SCHEPENBRIEVEN ANNO 1779 omtrent DENDERWINDEKE


Verkoop van stuk land aan Cornelis D'Hauwer fs. Pieters wonend in Nieuwenhove

Rochus Herremans als procuratie hebbende van de verkoopers :

1) Joannes , Joanna Maria , Joanna Francisca tot Waarbeke en Judocus Sirjacobs tot Denderwindeke allen kinderen van Adrianus en van Francisca Mertens

2) de kinderen van Adriaen Mertens te weten :
             - in Meerbeke te weten Sr. Joannes , Livinus en Heer Ludovicus Mertens ( hij was priester en wordt pastoor in Meerbeke )
             - in Denderwindeke Sr. Guilliam Buydens en zijn huysvrouwe Joanna Maria Mertens

3) Jacobus , Egidius en Petrus D'Hauwer kinderen van Maximiliaen D'Hauwer en Elisabeth Mertens uit Denderwindeke

4) Pieter Mertens tot Appelterre
     Petrus Franciscus Van Cromphout x Joanna Maria Mertens in Vloerzegem
                  
                     beiden kinderen van wijlen Judocus Mertens tot Appelterre

Allen kinderen van wijlen Pieter Mertens

Eveneens als de cessie van actie ( ttz. : afzien van hun aandeel in een erfenis ) als hoors en erfgenamen van wijlen Joanna Maria Buydens

            Sieur Adriaen Buydens fs. Jans met syn consoorten tot Denderwindeke
            Jan Baptiste De Vroede soo over hem selven als over syn medehoirs woonachtig tot Herne
            Michiel De Mol oock met syn consoorten tot Denderwindeke

Red. : Pieter Mertens huwde Joanna Maria Buydens fa. Pieters , dit huwelijk bleef kinderloos , bij de erfgenamen uit dit sterfhuis zijn de bovenvermelde
          personen die hier hun tocht in het verkochte perceel afstaan.

Alle samen verkopen aan Cornelis D'Hauwer fs. Pieters woonachtig binnen de prochie van Nieuwenhove :

1 dw. 73 roeden meers in Denderwindeke te Boterdaele
             - oost de weduwe Jacques Thienpont en Geeraert Vander Velden
             - suyt den selven Vander Velden met de partije genaemt " het stecken "
             - west den Hockaert
             - noort het gescheede van Nieuwenhove

vrij en onbelast van enige renten

Verkocht om de somme van 4 guldens de roede boven den 20ste penninck met costen van 8 guldens 10 stuivers over verteer van Lovens bier ende andere oncosten ter somme van 735 guldens 2 stuivers 2 oorden courant welke somme de vercoopers erkennen ontfanghen te hebben van den coopere

op den 10de Meert 1779 en becleedt met segels tsamen 12 stuivers

Onderteekent :

D'hr. Josephus Vander Mynsbrugghen meyer , Jan Courteaux en Pieter De Boeck schepenen


Verklarende genealogie :

MERTENS Livinus x PLECK Joanna

Hij is ex Nieuwenhove fs. Pieters
Zij is ex Denderwindeke filia Joos , cfr. de buitenpoorterij

13/08/1689 Joannes               
tt. Joannes Cools                                                                          - hij x in 1714 met Maria Cools , dit huwelijk bleef kinderloos , hij woonde in Nieuwenhove -

02/05/1692 Petrus                 
tt. Petro Mertens                                                                          - hij x in 1717 met Maria Buydens , dit huwelijk bleef kinderloos -

03/05/1695 Adrianus            
tt. Adriano De Blander                                                                  - hij x Maria Joanna Vanden Broecke -

geen datum Francisca
                                                                                                       - zij x Adrianus Sirjacobs -

31/01/1702 Elisabeth             
tt. Judocus Nechelput                                                                   - zij x Maximiliaen D'Hauwer fs. Jans -

14/09/1705 Judocus              
P. Judocus Cools                          
M. Catharina De Ro                                                                      - hij x in Appelterre op 9 november 1740 met Adriana Vander Schueren

                                                                                                         Uit dit huwelijk 2 kinderen :
                                                                                                                   1 Petrus x Joanna Petronella Eeman ex Denderhoutem
                                                                                                                   2 Joanna Maria x Petrus Franciscus Van Cromphout wonend in Vloerzegem

22/02/1709 Catharina         
P. Joannes Sirjacobx                       
M. Catharina De Ro                                                                     - geen nageslacht gekend , red. -