DE ZETTING VAN 1726


Ondertekend door Pr. Vanden Abbeelen , Bartholomeus Vanden Borre , G. Walravens , Adam Van Vrechem , Gillis Smet , Gillis De Vidts , Jan De Vleeschouwer , Jan Herremans , Jan Baptiste Stevens , Nicolaes De Vleeschauwer , J. Vanden Broecke , Jacobus Lemere en Cornelis Herremans respectievelijk baljuw , burgemeester , schepenen en bedesetters en als griffier J.P. Van Vaerenberch

 
  TER HOESBEKE  
 
Weduwe Niclaes Evenepoel   709 roeden
Weduwe Joos Goossens   721 roeden
Weduwe Jan Hueninckx   1131,5 roeden
Peeter Vander Kelen de oude   718,5 roeden
Weduwe Pieter De Doncker   125 roeden
Peeter Goossens   1037,5 roeden
Guilliam Herremans   741 roeden
Nicolaes De Vidts   958,5 roeden
Weduwe Jan Van Kakenbeke   526,5 roeden
Geeraert Hemmerijckx   860 roeden
Peeter Cornelis   1031,5 roeden
Joos Paupeliers   423 roeden
Jan Meskens   628,5 roeden
Hendrick Cautaert   624 roeden
Karel Vanden Haute   398 roeden
Christiaen Van Boterdael   186,5 roeden
Peeter Vander Kelen fs. Jacques   332,5 roeden
Hendrick Hanckaert   63 roeden
Jan Cautaert   179 roeden
     
  POELCK  
     
Adriaen Van Cutsem   350 roeden
Peeter De Schepper   1000 en 3/4de roeden
Nicolaes De Vleeschauwer   338 roeden
Jan Timmermans   1840,5 roeden
Inghel De Coene   663 roeden
Jaspar De Bonte   333 roeden
Jan De Hont   861 roeden
Jan De Bont   1342 roeden
Weduwe Michiel Van Opdenbosch   7840,5 roeden
van deselven   1592 roeden eigen leen
van deselven   366 roeden pachtleen
Jan Baptiste Van Cutsem   3625,5 roeden