Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van WEDERGRATE anno 1709


14.03.1709 : Lambrecht Brijsens fs. Jans x Cornelia Buydens verkopen aan Jan Cornelis innegeseten borger en bakker tot Ninove :

1 dagwand land op het Cruysvelt
- oost den wegh en Jacobus Van Cauwenberghe
- suyt dhoors Sr. Gillis Van Vaerenberch
- west Joos Van Heghe
- noort Gillis Hevens

dit voor 23 R 12 S en ook 4 schellingen ten gelage

De verkopers competerende uit hoofde van de ouders van de huisvrouwe van de verkoper

Deze partij is in pacht bezeten door Cornelis Leijsens voor 5 schellingen groot sjaers waarvan de pacht zal verschijnen met Kerstmis 1709 en is dan vrij

Present : Jan Van Vaerenberch meier , J. Van Vaerenberch en Jan Thienpont schepenen


VERKOOP VAN 130 ROEDEN LAND VOOR DE PRIJS VAN EEN KOE

15.05.1709 : verkoop door Jan De Dijn aan Pauwel De Dijn van :

1) 80 roeden op de Weerbosch
- oost . . . De Smet
- suyt Lieven Mertens
- west Pieter Pleck
- noort den Meerecauter

2) 50 roeden Schooflant
- oost Armen DW
- suyt de strate
- noort Pieter Pleck

welke verkoop is gedaan voor " eene rode coijbeeste gelevert aen den vercooper op 15.05.1709

Deze koop werd pas geregistreerd op 16.03.1725

Present : Antoon Buyl officier , Pieter Pleck burgemeester , Jan De Maeseneer schepenen


16.05.1709 : Joanna De Bonte fa. Roelants weduwe van Jan Cools fs. Joos verkoopt aan Jan Cornelis innegeseten borger en bakker tot Ninove :

1) 75 roeden meers in PL op de Pollaermeersch
- oost dhoirs Christoffel Van Eesbeke
- suyt de Penitenten van Ninove
- west den heere greffier Vander Waerden in huwelijck hebbende Juffr. Maria Anna De Fraeye
- noort tegen den gracht

2) partij land in DW int gehuchte te Meerschvoorde op de Biest groot omtrent 50 roeden
- noort Adam Schoonjans
- west sheeren strate
- suyt vercooperesse haar ander erve

dit voor 27 R courant

Present ( slecht leesbaar ) : Jan Van Bossuyt officier loco de meier , J. Van Vaerenberch , Jan Thienpont en Gillis Buydens


25.11.1729 : Pieter Philips Bonjours verkoopt aan Pauwel De Dijn :  ( zie Wedergrate nr. 382 folio 459 ) ( tussen aktes van jaar 1725 )

100 roeden schooflant op de Meerecauter
- oost Jacobus Cools
- west Jacques Valck

dit voor de som van 10 R 10 S " eens wegh draghens "

Ondertekend door de koper en de verkoper en Pieter Pleck