DE ZETTING VAN 1726


Ondertekend door Pr. Vanden Abbeelen , Bartholomeus Vanden Borre , G. Walravens , Adam Van Vrechem , Gillis Smet , Gillis De Vidts , Jan De Vleeschouwer , Jan Herremans , Jan Baptiste Stevens , Nicolaes De Vleeschauwer , J. Vanden Broecke , Jacobus Lemere en Cornelis Herremans respectievelijk baljuw , burgemeester , schepenen en bedesetters en als griffier J.P. Van Vaerenberch

 
  ELSBEKE  
 
de Godshuysen   81 roeden
Jan Herremans   14691 roeden
Weduwe Joos Herremans   14765,5 roeden
deselve   504 roeden
deselve   687 roeden pachtleen
Weduwe Niclaes De Mongh   792,5 roeden
Adriaen De Leu   624,5 roeden
Jan Hernaut   126,5 roeden
Vincent Timmermans   647 roeden
Jan Bosschaert   411 roeden
Erasmus Van Laethem   760 roeden
Christiaen De Mongh   823 roeden
Cornelis Van Laethem   81,5 roeden
     
  NEPE  
     
Adriaen Vanden Broecke   3414 roeden
Jan Vanden Eynde   280 roeden
Nicolaes De Vleeschouwer   6405 roeden en 8 voeten
deselven   350 roeden pachtleen
Guilliam Evens   793 roeden
Jacobus Le Mere   1711,5 roeden
Gillis Walraevens   787 roeden
Adriaen Van Stalle   160 roeden
Jan Vanden Broecke   1460 roeden
Adriaen De Groote   1198 roeden
Adriaen Dhauwe   304,5 roeden
Hendrick Van Eesbeke   1597,5 roeden
den edelen Heer deser prochie   2921,5 roeden
deselven   1523 roeden leen
deselven   988 roeden stockbosch
Peeter Vanden Haute   50 roeden
Lambert Vanden Berghe   1030 roeden