Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1728 , met index

 


Magistratuur in 1728

Baljuw : Pieter Vanden Abbeelen
Meier : Joannes Vander Mijnsbrugghen

Schepenbank : RockelÚ Michiel ( B ) , Buydens Gillis , De Duffeleer Pieter , Demotte Martinus , Mertens Jan , Lemmens Jan , Lemmens Martinus , Oriens Jacobus , Van Vrechem Gillis

Officieren : Buyl Anthoon , De Coninck Jan , Van Bossuyt Jan , Vierendeel Jan


 1. Beghin Frans tot Geraardsbergen verkoopt op 26.02
 2. Bouvard NoŰl koopt op 06.02 , koopt op 05.08
 3. Bruylandt Christoffel koopt op 05.08 , rentegelder op 11.08
 4. Bruylandt Sr. Pieter borger van Ninove renteheffer op 20.04
 5. Buydens Jan fs. Pieters koopt op 26.02 , verkoopt op 13.09
 6. Buydens Joanna Maria x Mertens Pieter verkopen op 14.12
 7. Buyl Adriaen x Joanna Vanden Haute erfgenaam op 10.01
 8. Cardoen Joanna x Guilliam Vander Kelen verkopen op 15.04
 9. Cools Maria fa. Jacobus x Mertens Jan fs. Lievens kopen op 22.05
 10. Cools Sr. Louis fs. Jacobus tot Gooik verkoopt op 22.05
 11. De Doncker Christoffel fs. Adriaens koopt op 11.11
 12. De Groote Cornelis fs. Cornelis weduwnaar van Joanna Van Reewegh verdeelt op 10.01
 13. De Groote Cornelis zijn erfgenamen verkopen op 05.08
 14. De Handschutter Matheus x Maria Vanden Haute kopen en rentegelders op 10.01
 15. De Jonghe Jan fs. Pieters tot Nieuwenhove verkoopt op 13.02
 16. De Lannair Josine x Pieter De Morre hun kinderen verkopen op 06.02
 17. De Maeseneer Jan fs. Cornelis koopt op 05.08
 18. De Mol Adriaen x Catharina De Ro kopen op 14.04 , op 14.12
 19. De Morre Pieter x wijlen Josine De Lannair hun kinderen verkopen op 06.02
 20. De Mulder Jacobus x Barbarina Van Craenenbroeck kopen op 15.04
 21. De Mulder Jacobus x Barbarina Van Craenenbroeck rentegelders op 20.04
 22. De Naeijer Adriana x Pieter Vande Velde fs. Guilliams kopen op 163.11
 23. De Quick Cornelis fs. Michiels koopt op 13.09 , rentegelder op 13.09
 24. De Ro Catharina x De Mol Adriaen kopen op 14.04 , op 14.12
 25. De Ro Christiaen fs. Pieters koopt op 13.02
 26. De Ro Jan fs. Jans x Buydens Isabella veroordeelde op 01.12
 27. De Ro Maria fa. Pieters vidua Pieter Pitteurs verkoopt op 18.03
 28. De Smet Jan Baptiste en Jan Baptiste Jous erfgenamen op 10.01
 29. De Smet Pieter fs. Adriaens verkoopt op 16.11
 30. De Ville Frans koopt op 11.11
 31. De Wolf Elisabeth leenverhef op 18.11
 32. D'Hauwer Jacques fs. Maximiliaen rentegelder op 10.05
 33. D'Hauwer Pieter fs. Jacques rentegelder op 10.05
 34. Ost Elisabeth x Vijverman Pieter kopen op 18.06
 35. Jous Jan Baptiste en Jan Baptiste De Smet erfgenamen op 10.01
 36. Kestemont Jan x Maria Van Heghe kopen op 05.08 , rentegelders op 12.08
 37. Langendries Steven koopt op 10.01
 38. Langendries Steven rentegelder op 10.03
 39. Lemmens Jan fs. Jan Baptiste x D'Hauwer Jaspariene rentegelders op 29.10
 40. Mertens Jan fs. Lieven x Cools Maria fa. Jacobus kopen op 22.05
 41. Mertens Pieter fs. Lievens x Buydens Joanna Maria verkopen op 14.12
 42. Ninove , het klooster der Penitenten renteheffer op 10.05 , op 11.08 , op 12.08
 43. Pardaens Pieter fs. Andries koopt en rentegelder op 22.04
 44. Penninckx Frans erfgenaam op 10.01
 45. Penninckx Frans veroordeelde op 11.06
 46. Persoons , de 4 hoirs verkopen op 11.11
 47. Pitteurs Pieter zijn weduwe Maria De Ro fa. Pieters verkoopt op 18.06
 48. Pleck Pieter fs. Jans koopt op 10.07
 49. RockelÚ Sr. Michiel koopt op 18.09
 50. Stevens Sr. Joannes tot Ninove renteheffer op 13.0
 51. Valck Sr. Pieter koopt op 15.04
 52. Van Craenenbroeck Barbarina x Joanna De Mulder kopen op 15.04
 53. Van Craenenbroeck Barbarina x Joanna De Mulder rentegelders op 20.04
 54. Vanden Abbeele Gillis baljuw x Juffr. Francoise Vertol verkopen op 10.07
 55. Vanden Abbeele Gillis baljuw en zoon Gillis verkopen op 18.09
 56. Vanden Abbeele Joanna Christina renteheffer op 10.01 , 2 x op 10.03 , 3 x op 20.04
 57. Vanden Bempt Maria x Verdonck Jan fs. Pieters verkopen op 11.11
 58. Vanden Bossche Lieven fs. Joos verkoopt op 14.04
 59. Vanden Haute Joanna x Adriaen Buyl erfgenaam op 10.01
 60. Vanden Haute Maria x Matheus De Handschutter kopen en rentegelders op 10.01
 61. Vanden Haute Pauwel erfgenaam op 10.01
 62. Vanden Haute Pauwel koopt op 10.01
 63. Vander Kelen Guilliam fs. Christoffels verkoopt op 15.04
 64. Vander Kelen Guilliam x Joanna Cardoen verkopen op 15.04
 65. Vander Kelen Joannes koopt op 05.08
 66. Vande Velde Pieter fs. Guilliams x De Naeyer Adriana kopen op 16.11
 67. Van Heghe Maria x Kestemont Jan kopen op 05.08
 68. Van Heddeghem Lieven fs. Guilliams en medehoors verkopen op 15.04
 69. Van Reewegh Joanna haar man en familieleden verkopen op 10.01 , 2 x op 10.01 , 3 x op 10.01 , 4 x op 22.04
 70. Vastersavens Sr. Jooris tot Ninove zijn erfgenamen verdeling
 71. Vastersavens Sr. Livinus fs. Livinus tot Gent erfgenaam
 72. Vercleiren Jan erfgenaam op 10.01
 73. Verdonck Jan fs. Pieters x Vanden Bempt Maria verkopen op 11.11
 74. Verdonck Pieter tot Nieuwenhove verkoopt op 13.02
 75. Vertol Jfr. Francoise x Gillis Vanden Abeele verkopen op 10.07
 76. Vijverman Pieter koster x Ost Elisabeth kopen op 18.06
 77. Wedergrate , de heer Baron koopt op 15.04 , renteheffer op 29.10

10.01.1728 : Cornelis De Groote fs. Cornelis houder ten sterfhuyse van Jenne Van Reewegh overleden zonder hoirs van hunnen lichaem na te laten , en de erfgenamen van Jenne Van Reewegh te weten :

1) Pauwel Vanden Haute
    Adriaen Buyl x Jenne Vanden Haute
    Jan Vercleiren
    hun voorts sterk makend over hun medehoirs zijnde ÚÚn staak

2) Frans Penninckx hem sterk makend over Cathelijne en Joos Van Hovaerden alsmede over hun medehoors een 2de staak

3) Jan Baptiste De Smet en Jan Baptiste Jous over hun medeconsoorten over een 3de staak

Welke hoirs de intentie hadden om een SvG te laten opmaken doch gezien er grote disputen en differentien zouden ontstaan hebben zij samen met de houder Cornelis De Groote fs. Cornelis een overeenkomst gemaakt en wordt de voorste Cornelis gelaten de eigendom van de huysingen , cleederen en lijnwaert , tarwe en cooren en beesten , edificien van huysingen enz. mits dat Cornelis zal betalen de schulden ten sterfhuyse bevonden evenals de renten op de voorste behuysde hofstede ende andere goeden gelegen int gehuchte te Renderstede hetwelk Cornelis ten ontlasting van de hoors belooft te betalen

Daarentegen zullen de hoors profiteren een behuysde stede met 2 partijckens land en bosch gelegen te Nedersteenhout met alle de edificien en houten daarop staande groot samen omtrent 5 dw. salvo justo welke in pacht worden gehouden door Merten Verckens

Hiervoor beloven de hoors te betalen binnen de 4 weken de funeraille rechten van de uitvaart en dit bedraagt 60 guldens

Cornelis De Groote ziet ook af van zijn tocht van een rente van 4 guldens sjaars ten laste van Steven Langendries te Nedersteenhout, ook zal Cornelis overleveren al zulke papieren concernerende het sterfhuys van wijlen Jan Van Reewegh

Getekend door Cornelis De Groote , alle andere hoirs verklaarden niet te kunnen schrijven , dit alles overeengekomen op 27.10.1727


10.01.1728 : Pauwel Vanden Haute , Adriaen Buyl x Jenneken Vanden Haute , Frans Penninck over zijn moeder Catharina Van Ovaerden en over zijn oom Joos Van Ovaerden en over hun medehoors allen erfgenamen van wijlen Joanna Van Rewegh overleden huisvrouw van Cornelis De Groote verkopen aan :

Matheus De Handschutter x Maria Vanden Haute :

160 roeden behuysde hofstede te Nedersteenhout
- oost sheeren strate
- suyt den Witvoet
- west en noort het Lammersblock

met alle edificien en huysingen daarop staende en dit voor 21 S / roede en bovendien nog 50 R courant voor de edificien van huysinghen

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel RockelÚ burgemeester , M. Lemmens en J. Oriens schepenen


10.01.1728 : Pauwel Vanden Haute , Adriaen Buyl x Jenneken Vanden Haute , Frans Penninck over zijn moeder Catharina Van Ovaerden en over zijn oom Joos Van Ovaerden en over hun medehoors allen erfgenamen van wijlen Joanna Van Rewegh overleden huisvrouw van Cornelis De Groote verkopen aan :

Pauwel Vanden Haute medehoor in dezen :

56 roeden schoofland opt Brucxken
- oost Max. D'Hauwer
- suyt Jan Tibaut
- west dhoirs Adriaen Vanden Haute
- noort sheeren strate

dit voor 15 S / roede

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel RockelÚ burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


10.01.1728 : Pauwel Vanden Haute , Adriaen Buyl x Jenneken Vanden Haute , Frans Penninck over zijn moeder Catharina Van Ovaerden en over zijn oom Joos Van Ovaerden en over hun medehoors allen erfgenamen van wijlen Joanna Van Rewegh overleden huisvrouw van Cornelis De Groote verkopen aan :

Steven Langendries :

: 145 roeden waarin 100 roeden Xland en 45 roeden schoofland / schoof Vicoigne / op Waterleeveldeken
- oost de kercke of Armengoet van DW
- suyt Guilliam Vander Voorden
- west den Diepenbroeck
- noort Jan Persoons erve

dit voor 40 R courant geld boven het kapitaal van een rente van 3 R sjaars ten proffijte van den Armen van Pollaerde

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel RockelÚ burgemeester , Jacobus Oriens schepenen


31.01.1728 : Matheus De Handschutter x Maria Vanden Haute erkennen een rente aan Jfr. Joanna Christina Vanden Abbeelen weduwe wijlen Sr. Joos Van Heghe over 225 R courant / de schellinck aan 7 stuivers / en hiervoor een rente van 7 R 5 S / 20ste penning / en beseth op :

1) een behuysde hofstede groot 144,75 roeden behuysde hofstede te Nedersteenhout
- oost sheeren strate
- suyt den reewegh
- west en noort het Lammersblock

2) Verder stelt Pauwel Vanden Haute schoonvader van Matheus De Handschutter nog in pand :

a) 113,60 roeden Xlant op de Cleijnen Lietersberch
- oost sheeren strate
- suyt de weduwe en dhoors Jacobus Cools
- west de wed. Joos Van Vaerenberch en Frans Van Lierde
- noort Cornelis Van Snick en sheeren strate

b) 183 roeden schoofland opt Rijsevelt / schoof van Vicoigne /
- oost Jan Buydens
- suyt de wed. Jacobus Cools
- west Jan Thienpont fs. Cornelis
- noort Jacques Thienpont en dhoors Thienpont tot Eychem

de comparant ook competerende bij erfenisse en bij coope

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel RockelÚ burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


06.02.1728 : Pieter Valcke bij procuratie van

Christiaen Van Heijghen x Elisabeth De Morre inwoners van Bever
Anna Theresia De Morre jonge dochter hebbende haar wettelijcken ouderdom
Geeraert Hanskens x Catharina De Morre

Pieter De Morre als vader van de voornoemde 3 kinderen en als tochteneer

verkopen samen aan NoŰl Bouvard 2 partijen van land te weten


1) een partij int quartier te Neuringen tegen het Nederhoenderskot groot 55 roeden
- oost Jan Van Cauteren
- suyt dhoors Pieter Van Vreckem
- west sheerendiensten van Ninove
- noort Jan Baptiste Rollij

2) 75 roeden bosch
- oost Jan Niveris
- suyt dhoors Cornelis De Brackenier
- west den voorste Jan Baptiste Rollij
- noort dhoirs Jan Vanden Haute

Welke partijen afkomstig zijn van wijlen Joosyne Lannair eerste huysvrouwe van de tochteneer

Getekend door Geeraert Hanskens inwoner van Deftinge met een cruysken , de andere verkopers ook met een cruysken , NoŰl Bouvard , Andries De Morre en Guilliam Mathijs

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel RockelÚ burgemeester , Martinus Lemmens schepenen

Redactie : in het landboek staan deze artikels bij Denijs De Laner , zie nr. 1783 en nr. 1784


13.02.1728 : Pieter Verdonck en Jan De Jonghe fs. Pieters insetenen van Waarbeke en Nieuwenhove verkopen aan Christiaen De Ro fs. Pieters insetene van DW :

1) 111 roeden Xlant op het Gansevelt
- oost Jan De Ro fs. Jans
- suyt des coopers ander erve
- west Gillis Vanden Bossche
- noort de beke

belast met heerlijke rente aan Vicoigne

2) een partij land wesende XXXIIIste schoof op het Houtemvelt groot 92 roeden
- suyt Jaspar D'Hauwer
- west Jan De Saeger
- noort de erfgenaemen Cools

dit voor 25 R en bovendien een rente van 6 R sjaars aan de Wed. en dhoirs van wijlen Jan Somers tot Goijck alsnu in huwelijk met Jan De Ro en ook 1/2 patacon wijngelt

De koper heeft als sekere gesteld voor deze koop een behuysde hofstede in DW te Dasselt groot 3 dw.
- oost Jan Thibaut
- suyt de audegracht
- west Christiaen Langenhaecke
- noort den Prindaelmeersschen

Present : Jan Van Bossuyt officier , Jacobus Oriens en Martin Des Motte schepenen


26.02.1728 : Frans Beghin borger tot Geraardsbergen verkoopt aan Jan Buydens fs. Pieters :

280 roeden land en is XXXIIIste schoof gelegen te Meersvoorde genoempt " het Steenputveldeken "
- oost wed. Cornelis De Smet
- suyt de straete
- west de voorste De Smet
- noort den Belinck

dit voor 225 R courant

de koper toekomend uit hoofde van Anselmus Beghin zijn oom

Present : de meier , Gillis Buydens , Pieter De Duffeleer , Jacobus Oriens


10.03.1728 : Steven De Marets alias Langendries erkent rente aan Juffr. Joanna Christina Vanden Abbeelen van 7,5 R sjaers / 20ste penning / beseth op :

1) zijn hofstede met al de edificien daarop staande en nog te stellen gelegen in Steenhout groot 50 roeden
- noort de keijtse
- suyt Jan De Bonte fs. Gillis
- west Nicolaes Pauwels

2)  145 roeden waarin 100 roeden Xland en 45 roeden schoofland / schoof Vicoigne / op Waterleeveldeken
- oost de kercke of Armengoet van DW
- suyt Guilliam Vander Voorden
- west den Diepenbroeck
- noort Jan Persoons erve

Present : Anthoon Buyl officier , Michiel RockelÚ burgemeester , Merten Lemmens schepenen


14.04.1728 : Lieven Vanden Bossche fs. Joos verkoopt aan Adriaen De Mol :

129 roeden Xlant op de Grooten Lietersberch
- oost Jan Coutteau
- suyt de straete
- west Sebastiaen Vander Meeren
- noort Michiel RockelÚ

en hierbij ziet Sr. Joos Vanden Bossche af van zijn tocht

voor 19 S / roede

Present : de meier , Martin Desmotte , Jacobus Oriens schepenen


15.04.1728 : Guilliam Vander Kelen fs. Christoffels verkoopt aan Sr. Pieter Valck :

een meersch groot 435 roeden
- oost Jan Roosen fs. Guilliams causa uxoris en het goet van de Chartroosen in Gent
- suyt dheer Pieter Vanden Abbeelen en den cooper
- west Jan Baptiste Rollij en Gillis De Dijn
- noort goet der Chartroosen en den dam

belast met kleine heerlijke rente aan den heere Blocq als heere van Cruyckenburgh

dit om 340 R boven 5 croonstucken in specie voor een doecklaecken voor des vercoopers huysvrouwe

Present : de meier , Michiel RockelÚ burgemeester , Martinus Lemmens en Jan Lemmens schepenen


15.04.1728 : Guilliam Vander Kelen x Joanna Cardoens verkopen aan Jacobus De Mulder x Barbarina Van Craenenbroeck :

een partij Xlant op de Roodtsbosch groot 232 roeden
- oost en west en noort de strate
- zuyt Jan Roosen fs. Guilliams

belast aan de capelanie van Neygen met 10 S sjaers

belast aan Adriaen Vander Schilt als deel van een rente

dit voor 14 S / roede

Present : de meier , Michiel RockelÚ burgemeester , Jan Lemmens , Martinus Lemmens


15.04.1728 : Guilliam Vander Kelen x Joanna Cardoens verkopen aan Jacobus De Mulder x Barbarina Van Craenenbroeck :

een partij Xlant op de Roodtsbosch groot 82 roeden volgens de parochielandboek
- oost en west de straete
- suyt Sr. Pieter Valcke
- noort Guilliam Vander Kelen causa uxoris

belast aan de capelanie van Neygen met 10 S sjaers

dit voor 12 S / roede

Present : de meier , Michiel RockelÚ burgemeester , Jan Lemmens , Martinus Lemmens


15.04.1728 : Lieven Van Heddeghem over zichzelf en over zijn medehoirs verkoopt aan heer Baron van Wedergrate , Meerbeke , Nederbrakel , Parike , Zarlardine etc. :

26 roeden Xlant opt Neijgenvelt
- oost den vercooper
- suyt en west Sr. Petrus Josephus Lefebure

dit voor 34 R 14 S courant

Present : de meier , Michiel RockelÚ burgemeester  , Martinus Lemmens


20.04.1728 : Jacobus De Mulder x Barbarina Van Craenenbroeck erkennen een rente aan Sr. Pieter Bruylandt borger en coopman der stede van Ninove en dit over de som van 220 R courant geld en hiervoor een rente aan 6 % , en hiervan een rente van 13 R 5 S sjaers , deze rente is beseth op :

1) een partij Xlant op de Roodtsbosch groot 232 roeden
- oost en west en noort de strate
- zuyt Jan Roosen fs. Guilliams

2) een partij Xlant op de Roodtsbosch groot 82 roeden
- oost en west de straete
- suyt Sr. Pieter Valcke
- noort Guilliam Vander Kelen causa uxoris

Present : de meier , Michiel RockelÚ burgemeester , Pieter De Duffeleer schepenen


22.04.1728 : de erfgenamen van wijlent Joanna Van Reewegh te weten :

Pauwel Vanden Haute ,
Adrian Buyl x Joanna Vanden Haute ,
Jan Baptiste De Smet fs. Pieters

verkopen aan Pieter Perdaens fs. Andries :

een besloten block genaempt " de Witvoet " gelegen te Nedersteenhout groot omtrent 200 roeden
- oost sheeren strate
- suyt de Vrouwe weduwe Merbois
- west het Lammersblock
- noort de behuysde stede van dhoors en is nu bewoont door Merten Verckens

dit voor 24 S / roede

Present : de meier , Michiel RockelÚ burgemeester , Pieter De Duffeleer en Martinus Lemmens schepenen


20.04.1728 : Pieter Pardaens fs. Andries erkent een rente aan Jofr. Joanna Christina Vanden Abbeelen weduwe Sr. Joos Van Heghe over de ontvangen som van 235 R courant en hiervoor rente van 11 R 15 S / 20ste penning / beseth op :

een besloten block genaempt " de Witvoet " gelegen te Nedersteenhout groot 195 roeden
- oost sheeren strate
- suyt de Vrouwe weduwe Merbois
- west het Lammersblock
- noort de behuysde stede van Matheus D'Handschutter

met de belofte van hierop een huis te stellen binnen het jaar

Present : Anthoon Buyl officier , Michiel RockelÚ burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


10.05.1728 : Jacques D'Hauwer fs. Maximiliaen erkent een rente aan het klooster van de Penitenten van Ninove en dit over de som van 400 R en dit aan 4 % maakt 16 R sjaars / 25ste penning / beseth op :

1) 248 roeden meers te Steenhout genoempt " de Vettensmeersch "
- oost de weese Gillis De Ro nu dese comparant
- noort de beke en de kets
- west de straete
- suyt Jr. Agnes Van Outer nu Jaspar D'Hauwer

hem toekomend bij koop in het jaar 1693

en is anno 1722 in erve gekomen Pieter D'Hauwer fs. Jacobus die hier als verder onderpand heeft gesteld :

2) 126 roeden schoofmeersch te Nedersteenhout
- oost den keijts
- suyt Guilliam Vander Voorden
- west de eerste comparant zijn erve
- noort de beke en de kets

3) 541 roeden Xlant genaempt " het Hemelrijck "
- oost dhoirs Max. Vander Noodt
- suytwest het gescheede van Henegouwe
- noort Jr. Lefebure

Present : de meier , Martin Desmotte , Jacobus Oriens

Anno 1744 heeft Pieter D'Hauwer fs. Jacques deze rente gelost


22.05.1728 : Sr. Louis Cools fs. Jacobus opsetene van Gooik verkoopt bij forme van uijtgrootinge aan Jan Mertens fs. Lievens x Maria Cools filia Jacobus zijn zwager en zuster :

de helft van een behuysde hofstede " metteh huyse , schuere , stallen , duijvekeete en nast en alle andere edificien mitsgaders den boomgaert , meersch ende wallen al aen een gelgen groot samen 367,50 roeden
- oost dhoirs Hendrik Watthieu
- suyt het Munninckhof
- noort lancxt de beke
- west de strate

waarvan de wederdeel competeert aan de kopers

dit voor de som van 900 R courant

Ook te cederen zijn derde paert en deel in alle de pachtgoederen die wijlent Elisabeth Pleck weduwe Jacobus Cools hun moeder en schoonmoeder in gebruik had bij haar overlijden en dit na het scheren van de vruchten van het jaar 1728

Present : de meier , Michiel RockelÚ


11.06.1728 : Publiek beslag wegens veroordeling voor criminele feiten ten laste van Frans Pennincx timmerman tot DW en zijn dochter

Inbeslagname van alle huysen , landen , bosschen , meersschen , meulens , renten , obligatien , acten ende crediten mitsgaders alle meubelen , koeijen , peerden , verckens , haut , vruchten te velde als anderssints

Present : de meier , Michiel RockelÚ en M. Lemmens


18.06.1728 : Maria De Ro filia Pieters weduwe van Pieter Pitteurs met Martinus Lemmens als haar verkoren voogd verkoopt aan Pieter Vijverman koster x Elisabeth Ost :

een behuysde hofstede gelegen in DW op de Plaetse aen de kercke groot omtrent 114 roeden
- oost en suyt de keijtse
- west de plaetse
- noort het cloostergoet van Vicoigne

en dit voor 609 R courant
belast jaarlijks met een veertel en 1/3de veertel cooren Nienofsche mate aan de Armen van DW
belast met 24 S aan de Cappelrije van Oetingen
belast met 20 S aan de kerk van DW
belast met 7,5 S sjaars aan de Cappelrije van Vicoigne

Deze kopers erkennen hierbij een voortane rente van 21 R sjaars

Present : de meier , Gillis Van Vreckem en Martin Desmotte schepenen

Genoteerd in 1730

Redactie : Maria De Ro is een dochter van Pieter De Ro x Anna Buydens ex Gooik


10.07.1728 : Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw van LvW x Juffr. Franchoise Vertol verkopen aan Pieter Pleck filius Jans pachter tot DW :

een partij schoofland in DW groot 2 dachwant en enkele roeden gelegen op de Biest
- oost N. De Spiegeleer causa uxoris tot Onkerzele
- suyt den selven
- west Jan Verdonck
- noort Pieter Cools

dit voor 8 S / de roede en de last van het pontgelt aen den proost van de abdije van Vicoigne en de achterstel van de heerlijke rente

Present : de meier , Michiel RockelÚ borgmeester , Martinus Lemmens schepenen


05.08.1728 : openbare verkoop door de erfgenamen van wijlen Cornelis De Groote die zoon was van wijlen Cornelis en Catharina Vanden Broecke

1) Josine De Groote filia Cornelis en van Catharina Vanden Broecke en weduwe van Jacques Ghille insetene der stad Rijsel met als procureur Mr. Jan Van Heghe oud-schepenen en insetene van Ninove
2) Jan De Groote fs. Joos insetene der prochie van Meldert in Brabant welcke Joos zoon was van Cornelis en Catharina Vanden Broecke ,
3) Jacobus , Guilielmus en Carolus Stevens kinderen van Simon en Catharina De Groote filia van Cornelis en Catharina Vanden Broecke ,

allen hoirs van wijlen Cornelis De Groote verkopen :

1) 68 roeden Xlant te DW op den Effelterren
- oost den groenen wech
- suyt de meersschen nu lant competerende Joos Caelendries
- west de goederen van de kercke ofte armen van Pollaer
- noort Jan De Maeseneer

naar Jan De Maeseneer fs. Cornelis voor 19 S / roede

2) 82 roeden Xlant op de Grooten Swellinck
- oost cloostergoet Beauprez
- west het leen van De Groote
- noort den vijvermeersch

belast met 2 schelen parisis aen den heere van ter Rijst

gebleven op Joannes Vander Kelen voor 14 S / roede

3) 94 roeden bosch
- oost clooster Beauprez
- west dhoirs Jan Van Varenberch
- suyt den Swellinck
- noort het Stebbingenveldeken

gebleven op Noel Bouvard voor 22 S / roede

4) 155 roeden schoofland , schoof van Jr. Libertus de Steenhout ,  op Nederhoenderskot
- oost Jan De Smet
- suyt Cornelis Van Eesbeke
- west den groenen wech
- noort het kerckengoet van DW

gebleven op Christoffel Bruylandt voor 9 S / roede

5) 201 roeden schoofland , schoof van Jr. Libertus de Steenhout , op het Rietvelt
- oost Jan Schoonjans en Gillis De Ro
- west het Apelteirenvelt
- noort Jan Mathijs

op Christoffel Bruylandt voor 10 S / roede die ook de settingen van 1728 voor deze partij " in de braecke " moet betalen en ook het labeur bij Joos Caelendries gedaen

6) de behuysde stede met alle de boomen en hauten daerop staende mette huijse en schure groot in erfve 237,50 roeden
- oost de keijtse leedende naer den Effelteeren
- noort Joos Caelendries
- suyt lancx de straete
- west lancx de meersch van Cornelis Van Eesbeke

gebleven op Jan Kestemont x Maria Van Heghe vvoor 600 R courant

Present : de meier , Michiel RockelÚ burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


11.08.1728 : Christoffel Bruylandt fs. Pauwels erkent een rente aan het clooster der Penitenten te Ninove en dit over de som van 200 R wisselgelt den schellinck aan 6 stuivers en hiervoor rente ten penninck XX sijnde 10 R / beseth op :

1) 155 roeden schoofland op Nederhoenderskot
- oost Jan De Smet
- suyt Cornelis Van Eesbeke
- west Pieter Maesfrancx ofte den groenen wech
- noort Pieter Van Wilderode als pachter van de kerk van DW

2) 201 roeden schoofland op het Rietvelt
- oost Joos Caelendriesch en Jan Schoonjans
- suyt Pieter Maesfrancx
- west het Apelteirenvelt
- noort Cornelis Van Eesbeke

Voorts is verschenen ter greffie van de prochie en graeffelijckhede van Ophasselt in persoone Joosine De Groote weduwe van wijlent Pauwels Bruylandt geassisteert met Lucas Bruylant haren zone en geeft procuratie aan Christoffel Bruylant ook haar zone om uit haar naam te compareren voor de schepenen van LvW en verdere sekere op te brengen met :

3) een partije saeijlant gelegen in DW op de Vlachem
- oost cloostergoet van Beaurprez
- west sheeren strate
- noort Pieter De Fraine

en is groot 240 roeden

Ondertekend door Josine De Groote , Lucas Bruylant met een merck , greffier Pieter De Clippel  ( betreft Ophasselt , redactie )

Present : de meier , Michiel RockelÚ schepenen , Jacobus Oriens schepenen


12.08.1728 : Jan Kestemont x Marie Van Heghe fa. Vincent erkennen een rente aan het klooster der zusters Recollectinen tot Ninove over de som van 600 R wisselgelt / den schellinck tot 6 stuivers / en hiervoor rente van 30 R sjaars / penninck XX / beseth op :

1) hun behuysde hofstede in DW te Renderstede groot 237 roeden
- oost de keijts
- suyt de strate
- west Cornelis Van Eesbeke
- noort Joos Calendriesch

hem toekomend bij coope jegens dhoors Cornelis De Groote op 05.08.1728

2) op 125 roeden Xlant te Meerschvoorde
- oost de weduwe en dhoors Sr. Joos Van Heghe
- suyt het Cleijn Windickevelt
- west de weduwe en hoors van Anthone Carion
- noort den groenen wech

3) 81 roeden schooflant op het Hautemvelt
- oost dhoors Guilliam Van Heddeghem
- suyt Jaspar D'Hauwer
- west Christiaen De Ro
- noort Jan De Sager

deze 2 partijen hem competerend bij cavelinge gedaan ten sterfhuyse van Vincent Van Heghe in jaar 1716

4) het 1/4de deel van een gemetst huis , schuren en stallen staande in DW
- oost de strate
- suyt het losgat van het Windickevelt
- west en noort het Groot Windickevelt

de comparant gesuccedeert bij overlijden van Sr. Joos Van Heghe oudt-burgemeester van LvW

5) 1/4de deel van 8 bunderen land , bos en meers in diverse partijen binnen desen lande

ook aan de comparant gesuccedeert bij het overlijden van hun oom Sr. Joos Van Heghe en is onvercavelt

Marge : op 15.01.1767 heeft Jan Baptiste Kestemont fs. Jans 1/3de van het kapitaal van deze rente gelost , hiermee werd de 2de partij van de voorste onderpanden ontslagen van deze rente

Present : de meier , Martin Des Motte en Jacobus Oriens schepenen


17.08.1728 : Sr. Livinus Vastersavens fs. Livinus borger der stad Ghendt daar vader af was Dhr. Adriaen Vastersavens en aldus voor een derde hoofdstaak hoor en erfgenaam van wijlen Sr. Jooris Vastersavens in zijn leven borghmeester van Ninove :

- al sijn meubilaire en immeubilaire goederen hetm toekomend uit het sterfhuys van den voornoemde , sijnen paternelene oom ,

- en dit bij uitgrooting heeft verkocht aan Dheer Joannes Stevens borger van Ninove x Jouffr. Marie Anna Du Bois leste weduwe van de voornoemde Jooris Vastersavens en nu in huwelijk met dezelfde Sr. Joannes Stevens

dit alles gepasseert voor de wethouderen van Ninove op 04.08.1728 en bestaat uit diverse gronden en renten bezet op de volgende partijen liggen onder het resort van den Lande van Wedergrate te weten :

1) 1/3de van de helft van rente van 4 R sjaars / penning XXIV , ten laste van de Wed. Pieter Frans tot DW aldaar bezet op haar behuysde stede
2) 1/3de van de helft van rente van 7,5 R sjaars / ten laste van dhoors Jan Van Herreweghen tot DW aldaar bezet op hun behuysde stede en andere goeden
3) 1/3de van de helft van rente van 5 R sjaars / ten laste van Jan Vierendeel in AP en bezet op een meers genaemt " de Caraigne " en andere panden
4) 1/3de van de helft van rente van 6 R 5 S sjaars / ten laste van Jan Baptiste Rollij in DW en bezet op panden aldaar
5) 1/3de van de helft van rente van 3000 R capittael aan 5 % ten laste van Joncker Jacobus Vander Noodt tot Brussel gesproten ui 2 distincte renten bezet op sijn hof in DW genoemt " thof te Vrechem " met de watermeulen en diverse andere panden
6) 1/3de van de helft van rente van 32 L groot capittaels ten laste van de erfgenamen Guilliam Eylenbosch tot Neijgen bezet op hun hofstede aldaar
7) 1/3de van de helft van rente van 3 R sjaars / ten laste van Jan Inveu tot DW
8) 1/3de van de helft van rente van 18 R sjaars / ten laste van Guilliam Van Heddeghem binnen DW en ten deele binnen PL
9) 1/3de van de helft van rente van 40 R sjaars / ten laste van Jan Buydens fs. Pieters binnen DW bezet op sijn hofstede in DW

10) 1/3de van de helft van 1 bunder land in Pollaerde opt Meulenvelt
- oost den Armen van PL en Jan De Maeseneer
- west de Penitenten van Ninove en het gasthuys van Ninove

11) 1/3de van 2 partijckens meersch in Pollaerde ,

11a) meersch groot 90 roeden in PL
- deen sijde aan den Dender
- dander sijde wijlent Dheer Hubertus Van Waesberghe
- derde sijde de diensten

11b) 28 roeden meersch op de Rijte
- deen sijde deselve Rijte
- dander sijde dhoors Guilliam Van Mulders
- derde sijde het Curengoet

12) 1/3de van de helft van obligatie van 4 R 16 S sjaars ten laste van de prochie van Pollaerde
13) 1/3de van de helft van obligatie van 13 R 18,5 S sjaars ten laste van de voorste prochie van Pollaerde

Present : de meier , Michiel RockelÚ burgemeester , Jan Mertens schepenen

Redactie : ook onder Pollare genoteerd


13.09.1728 : Jan Buydens fs. Pieters verkoopt aan Cornelis De Quick fs. Michiels tot Nauwenhove :

280 roeden lant wesende XXXIIIste schoofland gelegen in DW te Meerschvoorde
- oost de Wed. Cornelis De Smet
- suyt de strate
- west voorste Wed. Cornelis De Smet
- noort den Beulinck

belast aan abdij van Vicoigne met 5 schautveertelen evene en 1/2 cappoen en 7 denieren heerlijke rente

dit voor de som van 298 R 13 S 1 Oort courant gelt behoudens aan de pachter Cornelis Van Snick te betalen het pachtersrecht en te doen den tijdelijcken opsegh , de koper zal de pachtsom van het jaar 1728 ontfangen en dit is 9 R sjaars waarvan hij de koper moet betalen 6 R over diens paert in de pachtsom van 1728

Present : de meier , Michiel RockelÚ burgemeester , Martin Des Motte schepenen


13.09.1728 : Voor meier en schepenen van Warbeke en Nuwenhove benevens voor meier en schepenen van LvW is verschenen :

Cornelis De Quick fs. Michiels erkent een rente aan Sr. Joannes Stevens borger tot Nineve over de som van 450 R courant geld , de schellinck tot 7 stuivers / en hiervoor een rente van 22,5 R sjaars / penninck XX / beseth op :

1) zijn behuysde stede te Nauwenhove op de Overhaet groot 134 roeden
- oost cloostergoet van Sinte Sepulchre in Camerijck
- suyt de strate
- west de ketijse
- noort het curegoet van NH

hem competerende uit hoofde van zijn ouders en is belast met rente van 6 R / 16de penning / aan Christoffel N. tot Geraardsbergen

2) op 280 roeden XXXIIIste schoofland , zie supra

Voorts is gecompareert Noel Bouvard fs. Michiels schoonvader van de comparant die als verder onderpand stelt de volgende goederen gelegen in DW te weten

3) 135 roeden Xlant opt Apelterenvelt , geacquireert voor een deel van Ingel Corthals en voor een ander deel van Dhr. Jean Philippe Van Varenberch causa uxoris en van Juffr. Margareta Thienpot zijn zwagerinne

4) 94 roeden bosch int gehuchte te Stebbingen
- oost cloostergoet Beauprez
- suyt den Swellinck
- west Juffr. Theresia Van Varenberch filia Jans
- noort dhoors Guilliam Van Herreweghen als in huwelijck is geweest met Marie Franchoise Van Varenberch ook filia Jans

commend bij publieke verkoopt van het sterfhuis van Cornelis De Groote

Present : de meier , Jacobus Oriens en Martin Des Motte schepenen


Marge : anno 1737 heeft Cornelis De Quick fs. Michiels deze rente gelost


18.09.1728 : Pieter Vanden Abbeelen baljuw en Sr. Gillis zijn zoon verkopen aan Sr. Michiel RockelÚ borgemeester :

1) een bos genoemd " de Merckenbeke " groot 2 dachwant salvo justo
- oost Christiaen Langenhaecke
- suyt Mevrouw Merbois tot Edingen
- noort scoopers ander erfve

2) 1/2 dw. land op selve velt op de Merckenbeke
- oost de voorschreven cooper
- west dhoors Laureijs Biltereijs
- noort de lochtingen van Jan Haitse en andere personen

Beide partijen zijn subject aan de schoof

Deze koop gebeurde voor 14 S / roede boven 3,5 R voor het wijngelt aan de eerste vercoopers sone

Present : de meier , Martinus Lemmens en Martin Des Motte schepenen


29.10.1728 : Jan Lemmens fs. Jan Baptiste x Jaspariene D'Hauwer erkennen een rente aan de baron van Wedergrate over 200 R wisselgelt een rente van 10 R ten penninck XX / beseth op :

1) 162 roeden Xlant op Cleijnen Lietersberch
- oost de straete
- suyt Max. D'Hauwer
- west den voetwegh
- noort Pieter Lafeuillade causa uxoris

2) 195 roeden Xlant op Kersenbeke
- oost Juffr. Marianne Pantecras
- suyt de strate
- west dheer Carolus Innes causa uxoris
- noort den wegh

3) een meers genoempt " de Putteweede "
- oost de beke
- Martin Des Motte
- suyt het cloostergoet van Vicoigne
- west de benedicie van den heere proost
- noort de beke

Present : de meier , Michiel RockelÚ borghmeester , Jan Mertens en Martinus Lemmens schepenen


11.11.1728 : de familie Persoons verkoopt aan Frans De Ville

1) Pieter
2) Jan
3) Christiaen
4) Nicolaes De Mol x Marie Agnes Persoons , allen opsetenen van Denderwindeke

verkopen aan Frans De Ville insetene van Denderwindeke :

de 4/5de van 64,20 roeden Xlant waarvan het 1/5de deel competeert aan Jan Maetens x Adriaene Persoons gelegen in DW te Meersvoorde
- oost Joos Vanden Bossche
- suyt Mijnheer Crabeels
- west scoopers ander erve
- noort Jan Maetens causa uxoris met zijn 1/5de paert

dit voor 65 R courant en een " verckens espe " en 10 stuivers ten gelaege

De verkopers konden niet schrijven , de koper ondertekent de akte

Present : de meier , de burgemeester , Jacobus Oriens schepenen


11.11.1728 : Jan Verdonck fs. Pieters x Marie Vanden Bempt opsetenen van Nuwenhove verkopen aan Christoffel De Doncker fs. Adriaens opsetenen van DW :

1) de helft van 81,50 roeden meers in de Jaegersmeersschen
- oost Pieter Neuckermans
- suyt den Grooten Lietersberch
- west Guilliam Van Heddeghem
- noort de wed. Joos Roosen

2) de helft van 51 roeden int quartier te Rijst in den Talesbroeck palende int geheel
- oost en suyt de keijtse
- west de Merckenbeke
- noort Christiaen Beeltrijs

3) hun opaert en deel van 140,50 roeden schoofland / schoof  van Wedergrate / palende int geheel
- oost het goet van den advocaet Van Outre
- west Mr. Christiaen Dachelincx en Christiaen Bultrijs
- noort de strate

4) de helft van 118,30 roeden schooflant / schoof van Wedergrate / palende int geheel
- oost Pieter Vanden Bossche
- west Jan Pleck
- suyt de Werbosch
- noort de wed. Dheer Joos De Groote

5) hun paert in 102,30 roeden schoofland op de Meercauter palende int geheel
- oost Jan Pleck
- suyt Gillis De Ro
- west den Weerbosch
- noort Jacues Wijns

deze koop is gebeurd voor 10 S / roede

Redactie : sommige plaatsbeschrijvingen gaan terug op het landboek van 1674

Present : de meier , burgemeester en Jacobus Oeriens schepenen


16.11.1728 : Pieter De Smet fs. Adriaens verkoopt aan Pieter Vande Velde fs. Guilliams x Adriaene De Naeijer :

58 roeden schoofland / schoof van Wedergrate / op de Meerecauter
- oost den cooper
- suyt Gillis Vanden Bossche
- west Pauwel De Dijn
- noort Jan Coutteau

deze koop gebeurde voor 21 R courant en 4 schellingen wisselgelt ten gelage

Present : de meier , Michiel RockelÚ borgmeester , Gillis Buydens schepenen


18.11.1728 : Voor leenhof van Wedergrate is verschenen :

Jan De Wolf x Anna Cobbaert die verklaarde in de naam van Elisabeth De Wolf fa. Jans en van zijn huisvrouw Anna Cobbaert ,

midts den overlijden van Maria De Wolf haar zuster en van haar weesenkind geprocreŰert met de voorste Cornelis Cornelis fs. Jans bij name Elisabeth Cornelis te verheffen een zeker leen groot 1 dachwant groot 1/4de van een bunder gelegen in Pollaerde wesende hetselve liggend
- suyt en west den edelen heere van LvW
- noort Sr. Cornelis De Maeseneer
- oost het gescheede van Meerbeke

haar Elisabeth De Wolf competerende bij successie van de voornoemde Elisabeth Cornelis

En heeft deselve Jan De Wolf in den naeme van sijne dochter en heeft de eedt van feauteijtschap in handen van Jan Lippens loco de bailliu midts sijne absentie en is Jan De Wolf dienengevolge als bedienelijck man over sijn dochter

Present : Pieter Valcke , Jan De Maesenere , J. Vander Mijnsbrugghen , Michiel RockelÚ burgemeester , Gillis Buydens en Pieter De Duffeleer


01.12.1728 : de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen uijt crachte van de commissie crimineel  :

tot laste van Jan De Ro fs. Jans opsetenen van de prochie van Nuwenhove en dit over het aanslaan van diens landen , bossen , gronden van erfve en renten toebehorend aan Jan De Ro x Isabelle Buydens

Present : de meier , Michiel RockelÚ , Jacobus Oriens en Martin Des Motte


14.12.1728 : Pieter Mertens fs. Lievens x Joanna Maria Buydens fa. Pieters verkopen aan Adriaen De Mol x Catharina De Ro filia Gillis en van Elisabeth Pleck bij forme van uitgrootinge :

hun paert en deel in de hofstede in DW te Prindael hun competerende uit hoofde van hun ouders te weten :

de keuken met den achtervloer met de grond van erfve daer mede gaende en dit voor de som van 160 R courant , omdat de kopers onvoorzien zijn van gereede penningen erkennen ze een rente van 9 R sjaars

Zie Wedergrate nr. 384 folio 127  ( zie ook schepenbrief van 20.04.1722 ) ( zie ook schepenbrief van 1716 zonder dagdatum )


16.12.1728 : Sr. Arnoldus Crabeels rentmeester generael van de Staten van Brabant van het district Leuven verkoopt aan Laureijs Wauters fs. Lievens x Elisabeth Van Vrechem :

148 roeden bosch salvo justo gelegen in DW te Prindaele
- oost en suyt de goeden van Arent Cools
- west de goeden van dhoirs Gillis De Ro

dit voor 20 L groot en hiervoor een losrente van 6 R sjaars / 20ste penning

Dit door de verkoper komend van zijn vrouw Anna Rosaria Antheunus zijn huisvrouw toen zij leefde

De koper zal op de voorste partije een huis timmeren " een huijs volgens sijnen staet "

Present : de meier , Sr. RockelÚ burgemeester , Jan Mertens schepenen