Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1719

Meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen


04.05.1719 : Gillis Buydens fs. Pieters verkoopt aan Guilliam Mertens fs. Charles , beiden insetenen van AP :

1 dw. land in AP op de Luypendael
- oost den Armen van Voorde
- suyt den Haet
- west Bonjoursbosch
- noort Paesschier De Maeseneer

dit voor 20 S / roede

Present : de meier , Gabriel Vande Vijver burgemeester , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn schepenen


23.06.1719 : Voor notaris Jacobi is verschenen Sr. Frans T'Kint insetene der stad Brussel bij procuratie van de generaele hoirs en erfgenaemen van Sr. Henricus Bellot x Juffr. Catharina Van Waesberghe heeft verkocht aan Jan Vanden Bossche fs. Antoons opsetene van AP :

1) de helft van 160 roeden land op de Wilder
- oost Jan De Naeyer
- west den voetwegh

2) de helft van 200 roeden land op den Schilt
- suyt de haeghe van de Wilder
- west Pieter en Joos Macharis
- noort den wech leedende van Ninove naer Geraertsberghen

3) de helft van 90 roeden land op de Luypendael
- oost de Armen van Ninove
- suyt Capittelgoet van Nijvel
- west Marcus Lemmens

4) de helft van 85 roeden land in AP boven de Papenstichel
- oost Guilliam Mertens
- noort het goet van Jan De Bruyne

dit alles voor 12 S / roede

Present : Jan Vierendeel officier loco de meier , Peeter De Cueleneer en Geeraert Cosijn schepenen


14.08.1719 : Pieter Tousijn x Anna Vierendeel verkopen aan Gillis Buydens fs. Pieters tot AP :

1) 70,50 roeden land in AP op de Neercauter
- oost cloostergoet Ninove
- west coopers ander erve
- noort dhoors Michiel Schutijser

dit voor 18 S / roede

2) 55,50 roeden bosch
- oost Francis Maes
- suyt dhoirs van den advocaet Vander Stricht

dit voor 10 S / roede en een patacon voor de huisvrouw boven de koopsom van een " doecklaecken "

Welke 2 partijen de verkoopster competeren uit hoofde van haar moeder Maria Bogaert

op welke partijen een rente staat van 6 R sjaars ten gunste van de koper

Present : Jan Vierendeel officier loco de meier , Peeter De Cueleneer en Geeraert Cosijn schepenen


14.08.1719 : Pieter Tousijn x Anna Vierendeel verkopen aan Jan Van Coetsem tot AP :

40 roeden land in AP in de Crappenlochtinck
- oost en west de straete
- suyt Arent Symoens
- noort coopers ander erve

dit voor 30 R courant

Present : ut ante


22.11.1719 : Juffrouw Franchoise Levesque jongedochter binnen Aelst met Jan Baptiste Soetens als verkoren voogd verkoopt aan Joos Daem :

een lochtinck in AP groot 32 roeden
- noort den Lindenberch
- oost Anthoon Tuypens ofte Jan Van Coetsem

dit voor 35 S / roede

Present : de meier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn


14.12.1719 : Christiaen Van Heghe fs. Guilliams opsetene van Voorde verkoopt aan Amant Menschaert fs. Gillis :

54 roeden land in AP " aen het voshoelleken bij den meulen "
- oost en suyt Sr. Jan Buydens fs. Pieters
- west Pieter De Neve
- noort capittelgoet van Nijvel

dit voor 54 R courant

Present : de meier , Gabriel Vande Vijver burgemeester , Jan De Cueleneer en Gerardus Cosijn schepenen