Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1737


07.03.1737 : Pieter Cosijns fs. Geeraerts erkent ontvangen te hebben van Meester Franciscus Josephus Van Ypersele heer van Strihou en griffier van LvW de som van 400 guldens sterck wisselgelt de schellingen aan 6 stuivers en hiervoor een rente van 20 R sjaars en beseth op :

1) een meers in den Leemansmeersch , den Swaenenmeersch en den . . . . meersch palende int geheel groot 263,75 roeden
- oost de weduwe Pieter Haelterman
- suyt de Rijte
- west Louis Cossijns
- noort den kerckenmeersch van AP ende Sint Jans ten Dullengoet

2) een partij lant op de Wilder groot 402 roeden
- oost Pieter De Cueleneer
- suyt tgoet van het Hof te Angereel
- west Jan De Moor
- noort St. Jans ten Dullengoet

3) een veldeken int Peerdeveldeken groot 160 roeden
- oost , suyt en west de straete
- noort Jan De Duffeleer

4) item een partij opt selve velt groot 65 roeden
- oost de straete ofte het losgat
- suyt Jan De Duffeleer
- west de straete
- noort Peeter De Coster

5) 38,65 roeden lant op de Veytsberch
- oost Pieter Rampelberch
- suyt Philippus Vander Haeghen
- west den voetwegh

6) 99,50 roeden lant op de Veytsberch
- oost de straete
- suyt Amandt Menschaert
- west . . .
- noort Arent Torrekens

7) 223 roeden lant aan de Vosputte
- noortoost kerckengoet AP
- suyt dhoors Vander Stricht
- west tgoet van Oostendorp

Alles gelegen in AP en Eychem en hem verstorven van zijn vader en moeder

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens , Gheeraert Callebaut


18.07.1737 : Christiaen Weeck insetene en scepenen der stad Ninove x Elisabeth De Naeyer verkopen aan Sr. Pieter Cosijns fs. Gerardus :

93 roeden meersch in AP binnen Eychem in den Peerdemeersch
- oost Louis De Witte
- zuijt de reijte
- west Jan Snel
- noort de straete

belast aan capittel van Nijvel met rente van haver en cappoen

dit voor 120 R 8 S courant in mindernisse waarvan de cooper eerst sal valideren een rente van 79 R par reste van kapitaal van rente van 100 R bij de vercoopers in proffijte van de cooper daerop beseth volgens constitutiebrief van 12.07.1736 en de resterende somme zal betaald worden door de cooper

Present : de meier , Gillis Buydens , Jacobus Oriens , Geeraert Callebaut


28.08.1737 : Pieter De Coster , Guilliam , Joanna en Elisabeth allen broeders en zusters inwoners van AP erkennen rente aan Sr. Lieven Van Onghevalle tot Aspelaer over de som van 200 R courant /  aan 4 % / beseth op :

1) behuysde stede in AP genoempt " het Peerdeveldeken " groot 388 roeden
- oost en noort en west de straete
- suyt dhoors Geeraert Cousijns

2) 50 roeden land op de Wilder
- west Pieter Van Laethem
- oost Peeter Bogaert
- suyt Pieter Vander Schueren
- noort Sint jans ten Dullen in Gendt

en alzo te lossen een rente croiserende aan den penninck XVI ten proffijte van Martinus Vanden Broecke en Jacobus De Clippel

Present : Jan Vierendeel officier loco de meier , Gillis Buydens en Gheeraert Callebaut schepenen

Marge : anno 1796 heeft Arnoldus De Braekeleer deze rente gelost


14.11.1737 : Dheer Martinus Vanden Broecke oudt schepenen van Ninove x Juffr. Elisabeth De Clippel verkopen aan Marcoen Van Waeyenberghe opsetene van Aspelaer :

93 roeden land op de Luypendael
- suyt het hof t'Angereel
- west de straete
- noortoost het gescheede van Aspaelaer

dit voor 102, 50 R courant

Present : de meier , Gillis Buydens , Martinus Lemmens en Gheeraert Callebaut schepenen


28.11.1737 : Jooris De Cooman fs. Laureijs opsetenen van AP erkent rente aan de Armen van Apelteren over de som van 300 R courant / aan 4 % / beseth op :

1) partij Xlant in Eychem op het Damvelt groot 106,60 roeden
- oost tgoet van dhoors Pieter De Cueleneer
- suyt cappelrijegoet van Pollaer
- west Armengoet deser prochie
- noort dhoirs Gheeraert De Naeyer

2) 88,50 roeden Xlant in AP op den Schilt
- oost en noort de erfgenaemen van de Raadsheer Vander Beken
- suyt den Wilder
- west tgoet van het hof te Angereel

3) 100 roeden Xlant op de Wildere
- oost Sint Jansgoet ten Dullen in Gendt
- suyt Paesschier De smet
- west den voetwech
- noort dhoors Jan Vanden Bossche

4) 37,50 roeden Xlant opt Meulenvelt
- oost cloostergoet van Ninove
- suyt kerckengoet van AP
- west capittelgoet van Nijvel

Deze oplichting is gedaan om te lossen een rente van 6 R sjaars in proffijte van Lieven De Clippel en beseth op de 2 eerste partijen cfr; de schepenbrief van 14.02.1712 mitsgaders in quitinge van nog 4 andere contracten aangegaan bij de Proviseurs van dezelfde Armen die hiermee allemaal doodt ende extinct blijven

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen