DEEL 9 van het dagboek van FRANCISCUS COSIJNS


Folio 41

Item gelevert aen de weduwe Peeter Verstichelen :

een pint jenever : 3 stuivers

een pint jenever : 3 stuivers

een pint jenever : 3 stuivers

30 schotels kaas " in dry differente rijsen " en dit aan 1 stuiver de schotel : 30 stuivers

4 stukken boter aan 4 stuivers 1 oort het stuk : 17 stuivers

04/04/1744 geleverd een steen boter : 1 gulden 1 stuiver

2 stukken boter en 9 schotels kaas : 14 stuivers 3 oorden

een stuk boter en een halve pint jenever , samen : 5 stuivers

2 viertels koren aan 8 stuivers 2 oorden het viertel : 17stuivers

een pint jenever : 3 stuivers

13/08/1744 geleverd 4 viertels graan aan 8 stuivers 1 oord het viertel : 1 gulden 13 stuivers

een halve pint jenever : 2 stuivers

26/08/1744 gegeven aan de weduwe  de som van 12 guldens

een halve pint jenever : 2 stuivers

Item gelevert aen de Peeter De Gelas :

een pint jenever : 3 stuivers

afgerekend met Peeter De gelas smet ( hoefsmid ) op de 17de maart 1745 ;  ( geen afrekening vermeld )


Folio 42

Notitie van levering van brandewijn aan Peeter De Vleeschouwer  

een vat jenever van 23 potten 1 pint , dit is voldaan

Jaar 1743 : een vat jenever van 23 potten 1 pint aan 6 stuivers de pot : 7 guldens 1 stuiver

2 potten jenever : 12 stuivers

2 potten en 1 pint jenever : 15 stuivers

24/05/1744 : een vat jenever van 23 potten 1 pint aan 6 stuivers de pot waarvan werd betaald 3 guldens , blijft : 3 guldens 12 stuivers

15/06/1744 : en vat jenever van 23 potten 1 pint aan 7 stuivers de pot : 8 guldens 4 stuivers

18/07/1744 : en vat jenever van 23 potten 1 pint aan 7 stuivers de pot : 8 guldens 4 stuivers

15/07/1744 : ontvangen van de huisvrouw van Peeter De Vleeschauwer 10 guldens

25/08/1744 : voldaan van de huisvrouw van Peeter De Vleeschauwer de voornoemde 3 vaten brandewijn

Jaar 1745 : 4 potten jenever aan 7 stuivers de pot : 1 gulden 8 stuivers

Afrekening met de huisvrouw van Peeter De Vleeschauwer , er bleef nog te betalen 5 guldens 15 stuivers


Folio 43

Notitie van levering van granen en brandewijn aan Peeter Couteau

2 viertels koren a 8 stuivers 2 oorden het viertel : 17 stuivers

12/10/1744 geleverd 3 viertels graan a 8 stuivers 2 oorden het viertel maakt 1 gulden 5 stuivers 2 oorden

Afgerekend met Peeter Couteau op 01/02/1746 , hierbij de handtekening van Pr.  Couteau

24/11/1747 geleverd 2 viertels tarwe a 17,5 stuivers het viertel komt tot 1 gulden 15 stuivers

20/01/1748  geleverd 2 viertels tarwe a 17,5 stuivers het viertel komt tot 1 gulden 15 stuivers

30/04/1748  geleverd 1 viertel tarwe a 18 stuivers het viertel komt tot 18 stuivers

09/04/1750 een vat jenever van 23 potten de jenever aan 8 stuivers de pot en aldus tot 9 guldens 12 stuivers

12/06/1751 voor 22 potten en een pint jenever aan dezelfde prijs als boven komt tot 9 guldens 9 stuivers

03/06/1752 voor 16 potten jenever en maakt 6 guldens 8 stuivers

28/03/1754 voor een vat van 22 potten aan 7 stuivers de pot komt tot 7 guldens 14 stuivers

19/05/1755 voor een vat van 25 potten aan 7 stuivers de pot geeft 8 guldens 15 stuivers

18/10/1756 voor een vat jenever van 23 potten aan 6 stuivers 2 oorden de pot ( in de marge vermeld )


Folio 44

Notitie van de reparatie by my Franciscus Cosijns gedaen aen het huijs van Sr. Vanden Bosch

Betaald aan Jan Marie glazemaker van stiel de som van 5 guldens 10 stuivers over het maken en repareren van de glazen

Voor het maken van een nieuwe krebbe met de levering van het bert en de arbeid samen de som van 3 guldens

Betaald aan Adriaen Maes over 6 dagen gepleckt te hebben aan het huis van Sr. Vanden Bosch aan 7 stuivers daags : 2 guldens 2 stuivers

Geleverd tot het zelfde huis een bundel latten van 10 stuivers

Geleverd 462 voet bert tot het leggen van de zolder aan de prijs van 10 stuivers de 100 maakt 11 guldens 11 stuivers

Betaald aan de huisvrouw van Fobert ( redactie : de organist van Meerbeke ) over 950 dubbele solderijsers aan 3 stuivers een blanck de 100 maakt 1 gulden 15 stuivers 1 blank ( een blank is 3/4de van stuiver verrekend )

Betaald voor 50 nagels de som van 6 stuivers

Geleverd een delper tot de kleine poort : 14 stuivers

Geleverd kalk en steen tot het repareren van de steenput : 10 stuivers

Betaald aan Floris Bellemans timmerman de som van 6 guldens 15 stuivers over 7,5 dagen gewerkt te hebben aan 18 stuivers per dag maakt 6 guldens 15 stuivers

Betaald aan Adriaen Maes over een dag gewerkt te hebben 7 stuivers


Folio 45

Aan Pieter Verstichelen de som van 8 stuivers over een ijzer om op de plaat te nagelen

Aan Jaspar De Bolster betaald de som van 7 stuivers 3 oorden over levering van 5 vesten met 4 panden ( pannen )

Item betaald aan Jaspar De Bolster de som van 1 gulden 16 stuivers over de levering van 2 zaken 4 viertels kalk

Nog betaald voor het haar om in de meutel te doen de som van 7 stuivers 2 oorden

Betaald aan Peeter Van Osselt de som van 4 guldens 19 stuivers over 11 dagen geplekt te hebben aan 9 stuivers per dag

Geleverd aan Monfrer van Latem 2 stenen vlas van 33 stuivers de steen maakt 3 gudens 6 stuivers

Betaald aan Jan De Mulder in Ninove de som van 8 guldens 10 stuivers voor een nieuwe zadel voor monfrer Van Laethem ( hier een andere schrijfwijze ) , dit gerekend met monfrer Van Laethem en Franciscus Tondeurs op 17/10/1743

Memorie : ontvangen van Adriaen De Bont de som van 13 guldens 10 stuivers over een jaar landpacht verschenen Kerstmis 1743