Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1719 , met index

Bron : Wedergrate nr. 382 , meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen


 1. Bicqué Anthonette x Laureijs Bultrijs verdelen tussen hun 4 kinderen op 19.03
 2. Bouvaert Noël x Maria O rentegelders op 27.04
 3. Bruylandt Pieter fs. Pieters verkoopt op 31.12
 4. Bultrijs Jan erft van zijn ouders op 19.03
 5. Bultrijs Laureijs renteheffer verkoopt een rente op 14.01
 6. Bultrijs Laureijs x Anthonette Bicqué verdelen tussen hun 4 kinderen op 19.03
 7. Bultrijs Pieter erft van zijn ouders op 19.03
 8. Buydens Catharina x Cornelis De Smet verkopen op 01.12
 9. Buydens Geertruyde verkoopt aan haar zoon op 16.02
 10. Buydens Jan fs. Pieters koopt op 31.03
 11. Buydens Jan fs. Pieters rentegelder op 13.12
 12. Capiau Gillis x Anna Vereecken kopen bij naarhede op 26.01
 13. Cools Pieter tot Nieuwenhove koopt op 01.12
 14. Courteaux Jan x Petronella Bultrijs erven van haar ouders op 19.03
 15. De Bonte Jan fs. Gillis koopt op 01.12
 16. De Frijn Pieter koopt op 01.12
 17. De Mesmaker Jan x Catharina De Roy schenken aan haar zuster op 15.04
 18. Denderwindeke , de kerk en Armen kopen een rente op 14.01
 19. De Poille Antoon ex Antwerpen verkoopt op 26.01
 20. De Ro Elisabeth filia Christoffels x Jan De Vlieger tot Oosterhout verkopen op 01.12
 21. De Roy Catharina x Jan De Mesmaker schenken aan haar zuster op 15.04
 22. De Roy Maria aanvaardt een schenking van haar zuster Catharina x Jan De Mesmaeker op 15.04
 23. De Smet Cornelis x Catharina Buydens verkopen op 01.12
 24. De Smet Jan fs. Pieters koopt op 01.12
 25. De Vlieger Jan x Elisabeth De Ro filia Christoffels verkopen op 09.12
 26. De Vogel Geert fs. Joos verkoopt aan zijn broeder op 23.02
 27. De Vogel Joos fs. Joos koopt van zijn broeder op 23.02
 28. Dubois Maria Anna x Jooris Vastenavonts tot Ninove renteheffers op 13.12 , 2 x op 15.12
 29. D'Hauwer Jan koopt op 01.12
 30. Herremans Pieter x Cathelijne Bultrijs erven van haar ouders op 19.03
 31. Inveu Jan koopt op 01.12
 32. Inveu Jan x Catharina Van Bellingen rentegelders op 15.12
 33. Maesfrancx Pieter koopt op 01.12
 34. Mignon Catharina x Joos Van Vreckem fs. Simoens verkopen op 19.12
 35. Mignon Pieter koopt op 19.12
 36. Neigem , de kapelanie van Neigem en de kapelanie van het kasteel renteheffers op 27.11
 37. O Jan verkoopt op 01.12
 38. Piccart Matheus koopt op 01.12
 39. Pollare , de Armen , renteheffer op 22.06
 40. Prieels Antoon x Barbara Faut rentegelders op 22.06
 41. Rockelé Sr. Michiel koopt op 04.04 , 2 x op 02.08 , 3 x op 01.12
 42. Roosen Ingel fs. Pieters koopt van zijn moeder op 16.02
 43. Roosen Jan fs. Guilliams koopt op 04.04 , 2 x op 01.12
 44. Thienpont Jan en Jooris fss. Adriaens verkopen op 31.03
 45. Thienpont Jooris fs. Adriaens verkoopt op 31.03 , 2 x op 31.03 , 3 x op 31.03
 46. Valcke Sr. Pieter koopt op 31.03 , x 2 op 22.09 , 3 x op 01.12 , 4 x op 31.12
 47. Van Bellingen Catharina x Jan Inveu rentegelders op 15.12
 48. Vanden Abbeele Pieter baljuw x Francisca Vertol verkopen op 02.08
 49. Vanden Bossche Pieter fs. Gillis x Livina Van Heghe rentegelders op 27.11
 50. Vanden Broecke Joanna x Hendrik Van Eesbeke kopen op 01.12
 51. Vanden Eeckhout Lieven tot Ninove koopt op 01.12
 52. Vander Poorten Michiel fs. Christoffels x Jaspariene Van Heghe rentegelders op 27.11
 53. Vande Velde Guilliam fs. Pieters koopt op 31.03
 54. Van Eesbeke Hendrik x Joanna Vanden Broecke kopen op 01.12
 55. Van Heghe Jaspariene x Michiel Vander Poorten rentegelders op 27.11
 56. Van Heghe Livina x Pieter Vanden Bossche rentegelders op 27.11
 57. Van Snick Cornelis ex Nieuwenhove zijn leeg sterfhuis verkoopt op 04.04 , 2 x op 04.04
 58. Van Vreckem Joos fs. Simoens x Magdalena Mignon verkopen op 19.12
 59. Van Winghen Sr. Nicolaes ex Ninove renteheffer op 30.04
 60. Vastensavonts Jooris x Maria Anna Dubois tot Ninove renteheffers op 13.12 , 2 x op 13.12
 61. Vertol Francisca weduwe Sr. Pieter De Groote x Pieter Vanden Abbeele baljuw verkopen op 02.08
 62. Wantens Pieter koopt op 31.03
 63. Wedergrate , de douarière verkoopt op 22.09

14.01.1719 : Laureijs Bultrijs transporteert een rente aan de Kerk en de Armen van DW en dit aan de baljuw Pieter Vanden Abbeelen ten behoeve van deselve kerk en Armen van DW

Rente van 9 R 7,5 S sjaers / 16de penninck / bij transport verworven door Laureijs Bultrijs van dheer Norbertus De Pester insetene der stad Ronse

ten laste van Pieter Roosen fs. Cornelis en nu bij transport ten laste van Jaspar D'Hauwer fs. Maximiliaen besedt op :

1) een meersch groot 272 roeden genoempt " den Steenhoutmeersch "
- de Steenhoutstrate
- suyt Adriaen Backaert
- noort de beke en het cloostergoet van Vicoigne
- dander sijde " de Slockere "

2) 87 roeden land opt Brucxken
- west de voetwegh
- suyt weduwe Joos Vande Maele
- oost Joos Van Vreckem
- noort Gillis De Quick

Deze rente is gepasseert voor schepenen van LvW op 06.06.1629 ondertekend Van Breuseghem

Dit transport is gebeurd voor de som van 27 L 6 S 8 grooten couranten gelde

Present : Anthoon Buyl officier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


KOOP DOOR DE WEZEN VAN WIJLEN GILLIS CAPIAU x ANNA VEREECKEN

26.01.1719 : Aankoop bij naarhede , annulering van een vorige verkoop , naerlinck en koper is Pieter Vander Eecken in naam van de weeskinderen van wijlen Anna Vander Eecken x Gillis Capiau

Pieter De Frain tot Denderwindeke is " geinsinueert van sekere acte van naerhede " door Pieter Vander Eecken als voogd van de weesen van wijlen Anna Vander Eecken x  Gillis Capiau en dit over sekere verkoop door Anthon De Poille borgher der stad Antwerpen bestaande in :

de helft van een hofstede in DW int gehuchte te Steenbergh
- oost weduwe Adriaen Van Eesbeke
- west Pieter Valcke
- suyt kerckegoederen van Pollaer
- noort den Driesch

groot int geheele 130 roeden en dit voor de somme van 18 guldens courant geld en dit volgens contract van 03.12.1718 en de acte van erfenisse van 09.12.1718  ,

en is bij deze Pieter Vander Eecken in naam van Joanne en Gillis Cappiau fs. Gillis gekend en geadmiteert tot de voorste naerhede mits de betalen de coopsomme en voordere onkosten tot 27 R 2 S 1 O  , waarin begrepen zijn " 2 dachuren " bij hem gedaen int modereren en lichten van de erfbrief

en is Pieter De Frain voldaan van de voorste somme

en heeft Pieter Vander Eecken de koopsom betaald uit eigenen borse ten behoeve van de 2 weesen

Present : de baljuw , Lieven Mertens burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen

Zie 03.12.1718 voor de originele verkoop


16.02.1719 : Geertruyde Buydens geassisteerd met F. Vanden Abbeelen procureur van LvW verkoopt aan haar zoon Ingel Buydens fs. Pieters :

: de helft van omtrent 3,5 dw. behuysde hofstede geheeten " den Aerschot " met de helft van de huysen en edificien abouterende int geheele
- oost Pieter Lemmens
- suyt Guilliam Van Heddeghem
- noort het Camveldeken

de verkoopster toebehorend bij koop van naarhede aangelegd samen met haar 2de man wijlen Adriaen Vanden Broecke op 02.03.1702 en gepasseert voor schepenen van LvW op 31.03.1702 en dit op conditie van haar leven lang zijn moeder jaarlijks te geven :

- een tonne bier van 6 R
- 200 mutsaerts
- 3 stenen boter
- 1 sack rogge
- 1 sister tarwe
- elk jaar te zaaien 1 veertel lijnsaet waarvan hij het zaad zal kopen van zijn moeder en onderhouden van " weeden en trecken "

De koper zal betalen de helft van de kommeren en lasten daarop uitgaande

Present op 04.12.1721 : de meier J. Vander Mijnsbrugghen , Pieter Valck burgemeester , Pieter Pleck , Jan De Maeseneer


23.02.1719 :  Geert De Vogel fs. Joos verkoopt aan zijn broeder Joos De Vogel bij forme van uytgrootinge :

Op 18.01.1717 heeft Geert De Vogel verkocht aan zijn broeder Joos bij forme van uytgrootinge :

22 roeden lants wesende het 1/3de van 1/2 bunder in drijen genomen
- oost tegen sheeren strate
- noort vercoopers ander goet
- west het goet van Anna De Voghel

en dit voor 13 S / roede

De koper belooft op de grond een huis te stellen en de verkoper zal gerechtigd blijven hierin te blijven wonen zolang hij jonkman is

Getekend door Ludocivus Cambier med. doct. en Ludovicus Praet , de koper en de verkoper verklaarden niet te kunnen schrijven

Present : baljuw , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens schepenen


23.02.1719 : Joos De Vogel fs. Joos insetene van DW verkoopt aan Geeraert De Vogel sijn broeder :

de helft van 22 roeden nu huysstede met alle de edificien int gehuchte te Neuringen in een meerdere partije van 63 roeden
- oost de straete
- suyt des vercoopers ander erfve
- west Anna De Voghel
- noort den keijtse ofte het losgat

deze verkoop is gebeurd om 9 pond groot couranten geld eens

De koper belooft de verkoper nog te laten leven gedurende de tijd van 3 jaar en hem ook " te laeten doen sijnen style van weven "

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens schepenen


19.03.1719 : VERDELING TUSSEN DE KINDEREN VAN LAUREIJS BILTERIJS EN ANTHONETTA BICQUE

Laureys Bulterijs en Anthonetta Bicque , beiden " sieck ligghende te bedde maer niet min bij hunnen goeden sinne en verstande volcommelyck gebruyckende " ,

verdelen tussen hun 4 kinderen

1) Pieter alsnog jonkman
2) Jan " onlangs in huwelycken staete in de maent van septembre lestleden "
3) Cathelijne x Peeter Herremans
4) Pieternelle x Jan Couteaux

De 2 dochters hebben reeds hun huwelijksgift ontvangen , de beide zonen nog niet en om te zonen te bedanken voor hun arbeid ten dienste van het huishouden zal :

A ) de 2 zonen volgen de volle eigendom van de hofstede , huys , schuere , stallingen , hovenbuur , hopnast en alle andere edificien daarop staande en ook met erfven , boomgaert , lochtinck , hoplochtinck en alle catheijlen daar op staende , " aertvast , wortelvast , nagelvast , hoppestaeken en alle de appendenten van diene " groot 350 roeden en gelegen te Dasselt
- oost de Cleijne Lietersberch
- suyt Maximiliaen D'Hauwer en sijn selfs erve
- west en noort de kets

met last van losrente van 3 guldens / 16de penning / schuldig aan de Paters Chartreusen tot Herne

B ) Cathelijne Bilterijs x Peeter Herremans zullen hebben 1 bunder Xland in 2 partijen op de Groote Lietersberch

de eerste partije groot 96 roeden
- oost Cappelrijegoet van Nauwenhove
- suyt Frans De Vrue causa uxoris
- west en noort Lieven Mertens

de 2de partije groot 304 roeden gelegen in een meerdere partije
- oost Jan De Houwer
- suyt de kerckegoeden van DW
- west Pauwel De Dijn
- noort den wech

C ) Pieternelle x Jan Coutteaux zullen ook hebben een bunder gelegen in één stuck in DW op het Houtemvelt
- oost dhoors Mijnheer Boudery
- suyt derfgenaemen Lefevere
- west dhoors Guilliam Van Heddeghem
- noort den wech

D) aan Pieter en Jan zal volgen alle de peerden , coijen , renders , calvers , verckens , kieckens ende andere , waeghen , ploegh , hechde , sturtekarre met alle de monturen en harnassueren en daar en boven alle de meubelen , huyscatheijlen , provisien en andere toebehoorten het voorseijde huyshouden en lantsneeringe concernerende

Baljuw : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen

Getekend door de 4 kinderen en door Jan Courteaux , Peeter Herremans met een merck , de ouders evenals Peeter Herremans en Jenne Marie De Dijn tekenen met een cruyken


31.03.1719 : Jooris Thienpont fs. Adriaens verkoopt aan Pieter Wanten :

145 roeden Xlant in DW op de Swellinck
- suyt Jan De Lannair
- oost Pieter Maesfrancx
- west de Vijvermeersch
- noort Cornelis De Groote

voor 13 S / roede en 2 R ten gelaeghe

Zie landboek nr. 2471

en aangezien Pieter Wanten onvoorzien is van gereede penningen erkent hij een jaarlijkse rente van 4 R 14 S sjaers en beseth op :

1) de voorste partije Xlant

2) sijn huys en stede in DW te Stebbingen met alle edificien daerop staende groot salvo justo 200 roeden
- oost de keijts
- suyt Anton Prieels ofte sijn hoirs
- west den groenen kets
- noort den rewech 

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


31.03.1719 : Jan en Jooris Thienpont fss. Adriaens verkopen aan Jan Buydens fs. Pieters :

1) 6 dagwand land waarin 2 dagwand schoofland gelegen op de Grote Lietersberch
- oost Gillis Vanden Bossche en Pauwel De Dijn fs. Mertens
- west de Reijstrate
- suyt het block van Merten Thienpont nu desselfs erfgenaemen
- noort de Jaegersmeersschen

Zie landboek nr. 986

2) 97 roeden Xlant op de Merecauter
- suyt de weduwe en dhoors Jacobus Cools
- west de Weerbosch
- noort Frans De Vrue causa uxoris
- oost dhoors Pieter De Clippel

en dit voor 360 R courant en 3 R 10 S ten gelaeghe

de 1ste partij is in pacht gehouden door Lieven Mertens voor 9 R sjaars
de 2de partij aan Pauwel Van Herreweghen voor 2 R 8 S sjaers

en aangezien de koper onvoorzien is van gereede penningen erkent hij een rente van 18 R sjaers / XXste penninck / beseth op de voorste partijen

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen

Marge : op 13.12.1723 heeft Jan Buydens deze partijen overgelaten aan Christiaen Van Langenhaecke voor wie hij deselve goeden hadde gekocht en ,waarbij Christiaen Van Langenhaecke de voorste Jan Buydens ontslaat van de voorste rente

Getekend door Jan Buydens , een kruisteken van Christiaen Van Langenhaecke die verklaarde niet te kunnen schrijven en P. J. Matthijs

Marge : in 1724 heeft Christiaen Van Langenhaecke deze rente gelost aan Martinus Vanden Broecke die gehuwd is met de weduwe van Jan Thienpont fs. Adriaens


31.03.1719 : Jooris Thienpont fs. Adriaens verkoopt aan Guilliam Vande Velde fs. Pieters :

106,25 roeden lants op het Reijsevelt
- oost Sinte Clarengoet in Gent
- suyt de wed. Cornelis Vander Elst
- noort Vosgelege
- west dhoirs Jan Pleck

dit voor 63 R 15 S en 1 R 18 S ten gelaeghe en op conditie dat de pacht van het jaar 1719 blijft aan de verkoper

De koper gaat een rente aan van 3 R 3 S 1 Blanck sjaers

Deze rente is bezet op

1) de voorste partije zie supra

2) de behuysde hofstede van de koper te Boterdaele groot 96 roeden
- oost de keijts
- suyt Geeraert Thienpont fs. Jans
- west Eloy Dauwe
- noort Lieven Mertens

3) partij lant op de Merecauter groot 96 roeden
- oost Sinte Pietersbunder
- suyt Gillis Vanden Bossche
- west dhoirs Adriaen De Smet
- noort de Merecauterbosch

Present : de baljuw , Lieven Mertens , Michiel Rockelé


31.03.1719 : Jooris Thienpont fs. Adriaens verkoopt aan Sr. Pieter Valcke :

75 roeden Xlant op den Cleijnen Swellinck in een meerder stuck gelant int geheele
- oost Mathijs De Ro
- dhoirs Ondermerckx
- suyt het Mespelterenvelt
- noort den gracht

dit voor 7 S / roede

Present : de baljuw , Lieven Mertens , Michiel Rockelé


04.04.1719 : Sr. Jan De Ro als curator van het geabandonneerde sterfhuis van wijlen Cornelis Van Snick overleden binnen de prochie van Nieuwenhove doet publieke verkoop

eerst van een partij land op de Rootbosch groot 83 roeden
- oost en west de straete
- suyt Sr. Pieter Valcke
- noort dhoors Cardoens

koper is Jan Roosen fs. Guilliams voor 2 S / roede

Present : de meier , Cornelis De Maeseneer en Michiel Rockelé

Zie landboek nr. 2522 bij Joos Van Snick ex Nieuwenhove


04.04.1719 : Sr. Jan De Ro als curator van het geabandonneerde sterfhuis van wijlen Cornelis Van Snick overleden binnen de prochie van Nieuwenhove doet publieke verkoop

tweedens een partij lant op het Neyckenvelt en was 2 partijen groot 3 dw.
- oost de strate
- suyt den wech
- west en noort Sr. Jan Van Vaerenberch of sijn erfgenamen

koper is Michiel Rockelé voor 14 S / roede

Present : de meier , Cornelis De Maeseneer en Gillis Buydens


TESTAMENT VAN JAN DE MESMAEKER x ELISABETH DE ROY

15.04.1719 : " In den naem ons Heren Jesus Christus " is verschenen Jan De Mesmaeker sieck van lichaem maer wel bij sijn verstant , wille en memorie x Elisabeth De Roy sijne huysvrouwe en verklaren geen hoirs te hebben nagelaten van hun huwelijk en maken een testament

1) de testateurs wensen begraven te worden op het kerckhof van DW alwaer de kinders van de testateurs zijn begraven

2) dat er sal gedaen worden een uytvaert naer state

3) dat alle maenden sal gelesen worden door de pastoor een mis van Requiem en dit een heel jaer lanck

4) dat alle tijdelijcke goederen sullen gaen naer Maria De Roy zuster en swagerinne van de testateurs te weten

a) het huys en erfve groot 1/2 dw.
- suyt den Boeckendriesch
- west de weese van wijlen Sr. Joos Van Vaerenberch met haar ouden hoplochtinck van 70 roeden
- noort het Groot Boeckeveldeken
- suyt Pieter Vijverman

( Zie landboek nr. 2142 )

en is belast met een sister cooren aan de Armen van DW

b) alle meubilaire effecten soo van " cleederen , lijnwaet , gelt , graen , vlas , soo in huys als de gone te velde , hoij , stroij , cuypen , stoelen , potten en pannen , de 4 koeijen

c) op last van de testateurs te onderhouden van ate en drancke , cleederen en lijnwaert en dit " soo sieck als gesont "

d) en dit is gedaen om " de langdurige bijstant sonder enige vergelt in siecten en gedurige vrientschap "

e) en mochten "eenighe van de bloetvrienden de begifte quaemen te vexeren met eenige processen nopende de nulliteijt van desen instrumente begeeren de testateurs dat alle de meubilaire effecten met het huys en erfve sal in eygendom aengetrocken worden door de Armen van DW "

De testateurs verklaarden niet te kunnen schrijven , ook Maria De Roy verklaarde niet te kunnen schrijven

Present : de meier , Lieven Mertens en Michiel Rockelé


20.04.1719 : Jan De Pongh fs. Christoffels x Josine Vander Kelen hebben gegeven als huwelijksgift aan Maximiliaen Vander Sleijen fs. Jans x Anna De Pongh fa. Jans hun dochter en schoonzoon :

een lochtinck groot 210 roeden gelegen in DW te Roost
- oost dhoors Philips Vander Kelen
- suyt Schrevenbosch
- west cloostergoet van Beauprez
- noort sheeren strate

op conditie dat de donateurs hun leven lang de helft van deze lochtinck mogen gebruiken en op een lijfrente van 3 R sjaars , en dit zonder enige contradictie van hun andere kinderen met name Cornelis , Philippine en Catharine De Pongh

dese lochtinck is getaxeert op 10 S / roede 

Deze akte is genoteerd tussen de aktes van het jaar 1733 in Wedergrate nr. 384 folio 124


27.04.1719 : ( zie schepenbrief van 20.10.1710 ) Noel Bouvard x Maria O erkennen een rente aan Sr. Nicolaes Van Winghen inwoner van Ninove een rente over de som van 48 pond groot wisselgelt , de schellinck aan 6 stuivers , en hiervoor dus een rente van 15 R sjaars , beseth op :

1) hun behuysde hofstede gelegen in Renderstede groot 300 roeden en is vrij van thiende en schoof
- oost en west sheeren strate
- suyt den Driesch
- west dhoirs Pauwel Bruylandt

2) 116 roeden Xlant op de Techem
- oost Sinte Lambrechtsbosch
- suyt Lieven De Vuyst
- west den Cuypbosch
- noort Pieter Valcke

3) 1 dw. Xlant op de Grooten Swellinck
- oost Jan Vander Stockt
- suyt den gracht
- west cloostergoet der Chartroosen van Herne
- noort Sr. Jan Van Varenberch de oude

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Laureijs De Vleminck en Jacobus Oriens schepenen


22.06.1719 : Antoon Prieels x Barbara Faute erkennen een rente aan de Armen van Pollaerde en dit over de som van 8 pond groot courant ontvangen van Cornelis De Maeseneer Armmeester van PL / beseth op :

een huys en stede in DW te Stebbingen groot 75 roeden
- oost en noort Pieter Wanten
- suytwest de straete
 
Present : de meier , de burgemeester , Pieter De Cueleneer en Laureijs De Vleminck schepenen

Marge : anno 1723 is deze rente gelost door de erfgenaemen van Barbara Faut


30.06.1719 : Openbare verkoopt in Denderwindeke en Pollare zie deze aktes :

Voor notaris Joseph Vander Heirstraeten openbaar notaris te Antwerpen is gecompareert Jouffr. Marie Canjuweel weduwe Dheer en Mr. Jan Baptiste Cromphout geassisteert met Sr. Henricus Jordaens als bijstaende vooght de volgene partijen gelegen in DW en in PL te weten :

1) een veldeken genaempt sNaeyers stede groot 513 roeden in Denderwindeke

2) 80 roeden meersch in Pollaer op de Quaetbroeck

3) 215 roeden land en meersch op de Raesberch

4) 69 roeden land opt Hoenderskot

5) 200 roeden land west tegen dhoirs Cornelis Van Eesbeke en 75 rodeen land op het Schalckemvelt

En de verkoopster geeft procuratie aan de heer Amatus Ignatius Vanden Bossche tot Aelst haeren cosijn om in haar naam uit de erfgronden te gaan na de openbare verkoop

VERKOOP I aan Jan Mertens fs. Charles

1) 80 roeden meersch salvo justo in MBK op den Quaetbroeck
- oost de weduwe Eloy De Vuyst
- suyt de middelgracht
- west noort den Dam

gebleven op Jan Mertens fs. Charles voor 6 S / roede

2) 215 roeden land op de Raesberch
- oost Eloy De Doncker
- west Laureijs Hemmerijckx
- suyt en noort Jan Mertens fs. Charles

gebleven op Jan Mertens fs. Charles voor 12 S / roede

Present : de meier , de burgemeester , Michiel Rockelé en Pieter De Cueleneer schepenen

VERKOOP II door Jan Van Eesbeke fs. Adriaens

2 dagwand land in PL in de Ravenscot en is een leen van den Berch van Wedergrate  ( lees in grootte : 202 roeden )
- oost Cornelis De Maeseneer
- noort Pieter Vanden Broecke
- west de weduwe en erfgenaemen Kints
- suyt Sr. Jan Van Varenberch en Pieter Pleck

gebleven op Adriaen Van Eesbeke voor 7 stuivers de roede en dit ten behoef van zijn zoon Jan Van Eesbeke ( red. : Jan is de oudste zoon )

Present : de meier , de burgemeester , Michiel Rockelé en Pieter De Cueleneer schepenen

Voor de verkoop onder Denderwindeke zie het jaar 1718


02.08.1719 : Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw x Juffr. Franchois Vertol te voorent weduwe Sr. Pieter De Groote verkopen aan Sr. Michiel Rockelé pachter tot DW :

1) een block Xlant in DW rontom in sijn haeghen op de Cleijne Lietersberch genaempt " het Capelleveldeken " groot 240 roeden
- oost den voetwegh
- geen verdere localisatie

2) 2 partijen Xlant aeneen gelegen op het Cleijn Windickevelt groot 84 roeden
- west Antoon Mignon
- suyt Anthon Stevens
- noort Jan De Ro

3) partij Xlant op Cleijn Windickevelt groot 250 roeden
- oost suyt en noort dhoirs Pieter Van Vreckem

4) partij Xlant op Groot Windickevelt groot 104 roeden
- oost dhoirs Jooris Bruylandt
- west dhoirs Jan Van Snick
- suyt den wech

dit alles voor 10 S / roede

Te weten dat de eerste partije in huere is beseten door Laureijs Bultrijs

Present bij de verkoop Sr. Frans Vanden Abbeelen broeder van de verkoper , mitsgaders Gillis Vanden Abbeelen en Joanna Cornelia Vanden Abbeelen geassisteerd met Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , beiden kinderen van de voorste 1ste verkoper

Present : Joos Lippens officier , Gabriel Vande Vijver burgemeester , Laureijs De Vleminck schepenen


22.09.1719 : de Douariere van Wedergrate verkoopt aan Sr. Pieter Valck :

1) een meers groot 206 roeden salvo justo
- oost cloostergoet Ninove
- west Jan Roosen fs. Guilliams causa uxoris
- noort de Eerweerde Paters Chartreusen in Ghendt
- suyt den cooper en Jan De Dijn

2) 95 roeden land salvo justo gelegen in het Bunder
- oost Jan Roosen fs. Adriaens
- suyt en west scoopers erve

en dit voor 28 L groot wisselgelt

Present : de meier , de burgemeester en Michiel Rockelé schepenen


27.11.1719 : Michiel Vander Poorten fs. Christoffels x Jaspariene Van Heghe en Pieter Vanden Bossche fs. Gillis x Livina Van Heghe erkennen ontvangen te hebben van Heer en Mr. Jacobus T'serstevens pastoor van Neygen en bediender van de cappelrije " van de casteele neffens Neygene " de som van 200 R wisselgelt competerende de voorste cappelrije van den casteele benevens 96 R wisselgelt competerende de cappelrije van Neygen ,

en hiervoor een voortane rente van 16 R sjaers te betalen binnen de 6 weken na de valdag zoniet is de te betalen som 18 R / beseth op :

1) de behuysde hofstede met alle de edificien van huysingen , stallingen , schuren daerop staende in DW op de Plaetse groot 122 roeden
- oost de straete
- suyt Adriaen Vierendeel
- west dhoors Cornelis De Brackenier
- noort dhoors Hevens

belast met rente van 7,5 R sjaers aen het begijntje Du Bois tot Aelst ,
belast met 6 R sjaers aen Pieternelle Van Boterdael tot Aelt ,
belast met heerlijke renten

Welke rente van 6 R sjaers ook moet gedogen de voorkinderen van wijlen Vincent Van Heghe uit zijn 1ste huwelijk

2) een partij Xlant opt Groot Windickevelt groot 83,50 roeden
- oost Arent Cools
- suyt kerckenwech
- west weduwe Gheert Thienpont
- noort Cornelis De Smet

3) partij Xlant op de Flierenpael groot 77 roeden
- oost en west Lieven Van Heddeghem
- noort Nederhoenderskot

4) een bosch in de Siebdaelbosch groot 48 roeden
- oost Vicoignegoet
- west dhoors Vander Varent
- noort den Caelcauter

5) 425 roeden lant en is XXXIIIste schoof gelegen te Meerschvoorde
- oost en noort het Cleijn Windickvelt
- west de straete
- suyt en oost Jan en Virginia Van Vaerenberch

6) 19 roeden Xlant opt Meerschvoordevelt
- oost Anthon Carion
- suyt het Cleijn Windickevelt
- west Pieter Maesfranckx
- noort den groenen wech

7) 41 roeden schoofland opt Schuermanneken
- oost " den Bocht "
- suyt Adriaen Van Eesbeke
- west Pieter Van Laethem
- noort Jan De Wolf

8) een partije geweet en bosch te Herdenhove in cheijns van de Armen van DW en is schoof van de pastoor van DW groot 138 roeden
- suyt het Herdenhoveveldeken
- west den keijts
- noort kerckengoet DW

en jaarlijks aan de Armen van DW met één gulden

9) partij schooflant opt Brucxken schoof van de Baron groot 86 roeden
- oost mijnheer Huysman
- west dhoirs Jan Allebosch
- noort Augustijn Crispeels

10) partij schooflant en is schoof van Vicoigne groot 40 roeden
- oost Cornelis De Smet
- suyt den groenenwech
- noort deselven Cornelis De Smet

11) partij Xlant opt Apelterenvelt groot 72 roeden
- oost Cornelis De Brackenier
- suyt Cornelis De Ro nu Pieter Maesfrancx

Alle partijen komend bij verkaveling bij het sterfhuis van wijlen Vincent Van Heghe en Catharina Mignon hun ouders en schoonouders gedaan in 1716

Present : de meier , Laureijs De Vleminck en Jacobus Oeriens

Marge : deze rente werd reeds gelost door Michiel Vander Poorten en Pieter Vanden Bosche in september 1720


01.12.1719 : Cornelis De Smet pachter tot DW x Catharina Buydens verkopen aan Jan De Bonte fs. Gillis :

een partij meersch gelegen te Nedersteenhout groot 280 roeden
- oost de goederen van Vicoigne
- suyt de kets
- west sheeren strate
- noort den heere Merbois

dit voor 280 R courant boven 8 R ten gelaeghe

Present : de meier , Gabriel Vande Vijver burgemeester , Laureijs De Vleminck en Michiel Rockelé en Jacobus Oeriens schepenen


01.12.1719 : Jan O huysman tot DW verkoopt aan Jan D'Hauwer pachter tot DW :

een partij lant op de Groote Cortenbosch groot 140 roeden waarin 100 roeden schooflant
- oost Cornelis De Smet
- suyt Eloy D'Houwen
- west Pieter Mertens causa uxoris
- noort Gillis Allert

dit voor 8 S / roede " deen door d'andere "

Present : de meier , de burgemeester Gabriel Vande Vijver , Laureijs De Vleminck schepenen


09.12.1719 : Verkoop bij decrete op verzoek van Sr. Jan De Vliegher koopman in de vrijheid van Oosterhout x Elisabeth De Ro fa. Christoffels tegen Maria Van Droogenbroeck weduwe van Pieter De Ro fs. Christoffels en nu leste weduwe van Jan Clerebaut en dit over de som van 484 R 7 S 2 O , mitsgaders 284 R 14 S 3 O met de interest van dien aan 4% sedert Kerstmis 1714 mitsgaders 30 R met interest van de 16de penning sedert februari 1715 en wordt hierbij te koopt gesteld de volgende partijen :

1) een behuysde hofstede met alle edificien van huysingen , schuren , stallingen in het gehucht te Renderstede groot 204 roeden
        - oost Jan Vanden Broecke en Adriaen De Lanneer
        - suyt deselven Vanden Broecke
        - west de straete

2) 132 roeden land op de Middelste Swellinck
        - oost de Armen van Denderwindicke
        - suijt de Cleenen Swellinck
        - west het cloostergoet van de Chartroosen in Erne ( lees Herne , red. )

3) 1 dw. op de Cleyen Swellinck
         - oost dhoors Matthijs De Ro
         - suijt de cappelrije van Neijghen
         - west Vincent Van Heghe

4)  1 dw. land in de Meyersbosch
         - oost Pr. Maesfrancx
         - suyt de Cleyen Swellinck
         - west dhoors Adr. De Lanneer                    ( zie verkoop 2 )

5) 70 roeden op het Merrevelt
          - oost Jan Baptiste Rollij causa uxoris
          - suyt het cloostergoet van Vicoigne
          - west het Mespelteirenvelt                         ( zie verkoop 3 )

6) 1 dw. op Mespelteirenvelt
          - oost het Meirevelt
          - suyt Jan Vanden Neucker
          -west dhoors Jan De Maeseneer                ( zie verkoop 5 )

7) 1 bunder lant de helft thiende en de helft schooflant
           - oost de curegoederen van Neijgen
           - suyt de Cappelrijegoederen van hetzelfde Neijgen
           - west de straete

8) een block lants te Herdenhove groot 175 roeden genaempt " den gavere "    ( zie verkoop 6 )

9) 1 dw. lant opt Windickevelt
               - oost de Armen van Denderwindeke                     ( zie verkoop 7 )

10) 1 dw. of daeromtrent opt Meerschvoordevelt
                 - oost het Windickvelt                                            ( zie verkoop 8 )

11) een partije schooflant op den Moorputte groot 238 roeden
                 - oost Cornelis De Ro
                 - suyt de Moorputtebosch
                 - west dhoors Cornelis Vanden Bossche           ( zie verkoop 8 )

12) een half bunder schooflant op de Cortenbosch
                  - oost dhoirs Jan Cools
                  - suyt den wegh                                                      ( zie verkoop 9 )

13) 1,5 dw. schooflant op den Belinck
                 - oost dhoirs Augustijn Hevens
                 - suyt dhoirs Dhr. Pieter Van Vreckem
                 - west Pieter Minnongh                                       ( zie verkoop 10 )

14) 1 dw. tiendelant opt Appelterrevelt
                 - oost Dhr. Pieter Vanden Abbeelen als in huwelyck hebbende Jvr. de weduwe Dhr. Pieter De Groote                
                 - suyt de Herrestraete

15)  1 dw. lant opt Appelterrevelt
                - oost de Heeren diensten van Ninove
                - suyt de Herrestraete

16) 375 roeden land op de Dasputte
                - oost Jan Roosen
                - suyt Jan Hevens
                - west dhoors Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts

        waarin is gelegen 2,5 dw. leen , leen van den edelen heere van Wedergrate

17) 250 roeden lant opt Rietvelt daeraf de helft is competerende Eloy De Ro
                 - oost Pr. Maesfrancx
                 - suyt het cloostergoet van Vicoigne
                 - west Joos Caelendries

18) 1 dw. meersch op de Doorickstrate
                 - oost den Pepermeersch
                 - suyt dhoirs Jan Cools
                 - west de Doorickstrate                                  ( zie verkoop 11 )

19) 1 dw. bosch in de Cuypbosch
                  - oost de keijtse
                  - suyt Jan Vander Stockt
                  - west de Hoeijsleijts                                      ( zie verkoop 1 )

20) 1 dw. bosch geleghen opt Steenberch
                  - oost de weduwe Pauwel Bruylant
                  - suyt den Driesch                                         ( zie verkoop 4 )

21) 36 roeden meers in Pollare op de Weerdt paelende aen den Dender          ( zie verkoop 12 )

22) 1 dw. schooflant in Pollare in de Hollanders                                                  ( zie verkoop 12 )

23) 150 roeden thiendelant in Pollare in de Hollanders                                     ( zie verkoop 12 )
 


De eerste verkoop betreft :

19) een bosch in de Cuypbosch groot volgens het landboek 92 roeden
 - oost de keijtse
 - suyt Jan Vander Stockt
- west de Hoeijsleijts

ingestelt door Noël Bouvard op 10 S / roede
verhoogd door Michiel Piccart op 21 S / roede
tenslotte verhoogd door Lieven Vanden Eeckhoute in Ninove op 27 S / roede


De openbare verkoop in 2 zittingen van deze partijen volgt , te weten dat er ook een 3de zitting gebeurde daar de verkochte partijen teveel onder de werkelijke waarde waren verkocht , ook werden de volgende personen verwittigd die nog schuldeisers waren in de SvG te weten :

Cathelijne Cloot en Robertus Robertus beiden te Geraardsbergen ,
Jeronimus Deck , Joos Piccart , de heerendiensten , allen te Ninove
den heere Crabbeels tot Brussel met in zijn plaats den heer baljuw
den heere pastoor in Neygen
Andries Van Damme tot Beveren
Jan De Groote tot Nieuwenhove
den heere proost Lecocq ontfanger der abdij van Vicoigne
den edelen heere van LvW
Sr. Philips De Noter over dheer Cornelis Walckiers tot Gent

en ondertekend Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , G. Vande Vijver en Pieter De Cueleneer

Er volgde dus op verzoek van de procureur Jan Van Heghe een derde openbare verkoop op 16.12.1719 in de vierschaar te Neygen

Bovendien werd een kopij gemaakt van de verkoop en dit aan Marie Van Droogenbroeck weduwe Pieter De Ro , Pieter Vanden Bempt en Cornelis De Ro als voogden van de wezen van wijlen Pieter De Ro , heer Mattheus Piccart president van het godshuys van Nazareth tot Ninove , de heer Cornelis Walckiers , den vervolger van decrete , de Edelen Heere van LvW , proost Le Cocq , Jan De Groote fs. Joos tot Nieuwenhove , Andries Van Damme tot Beveren , den heere pastoor te Neygen , den heere Crabbeels alsdan tot Meerbeke , Joos Piccart en Jeronimus Deck tot Ninove , Robert Robertus en Catharina Cloot over die van het begijnhof te Geraardsbergen , Sr. Jan Van Varenberch en dhoors van Lieven Vanden Neste tot Borchtlombeek

en present :

de meier , G. Vande Vijver , Michiel Rockelé , Laureys De Vlaeminck en Jacobus Oriens

En is de 19de partije gebleven op Lieven Vanden Eeckhoute tot Ninove voor 1 R 7 S / roede

Present : Joos Lippens officier , Gabriel Vande Vijver burgemeester , Michiel Rockelé en Jacobus Oriens schepenen


De tweede verkoop is :

4)  1 dw. land in de Meyersbosch
- oost Pr. Maesfrancx
- suyt de Cleyen Swellinck
 - west dhoors Adr. De Lanneer

ingesteld bij Quintinus Piccart op 11 S / roede
verhoogd door Pieter Maesfrancx op 17 S / roede
bij de derde verkoop door dezelfde Pieter Maesfrancx op 1 R / roede en later op 25 S / roede

Present : zie supra


De derde verkoop is :

5) 94 roeden volgens het landboek , land op het Merrevelt
 - oost Jan Baptiste Rollij causa uxoris
 - suyt het cloostergoet van Vicoigne
 - west het Mespelteirenvelt

ingesteld door Charel Claes op 3 S / roede
verhoogd door Philips Vander Eijcken op 9 S / roede
derde zitting verhoogd bij Jan Jous op 11 S / roede en niet meer verhoogd en gebleven op Mattheus Piccart


De vierde verkoop is :

20) 1 dw. bosch geleghen opt Steenberch groot volgens het landboek 111 roeden
 - oost de weduwe Pauwel Bruylant
- suyt den Driesch

ingesteld bij Guilliam De Cooman voor 1,5 S / roede
verhoogd bij Maximiliaen Vander Sleyen op 5,5 S / roede
gebleven op Pieter De Frain op 6 S / roede


De vijfde verkoop is :

6) 1 dw. op Mespelteirenvelt groot volgens het landboek 87,60 roeden
- oost het Meirevelt
- suyt Jan Vanden Neucker
 -west dhoors Jan De Maeseneer

ingesteld bij Philips Colins op 1 S / roede
verhoogd bij Philips Vander Eijcken op 7 S / roede
gebleven op Jan Inveu voor 10 S / roede


De zesde verkoop is :

8) een block lants te Herdenhove groot 175 roeden genaempt " den gavere " groot volgens het landboek 256 roeden 

ingesteld bij Charles Claes op 7 S / roede
verhoogd bij dezelfde op 11 S / roede
gebleven bij Hendrik Van Eesbeke op 14 S / roede

gebleven op Hendrik Van Eesbeke en zijn huysvrouwe Jenno Vanden Broecke


De zevende verkoop is :

9) 1 dw. lant opt Windickevelt groot volgens het landboek 108,50 roeden
- oost de Armen van Denderwindeke
- suyt cloostergoet Vicoigne

ingesteld bij Michiel Rockelé op 6 S / roede
verhoogd bij Cornelis De Ro op 10 S / roede
verhoogd bij deselven op 12 S / roede en overgelaten op Jan De Smet fs. Pieters voor dezelfde 12 S / roede


De achtste verkoop is :

10) 1 dw. of daeromtrent opt Meerschvoordevelt groot volgens het landboek 48 roeden
- oost het Windickvelt       

ingesteld bij Gabriel Vande Vijver voor 1 S / roede
verhoogd bij Michiel Rockelé op 9 S / roede
bij derde zitdag geen verder bod

idem          

11) een partije schooflant op den Moorputte groot volgens het landboek 237,50 roeden
- oost Cornelis De Ro
- suyt de Moorputtebosch
- west dhoors Cornelis Vanden Bossche         

ingesteld bij Michiel Rockelé op 3 S / roede
verhoogd bij Quintinus Piccart op 6 S / roede
verhoogd en gebleven op Michiel Rockelé op 9 S / roede


De negende verkoop is :

12) een half bunder schooflant op de Cortenbosch groot 178,35 roeden
- oost dhoirs Jan Cools
- suyt den wegh

ingesteld bij Mr. Philips Colins op 1 S / roede
verhoogd door Cornelis De Ro op 4 S / roede
gebleven op Pieter Cools tot Nieuwenhove op 5 S / roede


De tiende verkoop is :

13) 1,5 dw. schooflant op den Belinck
- oost dhoirs Augustijn Hevens
- suyt dhoirs Dhr. Pieter Van Vreckem
- west Pieter Minnongh                                   

ingesteld bij Mr. Philips Colins op 1 S / roede
verhoogd door Cornelis De Ro op 3 S / roede
gebleven op Jan Roosen fs. Guilliams voor 6 S / roede


De elfde verkoop is :

18) 1 dw. meersch op de Doorickstrate
 - oost den Pepermeersch
 - suyt dhoirs Jan Cools
 - west de Doorickstrate                                  ( zie verkoop 11 )

ingesteld door Machiel Piccart op 3 S / roede
verhoogd door Charles Claes voor 4 S / roede
gebleven op Adriaen Van Eesbeke voor 4,5 S / roede die het commant had van Pieter Valcke  ( red. : Adriaen Van Eesbeke trad op als stroman voor Pieter Valcke )
 


De twaalfde verkoop is :

21) 36 roeden meers in Pollare op de Weerdt paelende aen den Dender en is groot 43 roeden
- oost den Dender

door niemand ingesteld
verhoogd door Cornelis De Ro op 1 S / roede
gebleven op Michiel Piccart voor 4 S / roede

22) 1 dw. schooflant in Pollare in de Hollanders en is groot 114 roeden

ingesteld bij Philips Colins voor 1 S / roede
verhoogd bij Quintinus Piccart voor 4 S / roede
door niemand verhoogd en gebleven op Michiel Piccart voor 4 S / roede

23) 183 roeden Xlant in Pollare in deselve Hollanders

ingesteld bij Mr. Philips Colins voor 2 S / roede
verhoogd door Adriaen Van Eesbeke op 3 S / roede
verhoogd door Cornelis De Ro tot 12 S / roede
gebleven op Jan Mertens fs. Charles voor 13 S / roede


13.12.1719 : Jan Buydens fs. Pieters en Elisabeth Pleck erkent een rente aan Dheer Jooris Vastenavonts x Juffr. Maria Anna Du Bois insetene en schepen van Ninove over de ontvangen som van 1400 R courant , de schellin aan 7 stuivers en hiervoor een rente aan 4,5 par cento en aldus een rente van 63 R sjaars / beseth op sijn goeden komend van zijn ouders te weten :

De goeden komend van zijn moeder Elisabeth Pleck

1) een block schooflant op het Reijsevelt groot 189 roeden
- oost dhoirs Ingel Vander Elst
- zuyt Gillis De Ro
- noort " Carremans weijde "

2) stuck Xlant op de Grote Cortenbosch groot 187 roeden
- oost dhoirs Gillis Van Vaerenberch
- suyt Sr. Pieter Van Droogenbroeck
- west Anthoon Buyl causa uxoris
- noort Joos Cools en anderen

3) partij lant op de Grooten Lietersberch groot 110 roeden
- oost Adriaen Pantecras causa uxoris
- west de goeden van sijn medehoirs
- noort den wagenwegh

4) partij lant op de Cortenbosch groot 167 roeden
- oost de Heer Crabeels en de kerckegoeden van DW
- suyt dhoirs Jan Crispeels
- west den groenen voetwegh
- noort de Armen van DW

5) partij Xlant op de Grote Lietersberch groot 143 roeden
- oost de goeden van sijn medehoirs
- suyt " Berckmans lochtinck "
- west de voorgaende partije

Dese goeden komend van zijn moeder Elisabeth Pleck en verder op :

6) partij Xlant op Steenberch groot 125 roeden
- suyt den Haesenbroeck competerende dhoirs Joos Van Vaerenberch
- oost den Steenberch
- west het leen van Jan Buydens
- noort den kets

7) 250 roeden hofstede te Herdenhove en is Xvrij daer de cleijne schuere op staet met het waegenhuys
- oost het leen van Jan Buydens
- suyt en west kerckengoet DW
- noort de keijtse
- en ten suyden nederwaerts tot tegen den Cammeersch met het verhef tot 3 voeten op den hof buyten de paelen van de voorste schuere en waegenhuys soo nederwaerts met 3 voeten verhef van de boomen staende tusschen de voorste hove en de Cammeersch soo op een selven linie tot tegen de Cammeersch , met 3 voeten verhef van de esschen boomen staende en gaende met dese partije in de haeghe teghen de Cammeersch en is belast aen de heere van Steenhout en aen Joos De Groote met 4 veertelen evene en 2 cappoenen sjaers

8) stuck schooflant opt Nederhoenderskot groot 106,25 roeden
- oost het gescheede van Pollaere
- ook oost en west Gillis De Mesmaeker en Olivier Van Eesbeke
- noort Gillis Vanden Broecke en Jan Mathijs

9) een partij schooflant in Pollare op het Hoog Hoenderskot groot 68 roeden
- oost dhoors Simon Van Vreckem
- suyt Adriaen Cobbaert
- west den dreve
- noort Pauwel Meert

10) stuck Xlant op het Boschvelt groot 92,25 roeden
- oost kerckengoet DW
- suyt en west het Steenberch
- noort Jan Michiels

11) 541 roeden komend bij coope van Joncker Albert Du Bie tot Aelst gelegen opt Hemelrijck binnen DW
- noort de Coeweede
- suyt het gescheede van Henegauwe
- oost Jor. Max. Vander Noot
- west Jr. Collo

12) 225 roeden land op Doudegracht
- oost Laureijs Bultrijs
- suyt de straete
- west Adriaen Buyl
- noort Cornelis Schoonjans

13) een veldeken te Boterdaele genoempt " Steenborrenslochtinck " groot 205 roeden
- oost en suyt de Lietersberch
- west de straete
- noort de Meere

belast met 1/2 cappoen aen de heere van LvW en met 10 S sjaers aen clooster van Beauprez

14) partij lant op de Groote Lietersberch groot 419 roeden waerinne 150 roeden schooflant
- oost de weduwe en dhoirs Jacobus Cools
- noort den wech
- west Virginia Van Vaerenberch
- suyt dhoirs Bultrijs

15) een meersch int gehuchte te Nedersteenhout groot 126 roeden
- oost en noort de ketse
- suyt de Wed. Joos De Mulder
- west Jacques D'Hauwer

16) partij Xlant op de Grooten Cortenbosch groot 169 roeden
- oost Mijnheer Crabeels
- suyt den Armen van DW
- west de groenen wegh
- noort Sr. Pieter Van Droogenbroeck ofte de weesen Dechamps

17) partij bosch in de Paeijnebeke genaempt " de Paeijenbosch " groot 112 roeden
- Jan Mathijs
- de Groote Lietersberch
- Adriaen De Quick

Present : de meier , Laureijs De Vleminck en Jacobus Ordiens

Marge : in 1722 heeft Jan Buydens deze rente gelost aan Jooris Vastensavonts


15.12.1719 : Jan Inveu x Catharina Van Bellingen erkennen een rente aan Dheer Jooris Vastensavonts x Juffr. Maria Anna Du Bois insetene en schepen van Ninove van 3 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) een partij lant op het Mespelterenvelt groot 87,60 roeden
- oost de goeden van de Cartuijsers van Herne
- suyt Jan Vanden Neucker
- west Jan De Maeseneer fs. Jans
- noort Jan Evens

2) 175 roeden opt Merrevelt
- oost de straete
- suyt Pieter Van Wilderode
- west de goederen van de Cartuysers
- noort Jan De Smet

3) 1/2 dw. lant opt Merrevelt
- oost de straete
- suyt Peeter Vanden Broecke
- west kerckengoet DW
- noort Jan De Mesmaeker

4) 75 roeden lochtinck
- oost Pieter Van Wilderode
- suyt Pieter Maesfranckx
- west de straete
- noort denselven Van Wilderode

5) 25 roeden bosch int gehuchte te Neuringhen
- met 3 sijden de goeden van Pieter Van Wilderode
- west tegen de strate

6) 25 roeden bosch int selve gehuchte
- oost Sr. Joannes Philips Van Vaerenberch
- west Cornelis De Brackenier
- west en noor dhoirs Cornelis Vanden Bossche

Present : de meier , Gabriel Vande Vijver burgemeester , Laureijs De Vleminck schepenen


Marge : anno 1761 hebben Cornelis en Judocus Inveu sonen van Jan en van Cathelijne Van Bellingen deze rente gekweten aan de weduwe Joannes Stevens


19.12.1719 : Joos Van Vreckem fs. Simoens x Magdalena Mignon filia Antonis hebben overgelaten aan Pieter Mignon zijn zwager

1) de kamer annex een stalleken int oosten van den huyse van wijlen Antoon Mignon waar de verkoper en zijn huisvrouw tegenwoordig wonen

2) omtrent 6 roeden lochtinck loopende naer den hovenbuer van het selve huys ,

de huysvrouwe van Joos Van Vreckem gejont door haar overleden vader voor haar " getrauwen dienst voor hem gedaen " volgens de acte van donatie van 1698

Verder hebben ze verkocht aan Pieter Mignon :

3) hun deel van erfve tot 56,45 roeden liggend in de voorste hofstede van wijlen Anthonis Mignon
- oost en west het goet van de cooper
- noort het Meerschvoordevelt
- suyt de strate

en dit alles voor 150 R courant

Present : de verkopers en de koper en Hendrik Van Eesbeke

Present : de meier , Laureijs De Vleminck en Jacobus Ordiens


31.12.1719 : Pieter Bruylandt fs. Pieters verkoopt aan Sr. Pieter Valcke :

79 roeden Xlant op het Roosenvelt
- oost dhoirs Jooris Bruylandt
- suyt den wegh
- west deselve hoors Bruylandt
- noort de Muysenbeke

voor 10 S / roede

Present op 12.11.1722 : de meier , Pieter Pleck burgemeester , Jan De Maeseneer schepenen