DE ZETTING VAN 1726


Ondertekend door Pr. Vanden Abbeelen , Bartholomeus Vanden Borre , G. Walravens , Adam Van Vrechem , Gillis Smet , Gillis De Vidts , Jan De Vleeschouwer , Jan Herremans , Jan Baptiste Stevens , Nicolaes De Vleeschauwer , J. Vanden Broecke , Jacobus Lemere en Cornelis Herremans respectievelijk baljuw , burgemeester , schepenen en bedesetters en als griffier J.P. Van Vaerenberch

 
  DE PLAETSE  
 
Eerw. Heere Pastoir   326,5 roeden erfgoet
deselven Heer Pastoor over het Cueregoet 770 roeden cueregoet
Eerw. Heere Le Vaire   929 roeden
Eerw. Heere Vanden Abbeelen   232 roeden erfgront
deselven over Cueregoet   527,5 roeden
Den Scholaster   567 roeden
Eerw. Heer Vanden Berghe   398 roeden
Den Eerw. Heere proost van Vicoigne   188 roeden
 
Dheer Pieter Vanden Abbeelen baljuw   11450 en 1/4de roeden
deselven   62 roeden stockbosch
deselven   938 roeden eigen leen
Sr. Adriaen De Naeyer   20928 en 1/4de roeden
deselven   756 en 1/4de eigen leen
Sr. Claudius Walraevens   10331 roeden
deselven   921 roeden eigen leen
deselven   729 roeden stockbosch
Sr. Jan Cosijns   11231 en 3/4de roeden
Pieter Snoeck fs. Laureijs   365,5 roeden
Cornelis Van Vrechem   182 roeden
Jacobus Stevens   14 roeden
Sr. Joannes De Weghe   1094 roeden
Maria De Naeyer   973 roeden
Sr. Adam Van Vrechem   14803 en 1/2 roeden
deselven eigen leen   195 roeden
Wed. Mr. Frans Walckiers   641,5 roeden
Hendrick Van Bonte de jonghen   705 roeden
Weduwe Carel De Cervel   66 roeden
Erasmus Goossens   1887 en 1/2 roeden
Gillis De Groote   1484 roeden
deselven   215 roeden eigen leen
Jouffrouwe de Weduwe Frans de Regnancourt   2146 roeden
deselven   117,5 roeden stockbosch
Jor. Jacques Ferdinande de Regnancourt   318,5 roeden stockbosch
den griffier van Meerbeke   3628 roeden
deselven   963 roeden pachtleen
Cornelis Vanden Eynde   1263 roeden
deselven   173 roeden eigen leen
Jan Van Eesbeke   3158 roeden
deselven   327 roeden stockbosch
Jacobus Rampelberch   60 roeden
Jan Snoeck   954  roeden
Jan Baptiste Stevens   3998 roeden
de kercke van Meerbeke   520 roeden
de Armen van Meerbeke   396,5 roeden
Adriaen Maes   717 roeden
Peeter Lambrechts   85,5 roeden
Weduwe Pieter Berlo   28,5 roeden