

groot 151 roeden

25) idem stuck lants opt Heu
- 3 syden Jr. Philips Dhanins tsij in erfve of pacht
- oost den meersch

groot 100 roeden

26) den selveen met stuck lants opt Heu
- suyt lanckx Louis De Rons
- noort den mengracht
- oost de Molenbecke

groot met een vyverken 448,50 roeden

27) den selven met haeren leenmeersch ten Berghe
- west de Moelenbeke
- suyt Cornelis De Coene
- noort den Slachmolen

groot 361,50 roeden

Zie terroir nr. 931

28) den selven met stuck lants opt Hoendersvelt
- suyt de strate
- oost Anneken Evenepoel
- west en noort Adriaen De Coene

groot 169,40 roeden

29) den selven met haer deel in den Bultbosch

groot 130 roeden

Marge : gaat naar dhoors D'Hauwer

30) den selven met haer derde deel in den Bleeckenschijn

groot 215 roeden

31) den selven met haer helft met Pieter Vander Poorten bosch aen de Heye en Steent en is

groot 80 roeden


162. MINNON Steven ( folio106 ) ( 2 artikels )

1) den selven met een stuck lants opt Bogaert
- west en noort Merten Buydens
- oost de weduwe Jaspar Van Brueseghem

groot 45,25 roeden

2) den selven met de Schooncamme toebehoorende de Wed. Jan Buydens gelegen opt Schoonvelt
- west en suyt het gescheede van Meerbeke en Deynderwindicke
- noort Jan Van Vrechem
- oost Mertens Buydens

groot tsamen met winnende landt : 249 roeden

Zie terroir nr. 457


163. VAN STEENSTRATE Inghel ( folio 107 ) ( 10 artikels )

1) een stuck lants opt Bogaert
- lanckx de weduwe Jaspar Van Brueseghem
- dander syde Jacus Van Cleemputte
- metten eynde de weduwe Jan Sterck

groot 59 roeden

2) den selven met 2 langhe stucken opt Cleyen Bogaert metten eynde deen aen dander
- noort Elisabeth Van Belle
- dander syde Pietre Minne
- eynde Philips Dhanins

groot 144 roeden

3) den selven met stuck lants opt Bogaert
- oost Nepersvelt
- noort Merten Buydens
- suyt Adriaen De Corte

groot 70,15 roeden

4) den selven met stuck lants opt Nepersvelt
- noort Jacus Van Cleemputte
- suydt Merten Buydens
- west het Bogaert

groot 53,75 roeden

5) den selven met syn huys en gheleghe
- noortoost de strate
- west het veldeken van de Wed. Jaspar Van Brueseghem
- suyt de beke

groot 121,50 roeden

6) den selven met een meersch aen den Calemont
- suyt Franciscus Reynbout
- noort Joannes Vanden Abbeelen
- west de Molenbeeke
- oost het Bevingheveldeken

groot 72,50 roeden

7) den selven met een ander gheleghe teghen over syn hof
- 2 syden de strate
- oost de becke
- noort het Hue

groot 168,50 roeden

8) den selven met stuck lants opt Heudevelt en is pacht van Jacus Van Cleemputte
- lanckx het voorste gheleghe

groot 100 roeden

9) den selven met een stuck lant opt Schoonvelt als pachter
- oost Adriaen Walckiers
- suyt de meersch van . . .
- west de naervolghende partije

groot 150,50 roeden

In marge genoteerd : " cappelle "

10) den selven met een half buynder opt Schoonvelt van Jacus Van Cleemputte
- oost tvoorste stuck en Jeroen Van Santvoort

groot 200 roeden


164. DE SMET Cornelis ( folio 108 ) ( 4 artikels )

1) een stuck lants opt Bogaert
- suydt Pieter Agneesen
- oost Heyndrick Vanden Eynde

groot 109,50 roeden

2) den selven met syn behuysde hofstede te Nepe
- west Merten Buydens
- oost Adriaen De Troyere
- noort de strate

groot 186,50 roeden

3) den selven met een stedeken toebehoorende synen vader
- noort de voorste stede
- suyt de Wed. Jaspar Van Brueseghem
- oost de trate

groot 83,35 roeden

4) den selven met een vyverken en walleken
- oost de strate toebehoorende de kercke van Meerbecke
- suyt den Nepersdriesch
- noort de Wed. Jaspar Van Brueseghem

groot 49 roeden

( marge : Van Gelders  ( ? ) , slecht leesbaar )


165. DE TROYER Adriaen ( 1 artikel )

met syn behuysde stede te Nepe
- 2 syden de straten
- met 2 syden Cornelis De Smet syn stede

groot 26 roeden


166. RONS Wed. Pieter ( 1 artikel )

te Nepe met een boomgaerdeken
- oost de Nepersdriesch
- suyt de becke
- noort Merten Buydens met syn medeconsoorten

groot 80 roeden