DE ZETTING VAN 1726


Ondertekend door Pr. Vanden Abbeelen , Bartholomeus Vanden Borre , G. Walravens , Adam Van Vrechem , Gillis Smet , Gillis De Vidts , Jan De Vleeschouwer , Jan Herremans , Jan Baptiste Stevens , Nicolaes De Vleeschauwer , J. Vanden Broecke , Jacobus Lemere en Cornelis Herremans respectievelijk baljuw , burgemeester , schepenen en bedesetters en als griffier J.P. Van Vaerenberch

 
DE TAUXATIE VAN DE THINDEN , MOLENS EN NEIRINGH DOENDERS
 
de thinde van Nijvel   48 guldens
de thinde van de Pastoor   10 guldens 2,5 stuivers
de thinde van E.H. Le Vaire   10 guldens 2,5 stuivers
de thinde van E.H. Vanden Berghe   15 guldens
     
de molen van Nicolaes Walckiers   9 guldens 15,5 stuivers
de molen van Mr. Pieter Van Lierde   8 guldens 5 stuivers 1 oort
     
  DE NEIRINGHE  
     
Sr. Glaudius Walravens   3 guldens
Sr. Jan Cosijns   1,5 guldens
Sr. Adam Van Vrechem   1 gulden
Jan Van Eesbeke   1 gulden 15 stuivers
Sr. Joannes De Weghe   10 stuivers
Anneken Tielemans   3 stuivers
Peeter Lambrechts   12 stuivers
Cornelis Van Vrechem   10 stuivers
Wed. Frans Walckiers   18 stuivers
Jacobus Rampelberch   15 stuivers
Wed. Adriaen Van Eesbeke   1,5 guldens
Jan De Vleeschouwer   2 guldens
Wed. Frans De Smet   12 stuivers
Jan Van Bonte   1 gulden
Martinus De Quanter   1 gulden
Borgemeester Vanden Borre   10 stuivers
Jan Timmermans   10 stuivers
Christiaen Van Eesbeke   1 gulden 5 stuivers
Gillis De Quanter   10 stuivers
Carel Van Bonte   5 stuivers
Mr. Pieter Van Lierde   5 stuivers
Jan Baptiste De Ro   1 gulden
Mr. Gillis De Vidts   1 gulden
Hendrik Van Eesbeke   1 gulden 10 stuivers
Jacobus Le Mere   2 guldens 10 stuivers
Pieter Vanden Haute   2 guldens
Pieter Niels   1 gulden 4 stuivers
     

SOM VAN DE TIENDEN , MOLENS EN NERINGEN :  132 GULDENS 14 STUIVERS 3 OORDEN