DE ZETTING VAN 1726


Ondertekend door Pr. Vanden Abbeelen , Bartholomeus Vanden Borre , G. Walravens , Adam Van Vrechem , Gillis Smet , Gillis De Vidts , Jan De Vleeschouwer , Jan Herremans , Jan Baptiste Stevens , Nicolaes De Vleeschauwer , J. Vanden Broecke , Jacobus Lemere en Cornelis Herremans respectievelijk baljuw , burgemeester , schepenen en bedesetters en als griffier J.P. Van Vaerenberch

 
  SCHALKEM  
 
Adriaen De Saedeleer   537 roeden
Weduwe Hendrik Van Bonte   1437 roeden
Adriaen Panins   1018,5 roeden
Anthoon Coopers   365 roeden
Christiaen Hemmerijckx   1144 roeden
Wed. Philips De Braekeleer   468 roeden
Adriaen Van Eesbeke   2157 roeden
Floris Snoeck   168 roeden
Weduwe Gillis De Smet   16027,5 roeden
Pieter Cardoen   1958 roeden
deselven   1839 roeden pachtleen
Albert Snoeck   8403 en 1/4de roeden
Jan De Vleeschouwer   5549 en 1/4de roeden
deselven   96 en 1/4de roeden eigen leen
Adam Persoons   125,5 roeden
Gillis Vanden Steen   176 roeden
Wed. Judocus De Broeck   79 roeden
Martinus Ferriau   133 roeden
Jooris Persoons   100 roeden
Wed. Frans De Smet   76 roeden
Wed. Pieter De Hont   302 roeden
 
  DENDERSTRAETE  
     
Adriaen Bulterijs   546 en 3/4de roeden
Jan Van Bonte   275 roeden
Martinus De Quanter   393 roeden
Weduwe Pieter Muylaert   296 roeden
Jooris Van Bonte   702,5 roeden
Adriaen Cardoen de jonghen   906,5 roeden