Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1721

Meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen


13.05.1721 : Jan Schutijser en hem sterk makend over zijn broeder Adriaen Schutijser , Jan Vander Haegen en Jan Schutijser als voogden over de weesen ten sterfhuyse van Adriaen Schutijser x Elisabeth De Duffeleer in Heldergem verkopen bij openbare verkoop

Pieter De Spiegeleer en Jacques Torrekens elk over de helft van :

een partij land in AP op de Neercauter
- oost cloostergoet Ninove
- suyt en west Jacques Vander Poorten
- noort den voetwech

bekast met een vierlinck cooren aen den Armen van AP

dit voor 18 S / roede en is 199,50 R

Present : Jan Vierendeel officier , Pieter De Cueleneer en Geeraert Cosijn schepenen


02.08.1721 : Jan Peeters opsetene van Berchem in land van Brabant x Josine Bogaert filia Jans verkoopt aan Adriaen De Mol x Cornelia De Maeseneer opsetenen van AP :

een behuysde hofstede met alle edificien daerop staende in AP op de Hoogstrate groot 40 roeden
- oost den dam ofte Jan Menschaert
- suyt Jan De Decker met sijn behuysde hofstede
- west sheeren strate
- noort Michiel Anthonis en de kerckwegh

dit voor 27 R courant boven een rente van 9 R sjaers in proffijte van Guilliam Mertens fs. Charles die de cooper tsijnen laste is nemende

Present : Jan Vierendeel officier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn


15.12.1721 : Paesschier De Maeseneer tot AP erkent een rente aan E.H. Godefridus Reinders pastoor van Appelterre-Eychem en landtdeken van het district Geerarsbergen en dit over 208 R , de schellinck a 7 S , en hiervoor een jaarlijkse som van 10 R 8 S sjaers , beseth op

1) hofstede te Craningen waar hij woont groot 112,50 roeden
- oost Gillis Ooghe
- suytwest de straete en de voetwech
- noort den Dickenbosch ofte het cloostergoet van Sinte Cornelis neffens Ninove

2) een hofstede te Nederstraeten groot 78 roeden
- oost de hofstede van Wed. en dhoors Jacques Vander Poorten
- suyt de strate
- west Amant Haelterman
- noort den Dickenbosch

3) 99,55 roeden land op de Veysberch

Deze partij is verkocht aan Amant Menschaert fs. Gillis , hiervan neemt E.H. Reinders pastoor van Gijseghem landtsdeken van het district van Aelst akte

Als onderpand stelt Passchier ter vervanging van deze partij een ander partij te weten een broek groot 3 dagwand gelegen aan zijn hofstede

4) 39,70 roeden land op de Hoelputte

Present : Jan Vierendeel officier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn schepenen