LANDBOEK VAN MEERBEKE
 


PRINDALE


 1. MERTENS Jaspar ( folio 110 ) ( 2 artikels )

  Bio : Jaspar Mertens x Joanna Van Belle met talrijke doopsels

  1) in den hoeck van het Nepersvelt in een block
  - merende aen sheeren strate
  - west den voetwegh naer Neyghene
  - dander 2 sijden Cornelis Van Belle

  groot 127,5 roeden

  2) den selven met synen meersch en geleghe te Prindaele
  - noort Cornelis Van Loo
  - oost en suyt Jan Van Winghen
  - west Prindaelvelt

  groot 85,50 roeden

  Marge : Jan De Ro tot Gooik de helft en Jaspar De Weghe tot Pamel de andere helft
   

 2. MERTENS Marcus ( folio 110 verso ) ( 2 artikels )

  1) een meersch in de Bevinghenmeersch
  - noort Pieter Timmermans
  - oost sheeren bosch
  - suyt de strate ofte keijts
  - west de Wed. . . . Cardoens

  groot 92,25 roeden

  2) syn behuyst geleghe te Prindael
  - suyt de hoors Joos De Caveneere
  - noort Andries De Neve zijn stede
  - vooren ter straten

  groot 100 roeden
   

 3. DE MOL Pieter ( folio 112 ) ( 14 artikels )

  Bio : Pieter De Mol huwde anno 1642 in Neigem met Elisabeth De Ro

  1) een meersch in de Caelmont toebehoorende de Cappelrije van Neyghene
  - noort theeren meersch
  - suydt de strate
  - west de becke
  - oost Bevinghenveldeken

  groot 145,20 roeden

  Zie terroir nr. 969

  2) zijn hof en geleghe te Prindael toebehoorend de hoors Joos De Caveneere
  - oost de weduwe Jan Sterck
  - west de strate
  - oost ( ? ) sheeren bosch
  - noort Marcus Mertens zijn stede

  groot 187,50 roeden

  Zie terroir nr. 1319

  3) den selven met dhoors van dhoors Joos De Caeveneere weijde meerende aen
  - het Heysbrugghevelt
  - west de weduwe Jan Sterck
  - noort sheeren bosch
  - oost Franchois Stevens , Pieter Timmermans , wesende het gescheede van Goeycke en Meerbecke

  groot 545 roeden

  4) den selven met een besloten blocken
  - oost het Heysbrugghevelt
  - oost ( ? ) de stede van dhoors Joos De Neve 
  - ander syde het Prindaelvelt

  groot 104 roeden

  5) den selven met stuck lant opt Heysbrugghevelt Lenaert Mersiers
  - oost tgescheede van Goycke
  - noort Jan Van Winghen

  groot 319 roeden

  ( de tekst in dit artikel is me onduidelijk , ook het vorige artikel is letterlijk genoteerd , red. )

  6) den selven met een stuck lants opt selve velt
  - oost het voorste stuck
  - west het Prindaelvelt
  - suyt het gescheede
  - noort het naervolgende

  groot 261 roeden

  7) den selven met stuck lants opt selve velt
  - suyt de voorste partije
  - noort de boomgaert van de Wed. Jan Sterck
  - oost deselve
  - suyt de hoors van Joes De Neve

  groot 215 roeden

  8) den selven met stuck lant opt Prindaelvelt
  - oost de Prindaelmeersch
  - west de Wed. Jan Sterck
  - metten eynde den voetwech

  groot 207 roeden

  9) den selven met stuck lants opt selve velt
  - suyt de voetwech
  - noort Jan Quaetsaert
  - west het Sollevelt

  groot 105 roeden

  10) den selven met stuck lants opt Prindaelvelt
  - oost en noort de hoors Joos De Neve
  - suytwest selve goet wesende Neygene

  compt hier op Meerbeke van tselve stuck : 93 roeden

  11) den selven met stuck lant opt Sollevelt en is Curegoet van Neyghen
  - noort den voetwech
  - suyt de Wed. Jaspar Van Brueseghem

  groot 106 roeden

  Terroir nr. 1352

  12) den selven met een block ofte gelege te Prindaele
  - west het sollevelt
  - oost de Bevinghenmeersch
  - suyt de Wed. Jan Cardoen  ende de keijts

  Kommende van Heer Jan De Rau presbyter

  groot 249 roeden

  13) den selven met een meersch in de Bevinghenmeersch
  - noort theeren meersch
  - west en . . . Pieter Pauwels
  - oost theeren bosch

  groot 234 roeden

  14) den selven met een stuck bosch ( ** )
  - suyt de hoors van Christiaen Evenepoel
  - noort de hoors Herman Swinnen

  groot 132 roeden

  ( ** : is op de Gapenberch )

  Terroir nr. 1300 , is dan eigendom van Geeraert Buydens tot Edingen , hij is een stiefzoon van Pieter De Mol
   

 4. DE NEVE Andreas ( folio 113 ) ( 7 artikels )

  1) met zijn medehoirs met een stuck lant opt Heysbrugghevelt
  - oost Lenaert Mersoers
  - suyt Jan Van Winghen
  - met 2 sijden dhoors Joos De Caveneere

  groot 80,30 roeden

  2) den selven met stuck lant opt Prindaelvelt
  - oost de Wed. Jan Sterck
  - west de heere van Neijgen
  - metten eynde de voetwech

  groot 289,85 roeden

  3) den selven met een stuck lant opt selve velt
  - metten eynde aent Heysbrugghevelt
  - noorteynde den groenen wech
  - ander syden dhoors Joos De Caveneere

  groot 234 roeden

  4) den selven met syn behuysde stede
  - suyt Marcus Mertens
  - noort Guilliam Vander Eeckt
  - west de strate

  over de helft 67,50 roeden

  5) den selven met een besloten block
  - suyt en west het Prindaelvelt
  - oost de meersschen

  groot 87 roeden

  6) den selven met een ander besloten blocken
  - noort de keyts ofte cautergat
  - west het Prindaelvelt
  - met eender syden aent block van Pieter De Mol

  groot 45,25 roeden

  7- den selven met de helft van de onbehuysde stede
  - oost de strate
  - noort de keyts
  - west Pieter De Mol ofte Caveneersgoet
  -met eender syde het Heysbrugghenvelt

  groot int geheele 134 roeden compt hier : 67 roeden
   

 5. VANDER EECKT Guilliam ( folio 114 ) ( 2 artikels )

  Bijlage uit parochieregisters : Guilliam Vander Eeckt x Joanna De Neve

  1) met syn behuysde stede
  - suyt Andries De Neve
  - noort het Gasthuys half dachwant
  - westwaert de straete

  groot over de helft 67,50 roeden

  2) den selven met de helft van een onbehuysde stede
  - oost de strate
  - dander syde het Heysbrugghevelt

  groot over de helft 67 roeden
   

 6. DE MON Guilliam ( folio 114 verso ) ( 1 artikel )

  syn behuysde geleghe te Prindaele
  - oost de strate en sheeren bosch
  - met 2 syden Cornelis Van Loo
  - vooren ter straten

  groot 21,35 roeden

  Terroir nr. 1365
   

 7. VAN LOO Cornelis ( folio 115 ) ( 2 artikels )

  Bijlage uit de parochieregisters : Cornelis Van Loo x Barbara Van Herreweghen met doopsels in 1634 enz.

  Hij is afkomstig uit Denderwindeke , zie familiesamenstelling van Denderwindeke

  1) een meersch voor syn gheleghe
  - oost de strate
  - noort Salomon Vander Eecken
  - suyt Jaspar Mertens

  groot 85,50 roeden

  2) den selven met syn behuysde stede
  - oost en noort den bosch te Neyghen ofte theeren bosch
  - west de strate en Marcus Mertens

  groot 167 roeden
   

 8. BUYDENS Jacobus fs. Mertens ( folio 115 verso ) ( 1 artikel )

  met een stuck lant opt Heu genoempt Persdenten , is kercken ofte Ermengoet van Meerbecke
  - suyt en noort de Wed. Jaspar Van Brueseghem
  - oost Lowies De Rons meersch

  groot 104,40 roeden
   


 9. DE TROEYERE Jan ( folio 115 , het folionummer is in het landboek verkeerd genummerd , red. )

  met syn huys en geleghe toebehoorende Nelle ( ? ) Vander Eecken weduwe van . . . Cardoens  ( ** )
  - suyt de keyts
  - west en noort de hoors van Heer Jan De Rau presbyter
  - met 2 syden de Bevinghenmeersch

  groot in syn beluyck : 139,25 roeden

  ( ** : Jan Cardoens x Pietrenelle Vander Eijcken met doopsels in 1620 enz. , redactie )