Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van WEDERGRATE anno 1713


18.06.1713 : Jan Mertens fs. Lievens bij procuratie kent dat :

Sr. Jan De Groote fs. Jooris insetene en borgher van Brussel x Elisabeth De Ro fa. Gillis verkoopt met toestemming van zijn echtgenote aan Pieter Buydens s. Guilliams x Elisabeth Pleck :

1) 207 roeden Xlant genoempt " Schockers block "
- oost en noort het Houtemvelt
- suyt Christoffel Vanden Houte
- west den keijts van hetselve Houtemvelt

dit voor 10 S / roede

Werd in pachte bezeten bij Christoffel Vanden Haute voor 4 R sjaers

2) een meersch in DW int gehuchte te Nedersteenhout groot 126 roeden
- oost en noort de keijtse
- suijt de wed. Joos De Mulder

dit voor 12 S / roede

Werd in pacht gehouden bij Jacques D'Hauwer voor 5 R sjaers

Beide partijen komend van de zijde van de verkoopster

Present op 03.01.1724 : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen