WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1750

Bron : Wedergrate nr. 388


20.03.1750 : Pieter Vander Elst fs. Jans erkent rente aan de edele Vrauwe Baronesse van Ingelmunster en Wedergraet over de som van 50 R courant , de schellinck tot 6 stuivers 3 oorden gerekent " volgens de jegenwoordige evaluatie van Sijne Majesteijt / penninck XXV / rente van 2 R sjaars / beseth op :

75 roeden behuysde stede en erfve gelegen in Eychem
- de Capellaniegoeden van selve prochie
- suyt de voetwegh
- west Adriaen Geerts
- noort de strate

Present : Josephus Vander Mijnsbrugghen meier , Gheeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens en Judocus Mertens schepenen

Marge : Mijnheer Baeyens greffier van Waarbeke en Nieuwenhove heeft over Pieter Vnder Elst 50 R betaald met de achterstellige croisen


29.10.1750 : Erasmus Doolaghe fs. Pieters opsetenen van AP erkent rente aan de Armen van Appelterre over de som van 100 R courant gerekend aan 6 stuivers 3 oorden de schellinck / rente aan 4 % / beseth op :

177 roeden land in AP op het Muylemvelt
- oost en west Geeraert Callebaut
- suyt Jan Baptiste Vierendeels
- noort Michiel Vander Haeghen

Present : Jan Lippens officier loco de meier , Guilliam Mertens , Cornelis De Maeseneer en Judocus Mertens schepenen

Marge : anno 1771 heeft Maria Anna Wijnendael weduwe Erasmus Doolaeghe deze rente gecasseert