WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1753

Bron : Wedergrate nr. 388 vanaf folio 273


25.01.1753 : Bevestiging van een verkoop van datum 17.06.1740 : Philippus De Deijn fs. Adriaens , Pieter Francis De Fraine x Augustine De Dijn , Joseph Carlier x Marie Anna De Dijn alle erfgenamen van hun broeder en zwager Pieter de dijn verkopen aan Joannes De Backer fs. Adriaens :

een parti land in heet Haeghveldeken ( ? , slecht leesbaar )
- noort oost Lieven Ooghe
- suyt oost den Borremeersch
- suyt west en noortwest Jan Van Snick

groot 51 roeden

dit  voor 23 S / roede

en is nu op Marie Anna Maegerman weduwe wijlent Adriaen De Backer opsetenen van Aspelare

Genoteerd op 25.01.1753 en present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan Courteaux schepenen


14.02.1753 : Pieter Uytenhove fs. Marcus x Marie Magdalen Ruys verkopen aan Franchois Prieels :

2 dachwant meersch in Eychem genoempt " den Verloren Cost "
- west en suyt het Sint Jansgoet ten dullen
- noort het Caerlant
- oost den cooper

dit voor 403 R

Present bij de verkoop en ondertekend door de verkopers en de koper en als getuige M. Ruys koster tot Okegem

Present : Jan Baptiste Lauwaert loco de meier , Jan De Maeseneer en Jan Snel schepenen


08.03.1753 : Anthoon De Smet fs. Jans opsetenen van AP verkent rente aan Sr. Judocus Mertens onse actuelen schepenen over de som van 200 R courant / 4 % / beseth op :

sijne behuysde hofstede in AP te Nederstraeten
- oost dhoors Arent Torrekens
- west de strate
- suyt Guilliam Mertens
- noort tgeot van Jo. Le Vecq

Presentt : de meier , burgemeester , Cornelis De Neve en Jan De Maeseneer

Marge anno 1780 : Hieronimus De Coster en Cornelis De Smet hebben deze rente gelost