DE ZETTING VAN 1726


Ondertekend door Pr. Vanden Abbeelen , Bartholomeus Vanden Borre , G. Walravens , Adam Van Vrechem , Gillis Smet , Gillis De Vidts , Jan De Vleeschouwer , Jan Herremans , Jan Baptiste Stevens , Nicolaes De Vleeschauwer , J. Vanden Broecke , Jacobus Lemere en Cornelis Herremans respectievelijk baljuw , burgemeester , schepenen en bedesetters en als griffier J.P. Van Vaerenberch

 
  PRINDAEL ( 15 )  
 
Jan Niels   22 roeden
Peeter Barbe   937,5 roeden
Andries Kestemont   505,5 roeden
Weduwe Jan De Neve   320,5 roeden
Pauwel Mertens   70,5 roeden
Francis De Groote   773,5 roeden
Anthoon Huygens   361 roeden
Guilliam Barbe   521,5 roeden
Jan Van Bossuyt   458,5 roeden
Peeter Niels   297,5 roeden
Adam De Cooman   258,5 roeden
Joos Vander Eeckt   549 roeden
Lieven Barbe   288,5 roeden
Jan Kestemont   207 roeden
Hendrick Van Cutsem   332 roeden
de breedte deser prochie   55,5 roeden