DE ZETTING VAN 1726


Ondertekend door Pr. Vanden Abbeelen , Bartholomeus Vanden Borre , G. Walravens , Adam Van Vrechem , Gillis Smet , Gillis De Vidts , Jan De Vleeschouwer , Jan Herremans , Jan Baptiste Stevens , Nicolaes De Vleeschauwer , J. Vanden Broecke , Jacobus Lemere en Cornelis Herremans respectievelijk baljuw , burgemeester , schepenen en bedesetters en als griffier J.P. Van Vaerenberch

 
  STEENE BRUGGHE  
 
Sr. Jan Straetmans   6324 roeden
deselven   4000 roeden pachtleen
Adriaen Baveghems de oude   451,5 roeden
Sr. Hendrick Van Doorslaer   6863 en 1/4de roeden
deselven   1097,5 roeden eigen leen
deselven   713,5 roeden pachtleen
dhoirs wijlen Wed. Nicolaes Swinnen   217 roeden
Peeter Van Vrechem   632 roeden
Joos Baveghems fs. Adriaens   52 roeden
Gillis De Vidts   1324 roeden
deselven   100 roeden pachtleen
Mr. Jan Baveghems   189 roeden
Peeter Appelmans   478 roeden
Mr. Jan De Ro   912,5 roeden
Hendrick Van Vrechem   185,5 roeden
Adriaen Van Bonte   164,5 roeden
deselven   361 roeden eigen leen
Nicolaes Van Caulaert   1020,5 roeden
Carel Broillon   1225 roeden pachtleen