Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1723


13.01.1723 : Jenneken Ooghe filia Pieters geeft procuratie aan Jan Van Grimbergen onderteekent P. De Bosch als greffier van Sint Jans in Eremo verkoopt aan Jan Vander Schueren :

de helft van 227 roeden land op het Beeckvelt
- oost Pieter Vander Straeten
- suyt clooster Sinte Cornelis te Ninove
- west den voetwech
- noort het gescheede van Voorde

dit voor 12,5 S / roede boven 3 R ten gelaege en 6 S aan de Armen

Present : de meier , Jacobus Oriens , Jan De Boeck schepenen


13.01.1723 : Jenneken Ooghe filia Pieters geeft procuratie aan Jan Van Grimbergen onderteekent P. De Bosch als greffier van Sint Jans in Eremo verkoopt aan Lieven Daem fs. Pieters :

1) de helft van 102 roeden land op de Luypendael
- oost den wegh
- suyt het Capittelgoet van Nijvel
- west den Advocaat Geerts tot Gent
- noort Sint Jansgoet in Gent

2) de helft van 113 roeden
- oost Jan De Cooman
- suyt de Woremeter
- west dhoirs Pieter De Bruyne
- noort dhoors Pieter Maes

dit voor 15,5 S / roede boven 48 S ten gelaege en 12 S aan de Armen

Present : de meier , Jacobus Oriens , Jan De Boeck schepenen


10.06.1723 : Verkoop binnen de prochie van Aspelare en Appelterre van diverse erfgronden en leengoed en dit door :

Joseph Bogaert en Sr. Adriaen De Boe als voogden van de 6 minderjarige weesen van wijlen Jan Ooghe fs. Erasmus x Pieternelle De Boe

1) 120 roeden land in AP op den Hooghcauter onder de jurisdictie van AP
- oost het gescheede van Outer ofte het ander goet van desen sterfhuyse en dhoors Jan Vande Storme
- suyt cloostergoet van Beaupre
- west Adolf Van Snick
- noort dhoors Joos Macharis

gebleven op Adolf Van Snick voor 15,5 S / roede

2) een oud half bunder land in AP op de voornoemde Hoochcauter

gebleven op Gabriel Colbrant voor 16 S / roede

3) in Aspelare een lochtinck groot omtrent 1 dw.

gebleven op Gillis Van Oudenhove voor 10 S / roede


Present voor de schepenbank van Outer :

Ondertekend door Joos Anthonis borgemeester , Jan Baptiste Vander Schueren , Christiaen De Meijer , Jan Vander Schueren en Lieven Menschaert en Francis Prieel schepenen

Present voor schepenbank van Wedergrate : de meier , Jan De Maeseneer en Jacobus Oriens


10.06.1723 : voor de schepenbank van Outer omtrent de verkoop van erfgronden en leengoed

Joseph Bogaert en Sr. Adriaen De Boe als voogden van de 6 minderjarige weesen van wijlen Jan Ooghe fs. Erasmus x Pieternelle De Boe

Jan Ooghe fs. Erasmus overleed in Outer op 22.02.1723 , Pieternelle De Boe op 14.02.1723

Te weten dat op de erfgronden 2 diverse losrenten verbonden staan

a) rente van 63 L groot wisselgelt ten proffijte van Dhr. Jooris Vastersavens tot Ninove
b) rente van 80R capittaels ten proffijte van de Armen deser prochie en is oock wisselgeldt

2) oud half bunder land in AP op den Hoochcauter
- oost Geeraert De Naeijer
- suyt Sint Jans ten Dullen in Gent
- west cloostergoet van Ninove
- noort dhoors Joos De Grave  ( in de volgende akte staat hier : Pieter De Cueleneer )
en met een hoeck tegen het Muylemvelt

hierop was over labeur , volle mes en cooren tot 25 R 16 S

gebleven op Gabriel Colbrant voor 16 S / roede


Ondertekend door Joos Anthonis borgemeester , Jan Baptiste Vander Schueren , Christiaen De Meijer , Jan Vander Schueren en Lieven Menschaert en Francis Prieel schepenen

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens en Jan De Boeck


17.06.1723 : Gabriel Colbrant fs. Antonis x Catharina Ooghe filia Lievens erkent een rente aan Sr. Jan Baptiste Van Ypersele heere van Strihove tot Geeraertsberghe over de ontvangst van 24 L groot sterck wisselgelt de schellingen a 6 stuivers , een rente van 9 R sjaars ten penninck XVI  / beseth op :

1) hun huis in AP int gehucht te Muylem
- oost Pieter Daem
- west Adriaen Ooghe
- noort de strate lijdende naer de kercke van Nederhasselt
- suyt Guilliam Buydens

2) oud half bunder land in AP op de Hoochcauter , zie supra

3) 75 roeden land int Oudt veldeken
- oost Pieter Ooghe
- west Adriaen De Dijn
- noort het goedt van de kercken en Armen van Ninove
- suyt Pieter Daem

4) 52 roeden land gelegen " onder dhooghde "
- oost Adriaen De Grave
- west Pieter Daem
- noort den voorste Adriaen De Grave
- suyt Jan De Backer

Present : de meier , Pieter Valcke , Jan de Maeseneer , Jacobus Oriens , Jan De Boeck


08.07.1723 : Betwisting van verkoop door beroep op de " naerhede "

Gregoor Coppens over zichzelf en ald voogd over zijn minderjarige broeders en zusters gepasseert voor schepenbank van Ninove en geeft te kennen dat :

Joannes De Rooselaere x Maria Van Hossenaecken in jaar 1713 verkocht hebben aan wijlen Sr. Joseph Vander Biest een partij meersch in AP groot omtrent 60 roeden
- oost den dam
- noort de reijte

en dit zonder dat deselven Vander Biest sijne weduwe ofte Jan Cortvrient haeren jegenwoordighen man daerinne sijn geerft

En Gregoor Coppens zal over zichzelf enz. hierop " de naerhede leggen "

Present : de meier , Joos Van Heghe , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens , Jan De Boeck


14.08.1723 : Adriaen Goossens fs. Erasmus x Jenne Vanden Hauwe fa. Geeraert wonend tot AP erkennen rente aan Sr. Jacques Van Yperzeele fs. Frans procureur binnen de stad van Gheersberghen een rente over 800 R courant gelt , de schellinck tot 14 grooten , penninck XVI , beseth op :

( De rentegelder is de koster van Appelterre )

1) hun behuysde hofstede in AP groot 1 dachwant
- zuyt jeghens het kerckhof van AP
- oost de Brughstraete
- ander 2 sijden aen het straetken

2) 325 roeden lant in AP omtrent de kercke
- oost het straetken loopende naer Sinte Rochuscappelle
- zuyt den waelenwegh
- west het hof te Vrauwenhove
- noort de straete gaende naer de kercke

3) 112 roeden lant op den Vaetbergh
- noort het capittelgoet van Nijvel
- suyt Lieven Seymoens
- west het Meulevelt

4) 105 roeden meersch genaempt " de Cleijne Caroignie "
- oost Pieter Vierendeel
- suyt cappelrije van AP
- west den dam
- noort den Lentcauter

5) een meersch genaempt " de Bonte meersch " in AP groot 214 roeden
- oost clooster van Nineve
- suyt dhoors Paesschier Vander Stricht
- west de reijt noort de straete

Present bij notaris D'Hanins in Geraardsbergen met getuigen Adriaen Van Holder , Cornelis Vander Schilt en Adriaen Van Yperzele

Present : de meier , Gillis Buydens en Geraerdus Cosijn schepenen

Marge : op 16.03.1746 heeft Jenneken Vanden Hauwe en dit door haar zoon Geeraert Goossens fs. Adriaen deze rente gelost


29.12.1723 : Adriaen De Mol insetene van AP erkent rente aan E.H. Godefridus Renders , landtdeken van het district Geerarsberghe en pastoor van AP over 25 L groot makende de som van 150 R wisselgelt / schellinck tot 6 stuivers / rente van 8 R sjaars te betalen in courant gelt / beseth op :

( lening uitgegeven in wisselgeld , rente is in courant geld dus moet de 8 R vermenigvuldigd worden met 7/6 , red. )

1) sijn behuysde hofstede in de Hooghstrate
- suyt de hofstede van Jan De Decker
- noort en oost de voetwegh
- west de voorse strate

2) partij Xlant op de Hoelputte groot 212,50 roeden
- oost Sint Jans ten Dullen in Ghent en de erfgenamen van Judocus Vander Biest
- suyt het goet te Vrauwenhove en kerckengoet van Apelteiren
- west vooste goet te Vrauwenhove en het goet van het hof te Angereel
- noort Paesschier De Maeseneer

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Gerardus Cosijn schepenen