Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van WEDERGRATE anno 1706


21.01.1706 : de familie Van Snick verkoopt aan Gillis D'Hauwer :

Gillis Van Snick en zijn broeder Pieter Van Snick benevens Jan Van Troye ( lees ook als Jan De Troyer ) x Marie Van Snick hun zuster verkopen aan Gillis D'Hauwer :

1/2 dachwant onbehuysde stede
- deen sijde sheeren strate
- west de beke
- oost het Armengoet van DW
- de vierde sijde de kets

dit voor 38 R 8 S

Present : Joos Lippens officier loco de meier , Joos Van Vaerenberch borghemeester en Cornelis De Maeseneer schepenen


Verkoop in Ninove op 22.05.1706 gepasseert voor notaris De Bois in Ninove op 22.05.1706 met als getuigen Joannes Van Bossuyt en Joannes De Weghe

Jan Mertens fs. Lievens bij procuratie van :

22.05.1706 : Sr. Jan De Groote fs. Jooris insetene en borgher van Brussel x Elisabeth De Ro fa. Gillis verkoopt met toestemming van zijn echtgenote aan Pieter Buydens s. Guilliams pachter DW

1) partij Xlant op de Grooten Lietersberch groot 134 roeden
- oost en west scoopers erve
- zuyt Cornelis Vander Brugghen

2) 150 roeden Xlant ook op Grooten Lietersberch
- oost Laureijs Bultrijs
- west kerckengoet van DW
- zuyt sheeren strate
- noort de wed. Jacobus Cools en anderen

Deze partijen worden in pacht gehouden door de koper

3) 112 roeden Xlant ook op Grooten Lietersberch
- oost scoopers erfve
- west de wed. Pieter De Ro in Goycke
- noort den hoogen wech
- suyt tegen de eerste partije

Deze partije wordt in pacht gelaten aan Pieter Plecke voor 3 R 10 S sjaers

Deze verkoop gebeurde voor 10 S / roede

Present op 03.01.1724 : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen


16.09.1706 : Guilliam Van Snick fs. Adriaens " cavaillier onder het regiment van den heere Coronel a Costa ten dienste van de Majesteit van Spanje " en hem sterk makend over dhoirs van Jan Scik sijn overleden broeder verkoopt aan Pieter Valck opsetenen van DW :

1) 103 roeden land op de Groote Lietersberch
- oost de Jaegersmeersschen
- suyt Merten De Seger
- noort dhoirs N. De Cooman
- west dhoirs Cornelis Roosen

2) partij land te Roost groot omtrent 2 dachwanden
- oost de straete
- noort het Ruelenscot
- west de partije haer naer

3) een veldeken groot omtrent 80 roeden
- oost de voorgaende partije
- noort het Rulenscot
- west Lieven De Vuyst

4) omtrent 40 roeden te Roost
- oost Jan Roosen
- suyt Marie Vander Sleijen
- noort Geeraert Valcke
- west de straete

dit alles voor de som van 28 R courant geld

Present : de meier , Joos Van Vaerenberch burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen


24.12.1706 : Gillis Vanden Broecke en Pieter Vijverman als voogden paterneel en materneel van de wees van Jan De Coster met name Pieter De Coster fs. Jans voorseijt verkopen aan Charles De Coene x Elisabeth Claes :

1) een behuysde stede in DW op de Varenberch groot 1/2 dw.
- oost , suyt en west de weduwe en dhoirs Jan Baptiste Lemmens fs. Jans
- noort het straetken

2) 4 roeden gelegen in den bogaert van de voorste weduwe Lemmens
- noot de ketse
- west de voorseijde behuysde hofstede jegens den messinck
- oost en suyt de voorste weduwe Lemmens

en dit voor losrente van 7 R sjaars

En dat ondertussen Charles De Coene is komen te overlijden soo verclaren de comparanten andermael in hunne qualiteijt deselve hofstede te cederen ten behoeve van de voorseijde Elisabeth Claes weduwe De Coene ten behoeve van haar weesekinderen , zij is geassisteert met Christiaen Langhenhaecke als bijstaanden vooght

Present op 14.03.1715 : Joos Buyl loco de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Cornelis De Maeseneer , Jan Lemmens , Pieter Valcke , Gillis Vanden Broecke