Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1727


Magistratuur in 1727

Baljuw : Pieter Vanden Abbeelen
Meier : Joannes Vander Mijnsbrugghen

Schepenbank : Valck Pieter ( B ) , Rockelé Michiel ( B ) , Buydens Gillis , Caelendries Joos , Cosijn Gerardus , De Duffeleer Pieter , De Maeseneer Jan , Desmotte Martin , Lemmens Martinus , Mertens Jan , Oriens Jacobus ,

Officieren :  De Coninck Jan , Lippens Jan , Van Bossuyt Jan , Vierendeel Jan


19.03.1727 : Guilliam Mertens fs. Charles opsetene van AP verkoopt aan Jan Snel opsetene van Eychem :

een partij bosch en meersch in Eychem met de houten en bomen daarop staande groot 342 roeden
- oost Geeraert De Naeyer
- suyt de reijte
- west de weduwe en dhoirs van Erasmus . . .
- noort de strate

belast aan capittel van Nijvel met 4 zisters haver en 4 cappoenen sjaars heerlijke rente
belast met 2 cappoenen sjaars aan den heere van LvW

en dit voor de som van 410 guldens 10 stuivers courant geld

En hierbij heeft Pieter De Duffeleer de tocht over de helft als houder ten sterfhuyse van Elisabeth Maes fa. Frans en van Josine Mertens en deze ziet hierbij af van zijn tocht

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Gerardus Cosijn schepenen


Red. : Frans Maes huwde in 1688 met Judoca Mertens , hieruit één dochter Elisabeth die overleed zonder nageslacht

Red. : Guilliam Mertens is geboren in 1674 als zoon van Charles Mertens en Joanna Vander Veecken


15.05.1727 :
Jan Baptiste Serraris fs. Gillis en
Jan Wuytack fs. Gillis en ook bij procuratie van dhoors Gillis De Hese en Philips Van Hese welke hoors waren van wijlen Jan Van Hese hun gewezen oom overleden binnen de prochie van Apelteren ,
 beneffens dhoors Gijsbrecht Ooghe die in huwelijk gehad heeft Anna Van Hese en
 Elisabeth Van Hese samen :

verkopen aan Jan Vander Schueren :


116 roeden land op het Beeckvelt
- oost Gillis Praet
- suyt en west het hof van Anghereel
- noort den Armen van Voorde

deze koop is gebeurd voor 16 pond groot , de schelling tot 7 S

Getekend door Jan Baptiste Serraris , Jan Waijtack , Jan Vander Schueren en Jan Vierendeels officier loco de meier

Present : Jan Vierendeel loco de meier , Gillis Buydens en Pieter De Duffeleer schepenen


21.09.1727 : Sr. Sebastiaen De Naeyer fs. Adriaens jonkman tot Meerbeke heeft gelegd " de naerhede " op zekere partij van land en meers gelegen in AP die verkocht was door Sr. Adriaen De Naeyer en Philibert De Naeyer aan Jan Praet voor hem ofte sijn commant die hij declareert te wezen Geeraert De Naeyer tot Eychem "

en volgens de akte van naarhede gepresenteerd door Sebastiaen De Naeyer en waarbij Geeraert De Naeyer de voorste Sebastiaen erkent als naerlinck van de voorste verkochte goedingen

en moet " om processen te vermijden " de koper Geeraert De Naeyer betalen aan Sr. Sebastiaen De Naeyer om diens " ontlastinge van naerhede " boven de kosten van wet nog te betalen 2 gouden pistolen en ook nog 10 botteillen van wijn ten gelaeghe

Getekend door Sebastiaen en Adriaen De Naeyer

Present : Jan Cosijns , Pieter De Duffeleer , Jan Thienpont , Jan Van Vreckem , Simon Cosijns , C. Baeyens , Martinus Des Motte , Christiaen Weeck , Cornelis Muylaert , Ludovicus De Witte en J. De Weghe


24.10.1727 : Verzoek door Petrus Copriau fs. Adrianus x Pieternelle Taffijn als hoirs van wijlen Guilliam Taffijn moederlijke oom van de supplianten :

Dat bij testament van 1705 blijkt dat Guilliam Taffijn gemaakt heeft aan Geeraert Taffijn voor de tocht en aan de suppleanten voor de proprieteijt van alle goederen nagelaten door Guilliam Taffijn en hierbij is :

een rente ten laste van de burgemeester en schepenen en gemeentenaren van Appelterre van 37 R 10 S sjaers / penninck XVI / en dit verkregen door Guilliam Taffijn bij transport van Sr. Jacques de Leeuw

De gemeentenaren van Appelterre worden veroordeeld tot het betalen van de rente aan de supplianten vanaf de 01.12.1727 , sterfdag van Geeraert Taffijn

Gezien door  Sr. Gillis Buydens burgemeester en Jan Vierendele officierop 10.06.1727
Gezien door Sr. Pieter De Duffeleer burgemeester en Jan Vierendeels op 03.07.1727

Ondertekend door pastoor T'Kint van Zandbergen , Peeter Copriau verklaart niet te kunnen schrijven


20.11.1727 : LEENVERHEF IN ASPELARE

Frans Baele fs. Louis opsetene der prochie van Aspelare doet leenverhef van een leen releverende van den Berch van Wedergrate en is 1 dagwand land op de " ROYAELCAUTER "
- oost en suyt Joannes De Smet
- west het leen van Joannes Coppens
- noort Sr. Jacobus Vande Perre

komend van wijlen zijn vader

Dit leenverhef gebeurt " ter bester vrome " of voor 10 pond parisis

Eed van feodeijtschap gedaen in handen van Joannes Lippens officier loco de meier , Jan Van Heghe en Joannes De Weghe leenmannen